V máji končia výhodné odchody do penzie. Títo ľudia prídu o peniaze a už sa do nej nedostanú, sprísňujú sa podmienky +príklady prepočtov

Pravda | 10.05.2024 10:24
uzi Foto:
Ilustračná fotka.
Od 15. mája 2024 sa menia podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok aj spôsob určenia jeho sumy.

Žiadateľov o predčasný starobný dôchodok čakajú od 15. mája 2024 dve významné zmeny. Na základe nedávno schválenej novely zákona o sociálnom poistení sa bude v závislosti od ročníka narodenia poistenca postupne o dva mesiace predlžovať potrebné odpracované obdobie pre vznik nároku na predčasný dôchodok a zmení sa aj spôsob určenia sumy tohto dôchodku. Všetky predčasné starobné dôchodky s dátumom priznania po 14. máji 2024 sa budú znižovať bez ohľadu na počet získaných odpracovaných rokov o 0,5 % za každých začatých 30 dní, ktoré poistencovi zostávajú do dovŕšenia dôchodkového veku.

TB ministerstvo práce sociálnych vecí Erik Tomáš Čítajte viac Rezort práce zavádza veľké zmeny: stovky eur pre zamestnancov, sto eur pre seniorov, viac peňazí pre zdravotne znevýhodnených, aj zmeny v dôchodkoch

1. Zmena v podmienke odpracovaného obdobia

Od 15. mája 2024 sa menia podmienky, za ktorých je možné priznať predčasný starobný dôchodok viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Potrebné odpracované obdobie (teda obdobie, ktoré ak poistenec získa, môže za splnenia ostatných podmienok ísť do predčasného starobného dôchodku aj viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku – doteraz známe ako predčasný starobný dôchodok po 40-tich odpracovaných rokoch), sa bude postupne navyšovať o dva mesiace v závislosti od ročníka narodenia poistenca. Znamená to, že už nebude platiť podmienka získania 40 odpracovaných ro­kov.

Potrebné odpracované obdobie Sociálna poisťovňa na základe novely zákona určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku (nezníženého za výchovu detí) pre konkrétny ročník narodenia a čísla 23.

Príklad:

Potrebné odpracované obdobie poistencov narodených v roku 1965 je 40 rokov a 10 mesiacov (63 rokov a 10 mesiacov – 23).

Dôchodkový vek je v súčasnosti známy pre poistencov narodených pred 1. januárom 1967, a to 64 rokov. Ak všeobecný dôchodkový vek pre konkrétny ročník ešte nie je známy, na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia sa posledný určený všeobecný dôchodkový vek zvýši o dva mesiace za každý ročník, pre ktorý dôchodkový vek nie je známy.

Príklad:

Na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia pre poistencov narodených v roku 1968 sa použije všeobecný dôchodkový vek 64 rokov a 4 mesiace. Posledný známy všeobecný dôchodkový vek je pre ročník 1966 a je 64 rokov, teda je potrebné pripočítať 4 mesiace za dva ročníky, ktorých dôchodkový vek nie je známy). Potrebné odpracované obdobie pre ročník narodenia 1968 je 41 rokov a 4 mesiace (64 rokov a 4 mesiace – 23).

2. Zmena spôsobu určenia sumy predčasného starobného dôchodku

Druhou zmenou od 15. mája 2024 je zjednotenie percenta, o ktoré sa znižuje suma predčasného starobného dôchodku za obdobie od jeho priznania do dovŕšenia dôchodkového veku. Už nebude rozdielne – 0,3% alebo 0,5% v závislosti od toho, či poistenec získal potrebný počet odpracovaných rokov alebo nezískal. Všetky predčasné starobné dôchodky s dátumom priznania po 14. máji 2024 sa budú znižovať bez ohľadu na počet získaných odpracovaných rokov o 0,5% za každých začatých 30 dní, ktoré zostávajú do dovŕšenia dôchodkového veku.