Kreditná karta verzus kontorentný úver

zh, Pravda | 27.04.2021 08:00
žena, sveter, karta, kreditka, nakupovanie,... Foto:
Ilustračné foto.
Prinášame stručné porovnanie kreditnej karty a debetu resp. kontorentného úveru. Ktorý z týchto produktov sa vám hodí viac?

Kreditná karta

Použitie: na akékoľvek bežné aj neočakávané výdavky, ako aj na vykrytie prechodného nedostatku vlastných finančných prostriedkov. Kreditná karta je stála finančná rezerva, ktorú má klient po ruke bez potreby opakovaného vybavovania úveru a dokladovania účelu jeho použitia. Klient využíva „peniaze banky“ a v prípade nedodania služby mu navyše (oproti ostatným úverom) banka garantuje vrátenie peňazí (zrušenie letu, nedodanie tovaru z e-shopu a pod.) Kreditná karta je nezávislá od bežného účtu klienta. Poskytuje tiež možnosť celoročného cestovného poistenia.

O používaní kreditnej karty s Marošom Ovčarikom z portálu Finančný kompas. Odvysielané 14. 4. 2021.

Dostupnosť: po poskytnutí možnosť čerpania na čokoľvek počas celej doby platnosti karty a jej následnej automatickej obnovy, teda. poskytnutý úverový rámec je klientovi kedykoľvek k dispozícii podľa jeho potrieb, či už na väčší jednorazový nákup alebo na bežné výdavky, pričom po splatení sa úver automaticky obnovuje (revolving).

Je ideálnou rezervou na dovolenku alebo nákupy počas celého roka.

Poplatok/úrok: poskytuje klientom možnosť využiť bezúročné obdobie, ktoré bezúčelový úver a voliteľné prečerpanie nemá. Oproti voliteľnému prečerpaniu môže mať výhodnejšiu úrokovú sadzbu (závisí od typu klienta a typu kreditnej karty).

Splátky: úplná flexibilita v splácaní – klient sa podľa aktuálnej situácie môže rozhodnúť kedy (termín vysplácania úveru) a koľko (výška každej jednotlivej splátky) z čerpaného úverového rámca splatí, má len povinnosť každý mesiac v termíne splatnosti uhradiť aspoň minimálnu splátku vo výške 5 % z dlžnej sumy.

Výška úrokov a poplatkov sa mení v závislosti od konkrétnej banky.

Kontorentný úver

O čo ide: kontokorentný úver je forma úveru zriaďovaná k bankovému účtu. Banka takto umožňuje čerpať finančné prostriedky, aj keď nemáte dostatok financií na účte, za každý deň, keď ste v debete, platíte úroky.

Použitie: kontokorentný úver slúži predovšetkým ako nástroj na preklenutie krátkodobého nedostatku finančných prostriedkov a pri jeho poskytnutí banka neskúma účelovosť využitia peňazí. Kontokorent by nemal byť využívaný na financovanie dlhodobejších investícií, na to je naozaj príliš drahý, výhodou je, že pôžičku možno využívať opätovne, vždy po jej splatení alebo splatení aspoň časti požičaných finančných prostriedkov.

Dostupnosť: Základnou podmienkou pre zriadenie kontokorentného úveru je, že máte založený bežný v banke, v ktorej oň žiadate, v niektorých prípadoch banky schválenie žiadosti o podmieňujú určitou lehotou, v akej musí klient účet v banke mať, zvyčajne ide najmenej o tri mesiace.

Poplatky: zriadenie kontokorentu je zvyčajne bezplatné, v prípade, ak ho začnete čerpať, sa ale úročí od prvého dňa, výška úrokov sa mení podľa aktuálnej úrokovej sadzby na trhu.
Ak prekročíte limit dojednaný pre kontokorent, nastupujú sankčné úroky, ktoré môžu prekročiť aj cez 30 % pa.

Predtým, ako o kontokoretný úver požiadate

  • pamätajte na to, že banky budú požadovať záruky, že ho budete schopní splácať, musíte teda mať pravidelný príjem a dobrú platobnú morálku (banka si vás preverí v úverových registroch)
  • myslite aj na to, že každý úver, teda aj kontokorentný, vás v očiach bánk znevýhodňuje, a to aj v prípade, ak ho máte ako záložné riešenie a nevyužívate ho, ste pre banku potenciálny dlžník a môže sa stať, že vo chvíli, keď budete žiadať o hypotéku či vyšší spotrebiteľský úver, banka vám ho neposkytne, alebo poskytne s horšími zmluvnými podmienkami
  • kontokorent sa oplatí len pri nižších sumách, a pre ľudí, ktorí sa z času na čas dostanú na účte do mínusu a peniaze navyše im vtedy pomôžu, lebo aj napriek tomu, že dlh pri kontokorente je úročený nižšou sadzbou ako u kreditných kariet, je výhodnejšie využiť kreditku, ak sa vám podarí využiť pri nej bezúročné obdobie, v ktorom dlh uhradíte, nebude vás to stáť nič navyše. Pri kontokorente sa dlh úročí vždy, bezúročné obdobie tu zvyčajne nie je.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ