Rok 2022: Od januára sa SZČO zvyšujú odvody

Zuzana Hlavačková, Pravda | 29.12.2021 08:00
továreň, okná, SZČO, práca, podnikanie Foto:
Ilustračné foto.
Takmer desať eur navyše si teda od januára musia pripraviť tí živnostníci a SZČO, ktorí platia minimálne odvody. Po novom zaplatia 187,78 eura do Sociálnej poisťovne a 79, 31 eura do zdravotnej poisťovne.

V roku 2022 budú SZČO platiť minimálne odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne vo výške 267,09 eura, čo je o 9,66 eura viac ako v tomto roku. Od tohto dátumu sa totiž mení vymeriavací základ, od ktorého sa odvíja výška odvodov. Pre živnostníkov, ostatné SZČO a dobrovoľne poistené osoby (DPO) sa minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie zvyšuje takto: minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 546 eur, sa zvyšuje na 566,50 eura, a maximálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 7 644 eur, sa zvyšuje na 7 931 eur. Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO tak bude od 1. januára 187,78 eura.

Pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude vo výške 199,11 eura. Informáciu o novej výške poistného dostanú SZČO v priebehu januára 2022 zo Sociálnej poisťovne listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške za január potom prvý raz zaplatia do 8. februára 2022. Minimálny a maximálny vymeriavací základ závisí od výšky priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu (priemerná mesačná mzda za rok 2020 je vo výške 1 133 eura).

kalkulačka, peniaze, bankovky, euro, počítanie Čítajte viac Odvody od januára? Vypočítajte si ich s pomocou kalkulačky

V kalendárnom roku 2021 platí pre povinne poistenú SZČO minimálny mesačný vymeriavací základ 546 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 180,99 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 148,23 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie). Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO v kalendárnom roku 2021 je 7 644,00 eur a z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 533,98 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačné poistné 2 075,34 eura, pretože neplatia poistné na invalidné poistenie).

Čo sa týka odvodov do zdravotnej poisťovne, musia SZČO odvody platiť takisto podľa vymeriavacieho základu. Ak vypočítaný mesačný vymeriavací základ SZČO bude v roku 2022 rovný alebo nižší ako minimálny vymeriavací základ – 566,50 eura, bude SZČO musieť platiť minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 79,31 eura ( 39,65 eura osoby so zdravotným postihnutím). Ak má vyšší ako minimálny vymeriavací základ, bude musieť platiť mesačné odvody z vypočítaného vymeriavacieho základu. V tomto roku je výška minimálnych odvodov do zdravotnej poisťovne vo výške 76,44 eura.

žena, kávovar, práca, rúško Čítajte viac Ako si založiť a ako zrušiť živnosť

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ