Nájdu ministri peniaze pre opatrovateľov a asistentov?

dh, Pravda | 14.05.2020 10:53
opatrovanie, opatrovateľka, invalidný vozík,... Foto:
Ilustračné foto.
Ľudia, ktorí sa starajú o svojich zdravotne postihnutých príbuzných a osobní asistenti mali od júla dostať viac peňazí. Tešili sa ale zbytočne. Minister práce Milan Krajniak (OĽANO) dokonca minulý týždeň stiahol z rokovania vlády návrh nariadenia o výške sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výške peňažného príspevku na opatrovanie, v ktorej rezort navrhoval ponechať tieto sadzby v dnes platných sumách.

„Vzhľadom na to, ako bol nastavený nárast toho opatrovateľského príspevku, budem rokovať s ministerstvom financií o tom, či a prípadne o akú sumu by mohol byť navýšený v tejto krízovej situácii. Ale keďže v tomto roku v štátnom rozpočte nie je na zvýšenie tohto príspevku naplánované ani euro, nakoniec sme sa na vláde dohodli tak, že tento bod stiahnem,“ konštatoval minister práce. „Uvažujeme aj o nejakom dlhodobejšom riešení, preto si musíme na to sadnúť a dohodnúť, ako to bude nielen v tomto, ale aj v budúcom roku,“ dodal Milan Krajniak.

Od júla minulého roka dosiahla základná suma príspevku na opatrovanie pri opatrovaní jednej osoby s hendikepom 430,35 eura, teda dosiahla úroveň čistej minimálnej mzdy na Slovensku a sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie je v sume 4,18 eura. Rezort navrhoval, aby táto suma zostala, vzhľadom na súčasnú pandémiu koronavírusu, na rovnakej úrovni napriek tomu, že rezort práce ešte za vedenia ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) predložil v marci tohto roka do pripomienkového konania návrh, aby sa príspevok pre poberateľov v produktívnom veku pri celodennom opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zvýšil na sumu 476,74 eura mesačne. Zvýšenie tak malo predstavovať 46,39 eura.

Vyššia mala byť aj sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie. Asistentom mali pridať 64 centov, hodina osobnej asistencie by tak dosiahla sumu 4,82 eura. Táto sadzba slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu.

Výdavky na zvýšenie súm príspevkov na opatrovanie a sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie boli naplánované na viac ako 17,5 milióna eur v tomto roku a a viac ako 43 tisíc na budúci rok.

„Z materiálu vyplýva negatívny, rozpočtovo nezabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy. V schválenom rozpočte verejnej správy na roky 2020 až 2022 pre kapitolu rezortu práce nie sú predmetné výdavky zabezpečené,“ píše sa v doložke vplyvov Návrhu nariadenia vlády.

S uvedeným ale nesúhlasí bývalý minister práce Ján Richter. „Poslanci strany SMER-SD podporili viaceré prosociálne návrhy noviel zákonov. Vo svojich vystúpeniach však často zdôrazňovali , že kompenzácie dopadov COVID- 19 pre podnikateľov a živnostníkov, nemôžu byť prijaté na úkor tých najslabších a najzraniteľnejších. Preto akékoľvek úvahy o nevalorizovaní opatrovateľského príspevku a príspevku na osobnú asistenciu sú neprijateľné,“ vraví Richter. „Predchádzajúca vláda a rezort, ktorý som riadil za ostatné štyri roky, navýšila tieto príspevky o 95 % a sú naviazané na valorizáciu tak, aby dosiahli čistý príjem minimálnej mzdy. To sme vlani zabezpečili, zároveň sme rozbehli medzirezortné pripomienkové konanie, aby nová vláda mohla tieto príspevky valorizovať od 1. 7. 2020. Je to jediný možný spôsob ako zabezpečiť cieľ: zotrvanie zdravotne znevýhodnených osôb vo svojom prirodzenom prostredí,“ dodal Richter.

Výška príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu sa podľa novely zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia od júla 2018 určuje pevnou sumou na rozdiel od ostatných opakovaných peňažných príspevkov, ktorých výška zostala viazaná na sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ustanovená je aj v závislosti od toho, či opatrovateľ poberá, resp. nepoberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, od počtu opatrovaných osôb a od rozsahu poskytovaného opatrovania.