Valorizácia 2020: Penzie porastú najmä o percento

Dorota Hudecová, Pravda | 12.12.2019 06:00
žena, radosť, peniaze, výhra Foto:
O zvýšenie dôchodku nemusia poberatelia dôchodkov žiadať, Sociálna poisťovňa ho zvýši z vlastnej iniciatívy. O zvýšení dôchodku dostanú penzisti písomné rozhodnutie.
Dôchodky sa od januára 2020 zvýšia o 2,9 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2019. Pre takmer 90 percent penzistov bude tento rok výhodnejšia percentuálna valorizácia.

Starobné penzie porastú minimálne o deväť eur. V prípade, že nie sú krátené z dôvodu súbehu. Väčšine penzistov sa však budú dôchodky valorizovať o percentá. „V januári 2020 bude opätovne pre drvivú väčšinu dôchodcov výhodnejšia percentuálna valorizácia dôchodku. Nakoľko penzista môže poberať súbežne aj viac dôchodkov, z ktorých jeden môže byť valorizovaný percentom a druhý pevnou sumou,“ vysvetlila Barbora Petrová z tlačového oddelenia rezortu práce.

Podľa rezortu práce v roku 2020 bude až 88 % dôchodkových dávok, teda asi 1,53 milióna dôchodkov z viac ako 1,74 milióna vyplácaných penzií valorizovaných percentuálne o dôchodcovskú infláciu.

Ak teda penzista poberá starobný dôchodok v nižšej sume ako 310 eur, dostane garantovanú sumu zvýšenia deväť eur. Ak však dôchodca dostáva penziu napríklad v sume 350 eur, jeho penzia sa bude valorizovať o tzv. dôchodcovskú infláciu, pretože je pre neho výhodnejšia. Suma jeho penzie sa totiž zvýši nie o deväť, ale o 10,20 eura.

„Ak je dôchodok vyplácaný v súbehu, zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa posudzuje samostatne. Pevná suma zvýšenia dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice nezodpovedá polovici pevnej sumy zvýšenia dôchodku vyplácaného v plnej sume, ale dôchodok sa zvýši o stanovenú garantovanú pevnú sumu zvýšenia dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice,“ vysvetlila Petrová.

O zvýšenie dôchodku nemusia poberatelia dôchodkov žiadať, Sociálna poisťovňa ho zvýši z vlastnej iniciatívy. O zvýšení dôchodku dostanú penzisti písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2020 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2020 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v mesiaci január 2020. To znamená, že dôchodcovi, ktorý dostáva svoj dôchodok napríklad 20. deň v mesiaci, bude rozhodnutie doručené tesne pred 20. januárom 2020.

Od roku 2018 sa dôchodky na Slovensku zvyšujú o tzv. dôchodcovskú infláciu alebo o pevnú sumu z daného druhu dôchodku. Tento model sa pri valorizácii uplatní v januári budúceho roka a potom ešte v roku 2021. Od roku 2022 sa tento mechanizmus založený na garancii minimálnej sumy zvyšovania dôchodkov zruší a nahradí ho zvyšovanie všetkých dôchodkov výlučne percentuálne, podľa výšky dôchodcovskej inflácie. V návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na roky 2020 až 2021 sa predpokladá, že penzie v roku 2021 porastú o 2,0 a v roku 2022 o 2,1 per­centa. Penzie tak zrejme porastú pomalšie. Sociálna poisťovňa tak počíta v budúcich rokoch s nižšími výdavkami. Kým na budúci rok hodlá minúť na valorizáciu viac ako 218 miliónov eur, v roku 2022 už len necelých 167 miliónov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ