Rezort práce zavádza veľké zmeny: stovky eur pre zamestnancov, sto eur pre seniorov, viac peňazí pre zdravotne znevýhodnených, aj zmeny v dôchodkoch

Dominika Čillíková | 09.05.2024 06:00
TB ministerstvo práce sociálnych vecí Erik Tomáš Foto: ,
Pozrite si osem veľkých zmien pripravených rezortom práce.
Už pol roka je ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Zvýšiť chce minimálne mzdy, nastavil zmeny v predčasných dôchodkoch, zvýšil príplatky pre zdravotne znevýhodnených občanov a snaží sa znížiť nezamestnanosť.

1. Zmeny v predčasných dôchodkoch

V predčasných dôchodkoch nastanú ďalšie zmeny. Minulý rok z dôvodu dvojnásobnej valorizácie sa mnohým ľuďom oplatilo požiadať o predčasný dôchodok. Tento rok je valorizácia stále vysoká (14,5 %) preto sa znova počíta s vysokým náporom na predčasné dôchodky.

Koaličná poslankyňa Zdenka Mačicová (Hlas-SD) v stredu 17. apríla 2024 predložila k novele zákona o sociálnom poistení pozmeňujúci návrh, ktorým sa novým spôsobom upravuje nárok na vznik predčasného dôchodku. Deň nato bol schválený a prešiel tretím čítaním.

Zruší sa skracovanie o 0,3 % za mesiac po 40 odpracovaných rokoch. Krátiť sa bude o 0,5 % za mesiac a meniť sa bzde aj výpočet veku, kedy bude môcť ísť poistenec do dôchodku.

praca a kariera Čítajte aj Ministerstvo práce už vypláca nový príspevok, najviac vo výške 1 318,53 eura mesačne. Kto má nárok?

V návrhu sa uvádza, že potrebné odpracované obdobie pre príslušný ročník sa urči ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku pre príslušný ročník a čísla 23.

Ak všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník ešte nie je známy, tak sa zaň bude považovať posledný určený vek zvýšený o dva mesiace za každý kalendárny rok rozdielu roku narodenia poistenca a príslušného ročníka, pre ktorý bol určený posledný všeobecný dôchodkový vek.

Pre ročníky narodenia 1967 a neskoršie sa potrebný počet odpracovaných rokov bude meniť v závislosti od strednej dĺžky života, teda rovnako ako všeobecný dôchodkový vek, ktorý sa od budúceho roka bude určovať podľa nového vzorca.

Čiže osoby narodené v rovnakom roku budú musieť na splnenie podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok získať rovnaký počet odpracovaných ro­kov.

Po novom sa 40 odpracovaných rokov, ako podmienka na predčasný dôchodok, nahrádza potrebným odpracovaným obdobím, ktoré sa pre príslušný ročník určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku pre príslušný kalendárny rok, a čísla 23.

Číslo 23 bolo, ako sa uvádza v návrhu, zvolené z dôvodu, že ide o rozdiel medzi všeobecným dôchodkovým vekom (63 rokov) poistencov, ktorí odchádzali do dôchodku v roku 2023 – ide o ročník 1960, a 40 odpracovanými rokmi – podmienkou nároku na predčasný dôchodok.

Čo to znamená? Napríklad v prípade ročníka 1961, ktorého všeobecný dôchodkový vek je 63 rokov a 2 mesiace, bude na splnenie podmienky na predčasný starobný dôchodok potrebné získať odpracované obdobie v trvaní 40 rokov a 2 mesiace.

Nadviazaním potrebného odpracovaného obdobia na rast strednej dĺžky života sa súčasne podľa Mačicovej zabezpečí, aby sa pre ročníky 1960 a neskoršie nezvyšoval rozdiel medzi najskorším možným odchodom do predčasného dôchodku a dovŕšením dôchodkového veku, teda aby sa nepredlžovalo obdobie poberania dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku.

Zmeny nastanú aj vo výpočte sumy predčasného dôchodku. Pričom dnes platí, ak sa poistenec rozhodne ísť do dôchodku dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, tak sa mu za každý mesiac kráti 0,5 % z dôchodku.

Ak by sa rozhodol ísť po 40 odpracovaných rokoch, tak krátenie dôchodku každý mesiac je o 0,3 %.

Poslankyňa Hlasu navrhuje, aby krátenie bolo jednotné, a to o 0,5 % za každých začatých 30 dní pre všetkých.

„Nakoľko po schválení legislatívnej úpravy, ktorá umožňuje priznanie dôchodku so znížením 0,3 %, výrazne vzrástol počet novopriznaných predčasných dôchodcov a vzhľadom na to, že cieľom predčasného dôchodku je umožniť odchod do dôchodku osobám, ktoré sa nedokážu uplatniť na trhu práce, navrhuje sa zjednotenie zníženia na úrovní 0,5 %, čím sa obmedzí skorší odchod z trhu práce pre niektorých poistencov, ktorí opúšťali trh práce pred dovŕšením dôchodkového veku práve z dôvodu výhodnejšieho zníženia sumy predčasného dôchodku, a to aj napriek tomu, že ich pracovný pomer trval a boli stále uplatniteľní na trhu práce,“ píše sa v návrhu.

erik tomáš Čítajte aj Minister Tomáš ohlásil koniec bezdomovectva, do oblasti naleje desiatky miliónov

Okrem toho sa tiež ako dôvod zjednotenia krátenia o 0,5 % uvádza, že samotný koncept dvoch rôznych prístupov vyvolával otázky, či je legitímny a prečo by mala byť jedna skupina poberateľov predčasného dôchodku zvýhodnená v porovnaní s inou skupinou poberateľov, napriek tomu, že nárok na dávku splnili obidve skupiny. Zmeny by mali začať platiť od 15. mája.

2. Vyššia minimálna mzda

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš so štátnym tajomníkom Braňom Ondrušom predstavili zmeny v zákone o minimálnej mzde, ktorú predložili na medzirezortné pripomienkové konanie.

Erik Tomáš k 13. dôchodkom
Video
Zdroj: TASR

Chcú, aby sa minimálna mzda počítala ako 60 % z priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Minister zároveň dodal, že celý proces medzi zástupcami zamestnávateľov a odborárov ponecháva rezort práce tak, ako funguje aj doteraz.

„Aj naďalej budú môcť sociálni partneri uzavrieť dohodu o minimálnej mzde do konca júla a oznámiť to rezortu práce. Pokiaľ sa nedohodnú, vytvoríme ešte priestor na rokovaní tripartity do konca augusta. Pokiaľ ani dovtedy nedôjde k dohode, nastúpi automat a po novom sa minimálna mzda stanoví ako 60 % priemernej mzdy spred dvoch rokov,“ vysvetlil Tomáš.

„Ak sa to podarí schváliť ešte v tomto roku, tak prvýkrát by mala byť po novom minimálna mzda zavedená v roku 2026,“ spresnil Tomáš.

Minister práce zároveň informoval, že v zmysle odporúčania európskej smernice rezort práce zriadi komisiu pre minimálnu mzdu, ktorá bude v pravidelných intervaloch vyhodnocovať, či minimálna mzda vyhovuje cieľom, ktoré má Európska únia.

Ako dodal šéf rezortu práce, EÚ smernica nehovorí o tom, že minimálna mzda má byť na úrovni 60 % priemernej mzdy, to je záväzok z programového vyhlásenia vlády. Európska smernica odporúča, že minimálna mzda by mala byť napr. 50 % priemernej mzdy, ale v danom roku.

Aké budú sumy?

  • 2024 – 750 eur
  • 2025 – 816 eur
  • 2026 – 920 eur – po novom
  • 2027 – 969 eur

Na minimálnu mzdu sú nadviazané aj príplatky za nočné či práca cez sviatky, alebo cez víkendy. Aj tieto by v tomto prípade mali narásť.

Ministerstvo chce zmeniť aj zákon o kolektívnom vyjednávaní. Chce rozšíriť zmluvy kolektívneho stupňa. Súčasťou pripravovaných zmien bude teda podľa Tomáša aj rozšírenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, čo by malo prispieť k zlepšeniu pracovných podmienok zamestnancov.

„Spomínané rozširovanie kolektívnych zmlúv, ale aj ďalšie zmeny musíme do legislatívy zapracovať aj kvôli európskej smernici, a to už na jeseň tohto roka. Samozrejme, na všetkých úpravách a zmenách budeme vzájomne spolupracovať, tak s odbormi, ako aj so zamestnávateľmi,“ konštatoval.

Pre kolektívne zmluvy budú aj výnimky, a to napríklad pre firmy, ktoré majú menej ako 20 zamestnancov, alebo sú na trhu menej ako dva roky, sú v likvidácii, alebo zamestnávajú viac ako 10 % zdravotne znevýhodnených ľu­dí.

Suma mesačnej minimálnej mzdy sa od 1. januára 2024 zvýšila zo 700 eur na 750 eur. Čo predstavovalo nárast o 7,14 percenta. Táto suma platí pre zamestnancov, ktorí pracujú na plný pracovný úväzok v rozsahu 40 hodín týždenne. Základná minimálna hodinová mzda sa zvýšila z 4,023 eura na 4,310 eura.

V prípade kratšieho pracovného úväzku sa suma mesačnej minimálnej mzdy pomerne skráti.

Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov sa na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR dohodli na sume minimálnej mzdy na rok 2024 vo výške 750 eur. Historicky druhýkrát sa tak dohodli na vyššej sume, ako určuje zákonný automat.

Ak by sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov nedohodli na konkrétnej sume minimálnej mzdy, jej výšku by určoval zákonný automat. To znamená 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy za kalendárny rok 2022, čo predstavuje 744 eur mesačne.

Zvýšením minimálnej mzdy sa automaticky už zvyšujú aj niektoré príplatky za prácu v neštandardnom čase. Za prácu v sobotu patrí zamestnancovi za každú hodinu práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume najmenej 50 % minimálnej mzdy za hodinu, to znamená 2,155 eura pre rok 2024.

Za prácu v nedeľu patrí zamestnancovi príplatok najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy za hodinu, čo v budúcom roku predstavuje sumu 4,31 eura. V prípade nočnej práce dostane zamestnanej príplatok najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy za hodinu, teda 1,724 eura.

3. Pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi

Rezort práce zaviedol nové opatrenia. Zabrániť nimi medzi iným chce aj tragédiám, podobným tej, ktorá sa stala pri obci Beňadiková v okrese Liptovský Mikuláš. Matka aj so zdravotným znevýhodneným dieťaťom v náručí skočila pod vlak. Zomreli na mieste.

Táto tragická udalosť posadila ministra práce sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša za okrúhly stôl s komisárkou pre osoby so zdravotným znevýhodnením Zuzanou Stavrovskou a so zástupkyňami organizácií zastrešujúcich deti so zdravotným znevýhodnením. Zhodli sa na niekoľkých opatreniach.

Zvýšenie príplatku k príspevku na opatrovanie detí, pomoc s financovaním odľahčovacej služby, rozšírenie projektu rodinných poradní a posilnenie včasnej intervencie pre rodičov s najmenšími deťmi. Tieto opatrenia by mali čo najskôr pomôcť rodičom zdravotne znevýhodnených de­tí.

V rámci prvého opatrenia štát zvýši príplatok k príspevku na opatrovanie detí zo 100 eur na 200 eur. Minister Tomáš uviedol, že v budúcom roku sa teda zdvojnásobí príplatok k príspevku na opatrovanie zdravotne znevýhodnených detí, a to zo spomínaných 100 na 200 eur.

Príspevok na opatrovanie kopíruje vývoj čistej minimálnej mzdy, ktorá je pre tento rok 615 eur. Nariadením vlády sa preto tento príspevok zvýši na rovnakú sumu od 1. júla.

Na druhé opatrenie využijú peniaze z eurofondov. Chcú ním financovať odľahčovaciu službu. Zaplatená by mala byť každému rodičovi, ktorý sa stará o zdravotne znevýhodnené dieťa. Pri tomto kroku však bude potrebná aj zákonná úprava.

Odľahčovacia služba bude v troch kategóriách. Ambulantná, pobytová a terénna. Pobytová má dĺžku 30 dní (to je čas, na ktorý môžu rodičia dieťa umiestniť do sanatória).

Doteraz nefungovala podľa slov šéfa rezortu práce vôbec. Pomoc budú poskytovať terénni opatrovatelia. Tí budú musieť byť registrovaní a mať špecializáciu. Na toto opatrenie sú vyčlenené zatiaľ tri milióny eur.

„V prípade pobytovej odľahčovacej služby sa prefinancuje 30 kalendárnych dní, počas ktorých môžu rodičia umiestniť svoje dieťa do pobytového zariadenia a odľahčiť tak svoju životnú situáciu.

Z eurofondov sa podporí aj domáca a ambulantná forma tejto služby, a to v rozsahu 20 hodín za 30 dní," vyčíslil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

"Odľahčovacia služba je v kompetencii miest a obcí, ale mestá a obce sa boria s nedostatkom prostriedkov aj personálu na to, aby túto službu efektívne poskytovali,“ vysvetlil.

Tretím opatrením bude projekt rodinných poradní. „Do konca budúceho roka chceme otvoriť 46 poradí. Budú anonymné. V nich poskytneme psychologické, sociálne a právne poradenstvo,“ informoval minister práce Erik Tomáš. Štvrtým opatrením bude posilňovanie včasnej intervencie od 0 do 7 rokov.

4. Právo na prvé zamestnanie

Zamestnávateľom sa bude vopred platiť príspevok až 90 % celkovej ceny práce, maximálne do výšky 1 318,50 eura počas šiestich mesiacov.

Projekt právo na prvé zamestnanie má pomôcť mladým ľuďom do 30 rokov zamestnať sa. Rezort práce bude motivovať zamestnávateľov zamestnávať mladých ľudí, ktorí sú evidovaní minimálne dva mesiace na úrade práce a nemali dlhší pracovný pomer ako šesť mesiacov a zároveň akurát ukončili strednú alebo vysokú školu.

„Princípom je, aby sme zamestnávateľom poskytli atraktívny príspevok, budeme im platiť až 90 % celkovej ceny práce, maximálne do výšky 1 318,50 eura počas šiestich mesiacov. Čo je 70 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy v národnom hospodárstve,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Podmienkou zároveň bude, že zamestnávateľ musí mladých ľudí udržať v práci ďalších šesť mesiacov. Zamestnávateľ dostane tento príspevok vopred. Tento projekt môžu využiť aj ľudia pracujúci v zahraničí, ktorí na Slovensku ešte nepracovali, bez ohľadu na vek.

5. Finančné stimuly pre zamestnanosť

1. Prax pre mladých

Určený je pre ľudí do 30 rokov, ktorí majú nižšie vzdelanie. Dostanú od štátu príspevok vo výške životného minima (268,88 eura mesačne). Takýto uchádzač bude zamestnaný na čas od 3 do 6 mesiacov.

2. Motivačný príspevok

Týmto príspevkom chce rezort motivovať ľudí, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, aby začali pracovať. Ak sa zamestnajú, tak prvých šesť mesiacov ku mzde dostanú 150 eur a ďalších šesť mesiacov dostanú 75 eur. Príplatok má takto stabilizovať zamestnanca v zamestnaní.

3. Mentorované zapracovanie

Štát prispeje po dobu jedného roka priamo na mzdu uchádzača aj na mzdu pre mentora počas troch mesiacov. Mentor bude priamo na pracovisku zamestnancovi pomáhať.

4. Práca na skúšku

Je to práca na tri mesiace, na skúšobnú lehotu. Počas troch mesiacov nebudú zamestnanci dostávať mzdu, ale príspevok vo výške životného minima. Plus štát zamestnávateľovi prispeje na pracovné pomôcky.

5. Podpora SZČO

Ide o jednorazový príspevok vo výške 7 721 eur, k tomu dostane nový živnostník aj poradenstvo. Musí však mať reálny podnikateľský zá­mer.

6. Podpora chránených dielní

Každá chránená dielňa, ktorá dostane takéhoto zamestnanca na trh práce, dostane od štátu príspevok vo výške od 282 eur do 470 eur, po dobu šiestich mesiacov.

7. Udržanie zdravotne ťažko postihnutej osoby na trhu práce

Ak bude mať zamestnanec pracovný úraz a stane sa ŤZP, štát poskytne zamestnávateľovi, ktorý udrží takúto osobu na pracovisku, príspevok, a to po dobu deviatich mesiacov.

8. Debarierizácia pracovísk

Príspevok na odstránenie bariér na pracovisku a úpravu pracoviska vo výške maximálne 20-tisíc eur.

6. Sto eur pre seniorov

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš oznámil zmeny vo vyplácaní stoeurového príspevku pre seniorov. Ako uviedol, suma príspevku na rekondičné pobyty ostáva nezmenená, ale dostane ich tento rok štrnásťtisíc ľudí. Doteraz malo nárok len 7 500 dôchodcov.

Minister rezortu práce 8. februára podpísal rozhodnutie, kde sa suma rekondičných pobytov pre seniorov zdvojnásobila na 1, 4 milióna eur.

Podľa Tomáš tak ministerstvo reagovalo aj na zvyšujúce sa ceny v kúpeľných domoch a rehabilitačných zariadeniach.

"Tieto pobyty sú veľmi obľúbené medzi seniormi,“ uviedol predseda Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) Michal Kotian. "Pobyty trvajú šesť dní, teda päť nocí a zahŕňajú dvanásť procedúr.

Ďalej musí byť v pobyte zahrnutá celodenná strava a procedúry nemôžu byť ďaleko od ubytovania", vysvetľuje Kotian. Kúpeľov je na výber 16.

Dôležité je však nepomýliť si kúpeľnú liečbu, dotovanú zdravotnou poisťovňou a rekondičné pobyty podporované príspevkom vo výške 100 eur zo strany ministerstva práce. Ide o dve rozdielne dotácie. Seniori už môžu kúpele vyžívať.

7. Pomoc odkázaným

Rezort práce priniesol ďalší príspevok, ktorým chce pomáhať ľuďom odkázaným na pomoc iných a potrebujú opatrovateľov. Žiadať o príspevok je možné už od 4. marca tohto roka.

„Chceme pomáhať ľuďom, ktorí sú už odkázaní na pomoc druhých,“ uviedol na konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas).

Dodal, že sú prípady, kde sa príbuzní nemôžu o človeka odkázaného na pomoc starať, v tomto prípade prichádzajú terénni pracovníci, ktorých sa príspevok týka. Momentálne majú ľudia v domácom prostredí, ktorí bez pomoci druhých nedokážu existovať, dve možnosti.

Starajú sa o nich príbuzní, ktorí poberajú príspevok na opatrovanie, „Garantujeme, že príspevok na opatrovanie bude každý rok vo výške čistej minimálnej mzdy,“ zdôraznil minister . Tomáš. Ak sa príbuzní nemôžu starať o odkázaných blízkych, využíva sa domáca opatrovateľská služba.

„Až 93 % ľudí si na základe prieskumu nadácie na podporu sociálnych zmien v prípade výrazného zhoršenia zdravotného stavu želá domáce opatrovanie.

Aj preto prichádzame s novým projektom domácej opatrovateľskej služby,“ uviedol ešte v marci pred médiami minister práce. Dvojročný projekt s rozpočtom takmer 91,2 mil. eur je financovaný z eurofondov a podľa ministra je príkladom, ako efektívne využívať eurofondy.

Tento projekt sa spúšťa na dva roky a mal by pomôcť takmer 13-tisíc odkázaným ľuďom. Príspevok bude automaticky vyplácaný 24-mesiacov. Pokiaľ sa však nerozhodne poskytovateľ domáckej opatrovateľskej služby ukončiť svoju činnosť napríklad po roku.

„Takto odľahčíme obce, ktoré by 100-miliónov hľadali asi ťažko,“ vysvetľuje Tomáš.

O príspevky z tohto projektu sa môžu hlásiť mestá, obce, charitatívne organizácie alebo mimovládne organizácie, ktoré majú registráciu na poskytovanie opatrovateľskej služby.

Ako dodal štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš, do tohto projektu sa môžu zapojiť aj tí, ktorí doteraz opatrovateľskú službu neposkytovali. Rozšíria sa tak rady opatrovateľov a opatrovateliek, ktorí budú poskytovať domácu opatrovateľskú službu.

Podstatou reformy je, že po novom samotný odkázaný človek bude dostávať príspevok, o ktorom sám rozhodne, kde ho použije.

Dôvodom, prečo je tento projekt nastavený na 24 mesiacov, je fakt, že k 1. januáru 2026 musí byť spustená kompletná reforma v sociálnych službách v zmysle plánu obnovy.

„Jej princípom bude, že samotný odkázaný človek bude dostávať jeden príspevok. Sám rozhodne, na čo ho použije – či na opatrovanie v domácom prostredí, alebo v zariadení sociálnych služieb,“ vysvetlil minister Tomáš.

Celý rozpočet bude rozdelený na dve časti:

1. časť

Spätná refundácia za 1,5 milióna eur. Čo znamená, že ide o zamestnancov, ktorí poskytovali opatrovateľskú službu. Ide o 129 subjektov, ktorým sa zafinancujú náklady z druhého polroka 2023.

Dostanú 750 eur na jedného zamestnanca na plný úväzok. Na pol úväzka sa bude suma prepočítavať. Výzvu na podávanie žiadostí vyhlási ústredie práce ešte dnes. V jednej platbe dostanú všetky prostriedky.

Spätná refundácia formou jednorazovej kompletnej platby sa vyplatí dokopy 129 subjektom v celkovej výške takmer 1,5 mil. eur za obdobie júl až december 2023.

Na jedného opatrovateľa to predstavuje príspevok vo výške 750 eur na mesiac. Táto pomoc sa bude týka subjektov, ktoré podali vlani žiadosti a z rôznych príčin im nebolo vyhovené.

2. časť

Nová podpora, na ktorú je pripravených vyše 91 miliónov eur. Pokrýva obdobie od januára 2024 do decembra 2025.

Spätná refundácia

Oprávneným obdobím, počas ktorého môžu žiadatelia poberať príspevky, je 24 mesiacov, od prvého januára. A i keď podávať žiadosti je možné od 4. marca, príspevky budú žiadateľom spätne vyplatené. Spôsob financovania je teda nastavený na úvodnú jednorazovú platbu a mesačné platby.

Z peňazí by sa malo financovať pol milióna hodín opatrovateľskej služby. Obce, mestá, mimovládne organizácie budú môcť od začiatku marca podávať žiadosti.

Výška príspevku je 7,93 eura na hodinu opatrovateľskej služby.

Žiadosť si budú môcť podávať elektronicky cez slovensko.sk alebo osobne na úrade, či zasielať poštou. Ministerstvo chce tak najviac ľudí udržať v domácom prostredí. Takýmto spôsobom ďalej chcú podporiť opatrovateľov a poskytovateľov tejto služby.

8. Nové preukazy ŤZP

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny oznámilo novinku. Ťažko zdravotne postihnuté osoby dostanú európske preukazy.

Ako informoval štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš, zavádzať sa bude európsky preukaz pre ťažko zdravotne znevýhodnených občanov a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím.

Pre ľudí to však nebude znamenať žiadne dodatočné náklady, preukazy budú vydávané do 90 dní od požiadania bez poplatkov a nebude s nimi spojená ani žiadna dodatočná administratíva.

Každý, kto vlastní preukaz ŤZP, bude mať nárok aj na európsky preukaz pre osobu so zdravotným postihnutím. „V praxi to znamená, že každý európsky občan, ktorý príde na Slovensko, bude mať všetky výhody ŤZP ako našinec.

A, naopak, výhody ŤZP bude mať zasa Slovák, ktorý vycestuje do európskej krajiny. Výhody tam bude mať také, aké daná krajina ponúka,“ vysvetlil štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

Európsky preukaz ŤZP bude mať formu a podobu nášho občianskeho preukazu, ktorý bude obohatený QR kódom. „Doplníme ho aj písmenom A, z anglického assistance, čo znamená, že bude určený aj pre tých, ktorí majú prideleného asistenta,“ dodal Ondruš.

Vzhľadom na to, že preukaz bude mať údaje uvedené v angličtine a v národnom jazyku, teda v slovenčine, bude možné preukaz používať v celej EÚ. QR kód bude mať tiež európsky parkovací preukaz spolu so základnými údajmi o jeho držiteľovi.

„QR kód bude zároveň potvrdením, že preukaz je pravý. Stretávali sme sa totiž pomerne často s falšovaním týchto preukazov. Podobný problém bol aj v iných členských krajinách,“ vysvetlil štátny tajomník.

Dva nové preukazy chce zaviesť Brusel a mali by slúžiť na podporu mobility. Najskôr ich však musí ešte formálne odhlasovať europarlament.

Rezort práce plánuje v rámci ich zavedenia novelizovať príslušný zákon. Úrady práce by mali začať následne vydávať tieto preukazy najneskôr v januári 2026. Štát to bude stáť približne 300-tisíc eur.

Smernica EÚ nehovorí len o plastových kartičkách, ale aj o digitálnej podobe kartičky. Predbežná predstava ministerstva práce je, že by išlo o štátnu aplikáciu podobne ako v prípade napríklad covidpasov. Občan si teda stiahne jednoduchú aplikáciu do mobilného telefónu.

Kartičky bude štát vydávať zadarmo a bez administratívy. Zákon nebude prikazovať ľuďom vymeniť si súčasný preukaz ŤZP za európsky. Stále zostáva v platnosti národný preukaz. Ak si občan vybaví európsky preukaz, ten nahradí národný, ktorý môže používať aj tu.

Cieľom je zabezpečiť, aby sa osoby so zdravotným postihnutím mohli voľne pohybovať po celej EÚ. Zriadený bude i národný kontaktný bod, ktorý bude riešiť napríklad aj problémy v zahraničí.

O aké preukazy ide?

Preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím Uvedený preukaz bude slúžiť ako potvrdenie zdravotného postihnutia vo všetkých krajinách EÚ.

Držiteľom zabezpečí tento preukaz rovnaký prístup k osobitným podmienkam a preferenčnému zaobchádzaniu kdekoľvek v EÚ.

Osobitné podmienky budú platiť pri využívaní verejnej dopravy, účasti na kultúrnych podujatiach a návštevách múzeí, rekreačných a športových centier, zábavných parkov a ďalších zariadení.

Môžu mať napríklad takúto formu:

  • voľný vstup,
  • prednostný prístup,
  • osobná asistencia,
  • pomôcky pre mobilitu

Európsky preukaz bude dopĺňať národné preukazy osôb so zdravotným postihnutím, ktoré budú naďalej udeľovať vnútroštátne orgány na základe vlastných kritérií.

Európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím Vylepšenou verziou tohto preukazu sa zaručí využívanie parkovacích miest a zariadení vyhradených pre osoby so zdravotným postihnutím vo všetkých krajinách EÚ. Nahradí národné parkovacie preukazy.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ