Dôchodcovia: Pri zmene účtu nerušte starý účet hneď a aj zmenu adresy nahláste včas!

Pravda | 13.12.2019 15:21
žena, senior, notebook
Ilustračné foto. Autor:
Sociálna poisťovňa opakovane upozorňuje dôchodcov, ktorí chcú požiadať o zmenu bankového účtu na výplatu dôchodku, aby si pôvodný účet v banke nezrušili ihneď po podaní žiadosti o zmenu účtu.

Na vykonanie týchto zmien sú potrebné najmenej dva až tri mesiace, pretože dôchodky sú vyplácané prostredníctvom Štátnej pokladnice. Najmä v tomto predvianočnom období sa Informačno-poradenské centrum stretáva s príbehmi nešťastných ľudí, ktorí neuvážene rýchlo zmenia bankový účet alebo adresu svojho bydliska, a potom majú problém s doručením dôchodku. Ak sa neporadia vopred a nenahlásia zmeny doručovania dôchodku včas, zostávajú istý čas bez finančných prostriedkov.

Sociálna poisťovňa je povinná vykonať zmenu zasielania dôchodku na bankový účet nie okamžite, ale do troch mesiacov od doručenia žiadosti. Dôchodcovia by preto mali počkať na to, kým im samotná Sociálna poisťovňa písomne doručí informáciu o vykonaní zmeny výplaty dôchodku na nový účet a až potom pristúpiť k zrušeniu starého účtu.

V opačnom prípade sa môže výplata dôchodku prerušiť a následne treba čakať na opätovné zaslanie peňazí zo Sociálnej poisťovne, čo výplatu dôchodku oddiali. Za menšiu ujmu možno v takomto prípade považovať zaplatenie jedno alebo dvojmesačného poplatku za dva účty v banke.

Zdroj: Sociálna poisťovňa