Výhodný predčasný dôchodok končí. Máte posledné dni na to, aby ste oň požiadali. Tu je návod, ako to urobiť

Pravda | 25.04.2024 06:00
seniori, dôchodcovia, dôchodci, dôchodkový vek Foto:
Ilustračné foto.
Od minulého roka možno odísť do predčasného dôchodku aj po odpracovaní 40 rokov, stále platí aj možnosť požiadať o takúto penziu dva roky pred dosiahnutím riadneho dôchodkového veku. V praxi to znamená, že tento typ dôchodku možno poberať aj viac rokov, stále v zníženej sume oproti sume, ktorú by dôchodca dostával ako riadny starobný dôchodca. Nárok na predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch ale v máji zanikne.

Aká je teda výška dôchodku, ak oň požiadate predčasne?

Za každý mesiac, o ktorý odídete do dôchodku skôr, sa suma vášho dôchodku zníži o 0,3 % alebo 0,5%. Pri výpočte predčasného dôchodku totiž platí, že dôchodok sa za každých začatých 30 dní odo dňa, keď naň vznikne nárok, do dovŕšenia dôchodkového veku zníži v závislosti od počtu odpracovaných rokov buď o 0,3 %, alebo o 0,5 %. Za každý mesiac, o ktorý odídete do dôchodku skôr, sa suma vášho dôchodku zníži o 0,3 %, keď získate najmenej 40 odpracovaných rokov, alebo o 0,5 %, keď nezískate najmenej 40 odpracovaných rokov. Ak teda niekto požiada o predčasný starobný dôchodok presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku a nezíska aspoň 40 odpracovaných rokov, dôchodková dávka sa mu zníži o 12,5 %, ak rok pred jeho dovŕšením, bude znížená o 6,5 %.

Suma penzie

V prípade, že ste predčasný penzista a dosiahnete napríklad 19. februára dôchodkový vek, od toho dňa sa stávate riadným starobným penzistom. Predčasný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku sa totiž mení na starobný dôchodok. To znamená, že od 19. februára bude penzista poberateľom starobného dôchodku. O tejto skutočnosti Sociálna poisťovňa rozhodnutie nevydáva.

Pracujúci penzisti Čítajte viac Penziu vám môže výrazne zvýšiť táto vec, málokto o tom vie +príklady, ako sa zvyšuje suma dôchodku

O prechod z predčasného na starobný dôchodok netreba žiadať, deje sa tak automaticky. Aj ste si mysleli, že po dosiahnutí dôchodkového veku sa výška predčasného dôchodku prepočíta a zvýši sa vám penzia, tak ste sa mýlili. Po dovŕšení dôchodkového veku, sa predčasná penzia síce automaticky stáva starobným dôchodkom – jeho suma sa však nemení.

Práca popri dôchodku

A ako je to v prípade, ak máte pozastavenú výplatu predčasného dôchodku, pretože pracujete a dosiahli ste dôchodkový vek? Môže dôchodca od tohto dňa požiadať o priznanie starobného dôchodku a pracovať?

Nárok na výplatu dôchodku vzniká dovŕšením dôchodkového veku a jeho výplata nie je obmedzená v dôsledku súbehu s tým, že dôchodca je zamestnaný. Po dovŕšení dôchodkového veku je preto možné požiadať o jeho uvoľnenie, aj keď bude penzista naďalej pracovať, alebo je možné naďalej pracovať bez poberania starobného dôchodku. O zvýšenie starobného dôchodku je však možné požiadať až po zániku povinného dôchodkového poistenia.

Zákon pripúšťa možnosť pracovať, ak poberáte predčasný dôchodok. Od 1. júla 2018 môže pracovať na dohodu s odvodovou úľavou aj poberateľ predčasného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasnej penzie, ak príjem z tejto dohody nepresiahne za rok 2 400 eur. Je teda možné poberať predčasný dôchodok a zároveň aj pracovať na dohodu. Ak však príjem z takejto dohody za rok presiahne 2 400 eur, poisťovňa zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku výplatu v januári obnoví a zúčtuje.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ