Firmy vyžadujú už aj prax

jk, Pravda | 24.11.2020 12:00
programovanie, muž, počítač, IT, písanie, práca Foto:
Pri poklese pracovných ponúk začalo firmám posielať životopisy viac uchádzačov ako predtým a požiadavky sa začali zvyšovať.
Najväčší záujem je o absolventov informatiky, strojárstva, techniky a ekonómie. Najlepšie uplatnenie majú absolventi technických univerzít či Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Dôvodom je najmä zameranie trhu práce. Na Slovensku prevládajú priemyselné spoločnosti, v ktorých navyše aktuálne prichádza ku generačnej výmene. Veľká časť súčasných technických odborných zamestnancov prichádza do dôchodkového veku, vysokoškolskí absolventi takýchto odborov sú preto veľmi žiadaní.

"Čo sa týka záujmu firiem o absolventov ekonomických vied, prejavuje sa súvislosť s ich univerzálnosťou. Účtovníkov, mzdových účtovníkov či ďalších pracovníkov potrebujú firmy bez ohľadu na to, aký je ich druh podnikania,“ vysvetľuje hovorkyňa portálu Profesia.sk Nikola Richterová.

Koronakríza u zamestnávateľov krátkodobo znížila záujem o absolventov, nie však úplne o všetkých. Aktuálne, pri poklese pracovných ponúk, začalo firmám posielať životopisy viac uchádzačov ako predtým a požiadavky sa začali zvyšovať.

Sú odbory, kde zamestnávatelia nečakajú, kým ľudia vyjdú zo školy, ale snažia sa ich osloviť ešte počas ich štúdia. Platí to najmä v zdravotníctve, technike, IT, či v strojárstve. Niektorí zamestnávatelia spolupracujú so školami na záverečných prácach študentov, ale aj pri organizovaní workshopov pre študentov, absolvovaní praxe vo firmách alebo organizovaní doplnkových prednášok.

"Prejavilo sa to napríklad aj na vyžadovaní praxe. Podiel ponúk nevhodných pre ľudí, ktorí nemajú prax, stúpol a absolventi, ktorí získavali prax už počas štúdia, mohli tento rok výrazne pocítiť, že to malo zmysel. Pre firmy znamenajú absolventi, ktorí nemajú praktické zručnosti a ovládajú iba teóriu, často náklady navyše. V priemere, keď zamestnajú takéhoto absolventa, trvá dlhšie, kým sa zaučí a začína byť pre zamestnávateľa prínosom.

Tento rok si firmy mohli dovoliť prijímať tých, ktorí už prax mali. Neplatilo to pre všetky, ale ukázalo sa to najmä pri žiadaných ponukách, akými sú administratívni pracovníci, asistenti či office manažéri. To sú ponuky práce, kde v niektorých regiónoch Slovenska zareaguje na pracovnú pozíciu v priemere viac ako sto uchádzačov, aj preto si niektorí zamestnávatelia dovolili zvyšovať nároky,“ hodnotí vývoj N. Richterová.

Trh práce sa mení

Na úplnom vrchole záujmu firiem sú podľa portálu Profesia.sk absolventi informatiky. "Je to spôsobené automatizovaním procesov. Čoraz viac firiem sa začína orientovať týmto smerom, preto záujem o ľudí s IT vzdelaním neustále stúpa. Kým pred dvoma rokmi boli informačné technológie piatym odvetvím s najvyšším počtom ponúk, v súčasnosti sú už na treťom mieste. Viac ponúk je iba v obchode a vo výrobe.

Naopak, na spodných priečkach sú absolventi pedagogiky. Nie je to však spôsobené tým, že by bol nedostatok voľných pedagogických pozícií, práve naopak. Títo absolventi si na našom portáli omnoho častejšie hľadajú prácu v inom odbore. Nižšie v rebríčku sú i absolventi prírodných vied, tu je však situácia trochu iná. Voľných pozícií v oblasti prírodných vied je na trhu práce pomenej. Keď na trh práce prichádzajú absolventi takýchto škôl, ktorí navyše nezískali počas štúdia potrebnú prax, majú problémy uplatniť sa vo svojom odbore, čo je často dôvod, prečo si hľadajú prácu inde.

Vo všeobecnosti platí, že mladým ľuďom sa oplatí zameriavať sa na odbory ako ekonómia, technológie, informatika či strojárstvo. Samozrejme, neznamená to, že by sa ľudia nemali hlásiť aj na iné odbory, potrebujeme nových pedagógov, zdravotníkov, sociálnych pracovníkov, právnikov i ľudí, ktorí budú študovať spoločenské vedy, marketing, históriu, všetko má svoje opodstatnenie.

Potrebujeme však zmeniť systém. Absolventi, ktorí prichádzajú na trh práce, nezodpovedajú potrebám trhu práce. Aktuálne sa javí, že máme viac vysokoškolských absolventov, ako reálne potrebujeme, ešte horšie však je, že v niektorých odboroch ich máme nedostatok,“ dodáva N. Richterová.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ