Veľké porovnanie: Príklady výpočtu dôchodkov dnes a v roku 2023

dh, Pravda | 04.10.2022 06:00
seniori, manželia, figúrky, chudoba, mince,... Foto:
Ilustračné foto.
Sumy budúcej penzie ovplyvňujú odpracované roky, mzda, ale aj "záhadná" veličina, takzvaná aktuálna dôchodková hodnota. Jej suma sa každý rok mení a vďaka tomu sú nové penzie vyššie. Aj o desiatky eur.
Aktuálna dôchodková hodnota, ktorá je jednou z veličín ovplyvňujúcich výšku penzie
2022 15,1300 eura
2023 predpokladaná suma ADH – 15,6938

Príklady výpočtu starobného dôchodku

Príklad 1:

Tento rok: Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok a aj oň požiadal. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,00, to znamená, že zarábal priemernú mzdu. Má odpracovaných 43 rokov. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2022 je 15,1300 eura.

Suma starobného dôchodku sa určí nasledovne: 1,00 × 43 × 1­5,1300= 650,60 eura mesačne

Táto suma sa následne zvýši o 1,3 percenta (tohtoročná valorizácia) o 8,50 eura na 659,10 eura.

Tento poistenec mal nárok aj na 13. dôchodok v sume 147,12 eura. Avšak iba v prípade, ak mu bol dôchodok priznaný pred 31. júlom tohto roka, dostane aj 14. dôchodok v sume 102,98 eura.

V januári bude jeho dôchodok zvýšený o valorizáciu, teda o 11,8 %, o 77,80 eura na sumu 736,90 eura.

Rok 2023:

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok a aj oň požiadal. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,00, to znamená, že zarábal priemernú mzdu. Má odpracovaných 43 rokov. Aktuálna dôchodková hodnota by na budúci rok mala byť 15,6938 eura.

Suma starobného dôchodku sa určí nasledovne: 1,00 × 43 × 1­5,6938 = 674,90 eura mesačne

V januári bude jeho dôchodok zvýšený o valorizáciu, teda o 11,8 %, o 79,70 eura na sumu 754,50 eura.

Príklad č. 2

Tento rok:

Poistenec splní v októbri podmienky nároku na starobný dôchodok a aj oň požiada. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,5416, odpracoval 43 rokov, aktuálna dôchodková hodnota je 15,1300 eura.

Suma starobného dôchodku sa určí nasledovne: 0,5416 × 43 × 1­5,1300 = 352,40 eura mesačne

Suma starobného dôchodku sa následne zvýši o valorizáciu, teda o 1,3 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 4,60 eura mesačne na 357,00 eura mesačne.

Nárok na 13. dôchodok nemá, keďže tie boli vyplatené už v júli a tento penzista má nárok na penziu až v októbri. Dostane ale 14. dôchodok v sume 180,27 eura.

V januári ale jeho penzia porastie o 11,8 %, teda o 42,20 eura na 399,10 eura.

Rok 2023:

Poistenec splní podmienky nároku na starobný dôchodok a aj oň požiada. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,5416, odpracoval 43 rokov, aktuálna dôchodková hodnota by mala podľa odhadu byť 15,6938 eura.

Suma starobného dôchodku sa určí nasledovne: 0,5416 × 43 × 1­5,6938 = 365,50 eura mesačne

Suma starobného dôchodku sa následne zvýši o valorizáciu, teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 43,20 eura mesačne na 408,70 eura mesačne.

Predčasný starobný dôchodok

Tento rok:

Poistenec, ktorý dovŕši dôchodkový vek 1. októbra 2023, požiada o priznanie predčasného starobného dôchodku od 1. októbra tohto roka. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu preto chýba 365 dní. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,00 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve), odpracoval 45 rokov, aktuálna dôchodková hodnota je 15,1300 eura.

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí nasledovne:

  • určí sa plná suma dôchodku: 1,00 × 45 × 15,1300 = 680,90 eura mesačne
  • táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku: – hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5 – prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 %

680,90 – (6,5 % x 680,90) = 680,90 – 44,25 = 636,70 eura mesačne

Suma predčasného dôchodku sa následne zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 1,3 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 8,30 eura mesačne na 645,00 eura mesačne.

Tento dôchodca nemá nárok na 13. dôchodok, keďže mu bude penzia priznaná až po 31. júla, teda po vyplatení 13. dôchodku. Dostane ale časť 14. dôchodku v sume 108,62 eura.

V januári 2023 sa suma jeho penzie zvýši o 11,8 %, teda o pravidelnú valorizáciu o 76,10 eura, na sumu 721,10 eura mesačne.

Rok 2023:

Poistenec, ktorý dovŕši dôchodkový vek 1. januára 2024, požiada o priznanie predčasného starobného dôchodku od 1. januára 2023. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu preto chýba 365 dní. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,00 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve), odpracoval 45 rokov, aktuálna dôchodková hodnota by mala byť 15,6938 eura.

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí nasledovne:

  • určí sa plná suma dôchodku: 1,00 × 45 × 15,6938 = 706,30 eura mesačne
  • táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku: – hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5 – prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 %

706,30 – (6,5 % x 706,30) = 706,30 – 45,90 = 660,40 eura mesačne

Suma predčasného dôchodku sa následne zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, teda o 78,00 eura mesačne na 738,40 eura mesačne.

Invalidný dôchodok

Príklad č.1

Tento rok:

Poistenec bude v novembri uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity odpracoval 21 rokov. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota je 15,1300 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí nasledovne: 0,7874 × 21 × 1­5,1300 = 250,20 eura mesačne.

Keďže mu bude invalidný dôchodok priznaný až v novembri, nemá nárok na 13. dôchodok. Dostane ale 14. dôchodok v sume 206,02 eura.

Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu – teda o 1,3 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 3,30 eura mesačne na 253,50 eura mesačne.

Rok 2023:

Poistenec bude v januári uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity odpracoval 21 rokov. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota by mala byť 15,6938 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí nasledovne: 0,7874 × 21 × 1­5,6938 = 259,50 eura mesačne.

Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu – teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 30,70 eura mesačne na 290,20 eura mesačne.

Príklad č. 2

Tento rok:

Poistenec bol v apríli uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o 50 %. Odpracoval 41 rokov, hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616, aktuálna dôchodková hodnota je 15,1300 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí nasledovne: 0,9616 × 41 × 1­5,1300 × 50 % = 298,30 eura mesačne.

Suma invalidného dôchodku sa následne zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 1,3 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 3,90 eura mesačne na 302,20 eura mesačne.

Tento invalidný dôchodca mal nárok aj na 13. dôchodok, ktorý v júli dostal vyplatený v sume 275,60 eura. Dostane aj 14. dôchodok v sume 192,92 eura.

V januári dostane tento invalidný dôchodca valorizovaný dôchodok o 11,8 % o 35,70 eura na sumu 337,90 eura mesačne.

Rok 2023:

Poistenec bude v januári uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o 50 %. Odpracoval 41 rokov, hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616, aktuálna dôchodková hodnota je 15,6938 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí nasledovne: 0,9616 × 41 × 1­5,6938 × 50 % = 309,40 eura mesačne.

Suma invalidného dôchodku sa následne zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 36,50 eura mesačne na 345,90 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne. Skutočná suma aktuálnej dôchodkovej hodnoty bude známa až v decembri.