Predčasný dôchodok má svoje minimum. Od akej sumy vám ho priznajú?

Dorota Hudecová, Pravda | 14.04.2022 06:00
žena, dôchodok, penzia, práca na dôchodku Foto:
Ilustračné foto.
Kto má nárok na predčasný dôchodok a ako sa vypočíta? Nezabudnite, privyrobiť si môžete aj ako predčasný penzista.

Nárok na predčasný dôchodok má človek, ktorý:

  • odpracoval minimálne 15 rokov,
  • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku,
  • suma predčasného dôchodku je vyššia ako 1,2 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 261,70 eura, keďže sa od júla tohto roka zvýšilo životné minimum, od ktorého sa výška minimálnej sumy predčasnej penzie odvíja. Ak teda človek, ktorý bude chcieť požiadať o predčasný dôchodok dosiahne nižšiu sumu, Sociálna poisťovňa mu žiadosť zamietne práve z dôvodu nedosiahnutia tejto sumy.

Ako sa vypočíta predčasný dôchodok

1. Vypočíta sa riadna suma dôchodku

Postupuje sa pritom podľa vzorca:

POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod

ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok (počet odpracovaných ro­kov)

ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku (v tomto roku 15,1300 eura)

2. Takto vypočítaná suma sa zníži

Za každých začatých 30 dní, ktoré žiadateľovi chýbajú do dosiahnutia dôchodkového veku, sa vypočítaná suma zníži o pol percenta. Ak by niekto požiadal o predčasnú penziu v najskoršom možnom termíne, teda dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, vypočítaný dôchodok sa mu zníži o 12,5 percenta.

senior dôchodca otázka Čítajte viac Ktoré roky sa započítavajú do penzie?

Príklad

Pán Miroslav chce požiadať o priznanie predčasného dôchodku. Ak by šiel do riadneho starobného dôchodku, jeho penzia by dosiahla sumu 700 eur. Ako sa však bude krátiť jeho dôchodok, ak by sa rozhodol ísť do penzie skôr?

Počet mesiacov Krátenie dôchodku Výsledná suma (v eurách)
starobný dôchodok 0 % 700
o 12 mesiacov skôr 6,5 % 654,50
o 24 mesiacov skôr 12,5 % 612,50

Príklad je len informatívny.

Privyrobiť si môžete aj ako predčasný penzista

Pozor! Ak však prekročíte limit, dôchodok vám nevyplatia.

  • Predčasný penzista môže poberať predčasný dôchodok a súčasne pracovať na dohodu, ak si uplatní výnimku z platenia odvodov z tejto dohody a úhrn príjmu z dohody nepresiahne v kalendárnom roku 2 400 eur. Na účely výplaty predčasného dôchodku sa tak sleduje hrubý príjem za rok a nie mesačný príjem.
  • Ak úhrn príjmu z dohody presiahne 2 400 eur, nárok na výplatu predčasného dôchodku zanikne (od výplatného termínu dôchodku v nasledujúcom mesiaci) a Sociálna poisťovňa výplatu dôchodku zastaví. V ďalšom roku má poberateľ predčasného dôchodku nárok na opätovné vyplácanie dôchodku – Sociálna poisťovňa uvoľní výplatu dôchodku od výplatného termínu dôchodku v januári nasledujúceho roka. Ak by predčasný dôchodca prestal v tomto roku pracovať, môže ihneď požiadať o uvoľnenie výplaty dôchodku.

Príklad 1

Poberateľ predčasného dôchodku uzatvorí od 1. apríla dohodu o pracovnej činnosti, ktorá bude trvať do 31. decembra, a z ktorej si uplatní výnimku z platenia odvodov. Z tejto dohody bude mať pravidelne príjem 200 eur mesačne, spolu zarobí 1 800 eur.

Pretože úhrn príjmu nepresiahne 2 400 eur za rok, bude sa mu naďalej vyplácať predčasný dôchodok.

Príklad 2

Predčasný penzista uzatvoril od 1. marca dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej si uplatnil výnimku z platenia odvodov. Dôchodok sa mu vypláca 10. dňa v mesiaci. Úhrn príjmu z dohody presiahne v apríli sumu 2 400 eur.

Od 10. mája mu zanikne nárok na výplatu predčasného dôchodku. Nárok na jeho výplatu mu vznikne opäť od 10. januára 2023.

Odvodová úľava platí len pre jednu dohodu. Ak bude mať dôchodca uzatvorených viac dohôd alebo bude súčasne dôchodkovo poistený z iného dôvodu (napríklad ako zamestnanec v pracovnom pomere alebo SZČO), Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku – dôchodok sa mu nebude vyplácať ani vtedy, ak bude mať uzatvorené dve dohody a z jednej si uplatní výnimku z platenia odvodov.

Ak poberateľ predčasného dôchodku pracuje na dohodu a neuplatní si z nej výnimku z platenia odvodov, naďalej platí, že nárok na výplatu dôchodku mu zanikne (od výplatného termínu nasledujúceho po vzniku dôchodkového poistenia).

Príklad 3

Poberateľ predčasného dôchodku uzavrie od 23. apríla dohodu a neuplatní si výnimku. Pretože sa mu dôchodok vypláca vždy 25. dňa v mesiaci, nárok na výplatu dôchodku zanikne od 25. apríla.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ