Od októbra si státisíce zamestnancov finančne prilepšia, v novembri dostanú k výplate viac peňazí

Pravda | 26.09.2023 13:30
gastro predajňa, jedlo, predavačka, Foto:
Ilustračné foto.
Novým opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa od októbra menia sumy stravného.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky sa tak mení zo sumy 5,48 eura (do 30.09.2023) na sumu 5,85 eura (najmenej 75% stravného pri pracovnej ceste 5–12 hodín). Príspevok zamestnávateľa je najviac 4,29 eura (najmenej 55% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného pri pracovnej ceste 5–12 hodín). 7,8 eura je príspevok pri ceste od 5 do 12 hodín, 11,60 eura je príspevok pri pracovnej ceste 12 – 18 hodín a 17,40 eura pri ceste nad 18 hodín.

jedlo, obed, večera, reštaurácia, strava, stravovanie, stravné Čítajte viac Minimálna suma gastrolístkov sa opäť zvýši, bude skoro 6 eur

"Keďže minimálny príspevok zamestnávateľa je 55 % ceny jedla (pričom cenou jedla sa rozumie hodnota stravovacej poukážky), ak zamestnávateľ poskytuje stravné poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie, od 1. októbra 2023 bude minimálna výška príspevku 3,22 eura. Zamestnávateľ môže poskytovať príspevok na stravovanie zamestnancov (okrem uvedenej minimálnej sumy, ktorú musí poskytovať) aj zo sociálneho fondu, pričom príspevok zo sociálneho fondu nie je limitovaný, " uvádza právna kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Stravovacie poukážky aj finančný príspevok na stravovanie je potrebné v zmysle zákona poskytovať vopred, aby ich mali zamestnanci v novej výške k dispozícii už prvý pracovný deň.

Zamestnanec si od 01.03.2021 môže vybrať medzi stravovacími poukážkami (tzv. gastrolístky/gas­trokarty) a finančným príspevkom na stravovanie. Táto možnosť výberu sa však týka iba tých zamestnancov, ktorých zamestnávatelia nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ak nejde o prípady podľa §152 ods. 6 Zákonníka práce. Zamestnávateľ je v takomto prípade povinný umožniť zamestnancom výber medzi stravovacími poukážkami alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Zamestnanec je potom svojim výberom viazaný počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže.

V prípade, že zamestnávateľ poskytuje zamestnancom stravovacie poukážky, je povinný s účinnosťou od 01.01.2023 pos­kytovať stravovacie poukážky v elektronickej forme; to neplatí, ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné.

Zdroj: kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.