Dôchodky: Vyznajte sa v spleti ich podmienok a účelu

Dorota Hudecová, Pravda | 22.01.2021 08:00
penzisti, manželia, rozmýšľanie
Invalidný dôchodok je dávkou, na ktorú majú nárok aj mladí ľudia. Autor:
Viac ako milión sedemsto tisíc dôchodkov vypláca každý mesiac Sociálna poisťovňa. Niektorú z penzijných dávok poberá viac ako 1,4 milióna dôchodcov, zvyšné sa vyplácajú v súbehu. Na ktorý z nich, za akých podmienok a kto má nárok? A aj keď ich vypláca jedna inštitúcia, každý z nich má iný účel.

Zmeny sa síce dotkli každého druhu dôchodku, najviac však starobného. Vyššia aktuálna dôchodková hodnota, ktorá je jednou z dôležitých veličín pri výpočte penzie, ovplyvňuje sumu starobného, predčasného aj invalidného dôchodku. Keďže vlani vzrástla priemerná mzda, vyššia je aj aktuálna dôchodková hodnota. Kým do konca roka bola jej suma 13,6361 eura, od januára vzrástla na 14,2107. Vďaka nej budú všetky novopriznané penzie vyššie.

Starobný dôchodok dostane každý, kto dosiahne dôchodkový vek a odpracuje aspoň 15 rokov. Ak poistenec podmienky nespĺňa, jeho žiadosť bude zamietnutá. Čím viac odpracovaných rokov a vyšší zárobok človek dosiahne, tým vyšší môže byť jeho budúci dôchodok. Zmenil sa dôchodkový vek žien a mužov narodených v rokoch 1957 až 1965, ktorým sa neodpočítalo šesť mesiacov v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca. "Dôchodkový vek sa upravuje tak, aby každý poistenec, ktorý vychoval deti, mal znížený dôchodkový vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom roku,“ informovala Hrabková.

Ak odpracujete viac ako 30 kvalifikovaných rokov, teda ak v jednom roku zarobíte aspoň 24,1 percento priemernej mzdy, po splnení podmienok môžete dostať minimálny dôchodok. Za 30 rokov je aj tento rok penzijné minimum v sume 334,30 eura mesačne.

Ak máte maximálne dva roky do dosiahnutia penzijného veku a prišli ste napríklad o prácu, môžete požiadať o predčasnú penziu. "Človek, ktorý žiada o predčasný dôchodok, musí mať odpracovaných minimálne 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku mu môžu chýbať najviac dva roky a suma predčasnej penzie musí byť vyššia ako 257,80 eura. Ak tento človek získal aj obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, súčet súm predčasného dôchodku z prvého a z druhého piliera musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima, teda viac ako 257,80 eura,“ povedala Hrabková. Navyše sa celková suma penzie kráti o 0,5 % za každý mesiac, o ktorý idete do penzie skôr, ako dosiahnete dôchodkový vek.

O vysnívanom dôchodku hovoríme v relácii Ide o peniaze s Marošom Ovčarikom zo spoločnosti Partners Investments. Odvysielané 13.1.

Invalidný dôchodok je dávkou, na ktorú majú nárok aj mladí ľudia. Aby ho človek dostal, musí splniť tri podmienky, a to súčasne: musí byť invalidný, má potrebný počet odpracovaných rokov a nespĺňa podmienky nároku na starobný alebo predčasný dôchodok. Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom. Pokles schopnosti pracovať sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej osoby. Lekár pritom vychádza z podkladov zdravotnej dokumentácie, odborných lekárskych nálezov, vyhodnocuje všetky ochorenia, ktorými osoba trpí.

Poslednou penzijnou dávkou sú pozostalostné dôchodky. K uplatneniu nároku na ne po človeku, ktorý bol starobným, predčasným dôchodcom alebo bol na invalidnom dôchodku, treba predložiť platný občiansky preukaz, sobášny list, respektíve výpis z knihy manželstiev a úmrtný list. Ak zomretý popri poberaní dôchodku aj pracoval, treba doložiť aj evidenčný list dôchodkového poistenia. Komplikovanejšia je situácia po človeku, ktorý v čase smrti nepoberal penziu. V tomto prípade treba okrem uvedených predložiť aj ďalšie doklady.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ