Objem úverov na bývanie na Slovensku ku koncu júna stúpol

SITA | 31.07.2018 17:16
Objem úverov na bývanie na Slovensku ku koncu júna stúpol v medziročnom porovnaní o 12,2 %. Ako vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska, ku koncu šiesteho mesiaca tak dosiahol 26,22 mld. eur. Z toho objem úverov stavebného sporenia bol na úrovni 2,35 mld. eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšil o 4 %.

Vo financovaní bývania na Slovensku dominuje Slovenská sporiteľňa, ktorej podiel na celkovom objeme poskytnutých úverov dosiahol 27,59 %. Nasleduje VÚB banka s podielom 21,61 % a Tatra banka s 13,99 %. ČSOB mala podiel 12,25 %. Pri úveroch zo stavebného sporenia dominuje Prvá stavebná sporiteľňa s podielom 82,98 %.

Úvery na bývanie poskytuje 17 bánk. Hypotekárne banky v minulosti postupne rozširovali možnosti financovania bývania aj o spotrebné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou a iné úvery na bývanie. Tieto úvery na bývanie v niektorých prípadoch nahrádzajú klasické hypotéky, pričom klasické hypotekárne úvery niektoré banky poskytujú už len minimálne. V rámci stavebného sporenia pôsobia na trhu tri stavebné sporiteľne.