Živnostníci si od júla priplatia na odvodoch. Koľko? Tu je kalkulačka!

Pravda | 24.06.2022 12:52
počítanie, kalkulačka Foto:
Ilustračné foto.
Chcete vedieť aké odvody budete platiť od júla? Sociálna poisťovňa pripravila kalkulačku pre informatívny výpočet poistného pre živnostníkov.

Podľa nej živnostníci a ostatné SZČO zistia, či im vznikne od 1. júla 2022 (resp. od 1. októbra 2022) povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie a zároveň si môžu vypočítať aj jeho výšku.

Do kalkulačky na informatívny výpočet poistného od 1. júla SZČO najprv vloží údaj o príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy bez odpočítania výdavkov). Kalkulačka oznámi, či SZČO k 1. júlu (resp. k 1. októbru 2022) vzniklo alebo naďalej trvá povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, alebo jej poistenie zaniklo.

„V prípade, že je povinná platiť poistné, pokračuje v jeho výpočte po kliknutí na Vypočítaj vymeriavací základ. Následne postupuje tak, ako ho vedie kalkulačka v návode. V prípade, že SZČO pozná svoj vymeriavací základ, môže do kalkulačky zadať iba tento údaj. Po kliknutí na Vypočítaj kalkulačka vypočíta poistné na sociálne poistenie,“ informuje hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Výpočet v kalkulačke je informatívny a Sociálna poisťovňa bude informovať SZČO o zmene v ich poistení do 21. júla. „Sociálna poisťovňa pošle SZČO oznámenie, ak jej od 1. júla vzniká povinné poistenie, a tiež ak jej povinné poistenie pokračuje alebo zaniká. Prvú platbu za júl 2022 potom SZČO uhradí do 8. augusta. Sociálna poisťovňa bude následne v októbri podobne informovať aj SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania,“ dodal Martin Kontúr.