Zmeny 2022: Zamestnanci, živnostníci, zamestnávatelia

dh, Pravda | 03.01.2022 10:00
žena, notebook, kancelária, práca Foto:
Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2022 bude 187,78 eura. Stúpne aj maximálna výška úrazových dávok.
Stúpne minimálna mzda a príplatky, ale aj vymeriavacie základy na platenie poistného. Zmeny nastanú aj v stravovaní. A dokedy treba splatiť odložené poistné?

Minimálna mzda? 646 eur

Od 1. januára stúpne minimálna mzda o 23 eur na 646 eur. Minimálna hodinová mzda sa zvyšuje v prvom stupni náročnosti práce z 3,580 na 3,713 eura. Na výplatnej páske vám po novom zasvieti suma 525,65 eura. Platí to v prípade, ak si uplatňujete nezdaniteľnú časť základu dane a zároveň neuplatňujete daňový bonus na dieťa.

Zmena pri výpočte mzdových nárokov
Stupeň náročnosti práce aktuálna výška mzdových nárokov (v eurách) mzdový nárok v roku 2022 (v eurách)
1. 623 646
2. 739 762
3. 855 878
4. 971 994
5. 1 087 1 110
6. 1 203 1 226
zdravotná poisťovňa, kartočka poistenca, zdravotné poistenie, lekár Čítajte viac Zmenili ste poisťovňu? Nezabudnite to nahlásiť svojmu zamestnávateľovi

Aké budú príplatky?

Príplatok za prácu v sobotu: zamestnanec za prácu v sobotu bude mať v roku 2022 nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 eura za hodinu.

Za prácu v nedeľu: zamestnanec bude mať za prácu v nedeľu nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 3,58 eura za hodinu.

Za prácu v noci: najmenej 1,43 eura za každú hodinu nočnej práce. Platí to pre zamestnanca vykonávajúceho nerizikovú prácu. Zamestnanec vykonávajúci rizikovú prácu má nárok na mzdové zvýhodnenie vo výške 1,79 eura za hodinu.

Za prácu vo sviatok: za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi príplatok za prácu vo sviatok najmenej vo výške 100 % jeho priemerného hodinového zárobku.

Stravovanie: gastrolístky alebo finančný príspevok?

Do 55 % aktuálnej základnej sumy stravného, teda do sumy 2,81 eura bude po novom nezdanený gastrolístok aj finančný príspevok. Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu aj nad túto sumu zostáva naďalej nezdanený. Gastrolístok je pritom teraz nezdanený celý. Pri finančnom príspevku, ktorý je aj teraz nezdanený do 55 %, sa nič nemení.

Zmena nastane aj u živnostníkov. Daňovník, ktorý si uplatňuje preukázateľné daňové výdavky v daňovej evidencii či vedením účtovníctva, už nebude musieť preukazovať výšku stravného daňovým dokladom. Od 1. januára teda nebude potrebné pre uplatnenie týchto výdavkov mať doklad o nákupe stravy alebo o nákupe stravovacích poukážok. Nižšia ale bude suma, ktorú si živnostník po novom bude môcť uplatniť bez dokladu – 55 % z hodnoty stravného, a teda 2,81 eura (55 % z 5,10 eura).

strava, kolegovia, radosť, jedlo, desiata Čítajte viac Stravovanie: Gastrolístky alebo finančný príspevok?

Koľko peňazí dostanete za péenku

V roku 2022 sa zmení maximálna výška nemocenských dávok a poistenci tak po splnení zákonných podmienok môžu získať nárok na vyššie sumy dávok. Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2022, maximálna výška jeho nemocenského na deň predstavuje 40,97428500 eura. Pri 30-dňovom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 229,30 eura a pri 31-dňovom mesiaci to bude 1 270,30 eura.

Nové sumy úrazových dávok

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 1,6 %. O rovnaké percento vzrastú aj ďalšie úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom. Tieto dávky sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje. Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2022 bude 59 651,70 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa zvyšuje na 59 651,70 eura. Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude 29 826,30 eura, maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom 2 983,50 eura. Na 2 983,50 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom.

Jana Alušíková, Ide o právo Čítajte viac Home office: Ako je to s pracovným časom, prestávkami, voľnom, sviatkami, nadčasmi a dovolenkou?

Aké budú nové vymeriavacie základy pre platenie poistného

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) sa zvýšia takto:

  • minimálny vymeriavací základ, ktorý je 546 eur, sa zvyšuje na 566,50 eura,
  • maximálny vymeriavací základ, ktorý je 7 644 eur, sa zvyšuje na 7 931 eur.

Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2022 bude 187,78 eura. Pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude vo výške 199,11 eura.

Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 8. februára 2022 (za január 2022).

Nové lehoty splatnosti odloženého poistného v roku 2022

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykázali pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, si v rokoch 2020 a 2021 mohli za niektoré mesiace požiadať o odklad poistného. Predĺženie lehoty sa týkalo povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenej SZČO a zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa (nie za zamestnanca).

Nové lehoty splatnosti odloženého poistného na sociálne poistenie sú v roku 2022 takéto:

  • do 31. marca 2022 – za máj 2020
  • do 30. júna 2022 – za jún 2020
  • do 30. septembra 2022 – za júl 2020
  • do 31. decembra 2022 – za december 2020
rodina, radosť, úsmev Čítajte viac Zmeny 2022: Rodičia dostanú viac

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ