Oplatí sa pracovať z domu? Prehľad výhod a nevýhod "home office" práce

Pravda | 09.04.2024 15:12
otec, dieťa, home office, práca z domu,... Foto:
Ilustračné foto.
V ére moderných technológií sa pracovné prostredie rýchlo mení a s ním aj spôsob, akým firmy a zamestnanci pristupujú k práci na diaľku. To so sebou nesie množstvo výhod, ale aj výziev, ktoré tieto spoločnosti musia riešiť. Tento trend nie je len módnym javom, ale stáva sa základnou súčasťou firemnej kultúry, pričom veľké korporácie zohrávajú kľúčovú úlohu v jeho formovaní. Tomáš Budník, majiteľ investičnej skupiny Thein upozorňuje aj na fakt, že „Mladí zamestnanci nechcú iba prácu a plat, ale hľadajú zmysel a presah v tom, čo robia“. Zároveň možnosť home office vníma nielen ako tému z pohľadu benefitov, ale taktiež apeluje na pohľad produktivity zamestnancov.

Výhody práce na diaľku

Flexibilita a väčšia produktivita

Kto by nechcel skĺbiť pracovný čas so svojimi osobnými potrebami? Práca z domu sa stala nevyhnutnou súčasťou firemného prostredia, čo dokazujú aj skúsenosti veľkých korporácií. Amazon, napríklad, zaznamenal zvýšenie produktivity o 25 % po tom, čo začal podporovať prácu na diaľku. Táto spoločnosť využíva moderné nástroje na sledovanie produktivity, čo pomáha efektívne riadiť tímy na vzdialených pracoviskách. Avšak, flexibilita môže byť dvojsečným mečom, najmä v oblasti práce s juniormi. Nedostatok osobného mentoringu a spoločenskej interakcie môže obmedziť rozvoj juniorov a znížiť kvalitu ich pracovných skúseností a rýchlosť ich rastu.

Úspora času a financií

Vodafone vo svojom prieskume ukazuje, že zamestnanci pracujúci na diaľku priemerne ušetria až 90 minút denne, ktoré by inak strávili dochádzaním do kancelárie. To nielenže znamená úsporu času a finančnú úsporu spojenú s cestovaním, ale hlavne výrazne prispieva k väčšej work-life harmónii a nezabúdajme aj na ekologické dopady.

Rozvoj virtuálnych tímov

Moderné technológie umožňujú ľuďom pracovať vo virtuálnych tímoch, zdieľať informácie a spolupracovať na projektoch bez ohľadu na geografickú vzdialenosť. Globalizácia a virtualizácia otvára nové náborové možnosti, ktoré môžu priniesť nielen úsporu času a peňazí, ale aj rozšírenie expertízy o netradičné uhly pohľadu.

Ekológii zdar!

V čase, keď sa klimatické zmeny stávajú naliehavou témou, nesú hybridné, či vzdialené pracovné modely aj ekologické dopady. Podľa štúdie spoločnosti Carbon Trust z roku 2021 ušetril každý Čech pracujúci z domu za rok 270 kilogramov emisií CO2. Tento údaj ukazuje, že práca na diaľku nie je len prospešná pre zamestnancov a firmy, ale aj pre životné prostredie.

V rámci tohto ekologického trendu boli zaznamenané aj zaujímavé ekonomické dôsledky pre spoločnosť. Náklady na prenájom kancelárskych priestorov, aj napriek rastu spoločností, paradoxne klesli. Firma so 100 zamestnancami môže obsadzovať priestory určené pre 50 ľudí s možnosťou zdieľania pracovných miest. Miesta si zamestnanci jednoducho zarezervujú online. Tento model nielen šetrí náklady firiem, ale taktiež minimalizuje uhlíkovú stopu spojenú s prevádzkou veľkých kancelárskych bu­dov.

Je zrejmé, že ľudia s vysokoškolským vzdelaním majú väčšiu možnosť pracovať z domu. Zároveň Štúdia Vodafonu poukazuje na jasný trend, kedy ľudia s vysokoškolským vzdelaním inklinujú k flexibilite a práci na diaľku. Podľa Ipsosu môže pracovať aspoň čiastočne z domu dokonca až 78 % vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov.

Ruža je krásna, ale má tŕne. Poďme sa pozrieť na nevýhody práce na diaľku.

Nevýhody práce na diaľku

Sociálna izolácia a nedostatok komunikácie

Jeden z hlavných problémov práce na diaľku je možná sociálna izolácia zamestnancov, keď nedostatok osobných stretnutí a debát môže znížiť motiváciu a tímového ducha.

Firmy sa snažia riešiť túto výzvu prostredníctvom pravidelných virtuálnych stretnutí a komunikačných nástrojov.

Jedným z príkladov, ako zvládnuť sociálnu izoláciu a podporovať spolupatričnosť tímu, je pravidelná „online káva“, alebo rovno team building. Príkladom môže byť virtuálna hra, ktorá umožňuje zamestnancom spolupracovať, súťažiť a vzájomne sa podporovať pri plnení úloh.

Technologické výzvy a bezpečnostné hrozby

S nárastom práce na diaľku vzrastajú aj technologické výzvy a bezpečnostné hrozby a zvyšuje sa riziko potenciálnych kybernetických útokov a úniku dát. Je preto dôležité investovať do bezpečnostných opatrení.

Ťažšie riadenie a kontrola kvality

Pre manažérov je to niekedy ako riadiť skupinu tínedžerov, ktorí neustále hovoria „Urobím to neskôr.“ Sledovanie produktivity a kvality práce je výzvou, dôležité je vytvoriť transparentné systémy a procesy, ktoré umožnia manažérom monitorovať výkonnosť a zabezpečiť, že zamestnanci pracujú efektívne a podľa stanovených štandardov. Medzi tipy, ako s týmto problémom pracovať a zvýšiť produktivitu patrí definícia jasných a merateľných cieľov pre každého člena tímu, pridelenie úloh na základe schopností, pravidelné stretnutia a zavedenie nástrojov na sledovanie práce.

Budúcnosť práce na diaľku závisí od schopnosti firiem prispôsobiť sa novým trendom, poskytovať podporu zamestnancom a využívať inovácie na dosiahnutie efektívnejšieho pracovného prostredia. Ak aj vy hľadáte ponuku práce na diaľku, pozrite sa na praca.pravda.sk

Pracovny portal Dávame do pozornosti Nájdite si prácu pomocou umelej inteligencie