Vedeli ste, že dôchodky sa vyplácajú len v párne dni?

Pravda | 13.11.2019 13:53
dôchodca, dôchodkyňa, dôchodok, penzia, euro
Ilustračné foto. Autor:
Mnoho dôchodcov, ktorým Sociálna poisťovňa poukazuje dôchodok na účet v banke si myslí, že výplatný termín dôchodku je v nepárny deň.

Nie je to tak. Dôchodok je zväčša pripísaný na účet dôchodcu už deň pred výplatným termínom, ktorým sú len párne dni a len od 2. dňa v mesiaci do 24. dňa v mesiaci.

Výplatný termín dôchodku určuje Sociálna poisťovňa v konaní o dôchodku. Dôchodcovi ho oznamuje písomným oznámením o poukazovaní dôchodku na účet v banke. Toto oznámenie zasiela Sociálna poisťovňa dôchodcovi poštou na adresu bydliska spolu s rozhodnutím o priznaní dôchodku.

Zdroj: Sociálna poisťovňa