Kedy je vhodné odísť do zahraničia

Študovať na univerzite v zahraničí, vybrať sa na stáž alebo pracovať na plný pracovný úväzok? Tieto možnosti zvažuje nejeden študent vysokej školy, ktorý sa rozhoduje, či nenájde lepšie pracovné uplatnenie v zahraničí. Okrem iného však treba zvážiť, ako je mladý človek na zmenu prostredia pripravený.

01.03.2008 18:49
Študenti Foto: ,
Ilustračné foto
debata

„Existujú študenti, ktorí sú oťukaní svetom už od dvadsiateho roku veku a na druhej strane stoja študenti, ktorí sa ešte pol roka po promóciách trasú pri slove pracovný pohovor. Rozhodnutie o tom, či zostanú doma, alebo odídu do zahraničia, je menej zložité, ako to, čo ide študent skutočne robiť a ako to dosiahne,“ tvrdí Stanislava Švecová, riaditeľka portálu Kariéra za hranicami.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Nemalý záujem prejavujú vysokoškoláci o odborné stáže v zahraničí. Tie sú napokon dobrým bodom v životopise, ak študent takúto zahraničnú stáž absolvuje. Aby sa však na takejto stáži mohol zúčastniť, podmienkou je – byť študentom vysokej školy a ovládať cudzí jazyk. Stáž zvyčajne trvá do 52 týždňov a prevažne býva v období leta.

„Momentálne je najväčší záujem o manažérske stáže, kde môžu študenti reálne získať odborné manažérske skúsenosti, a to najmä v oblasti marketingu, financií, ekonomiky či personalistiky. Postupne však rastie aj záujem o technické stáže v oblasti informačných technológií, tvorby softvéru a programovania, dizajnu a podobne. Za nimi nasledujú stáže v rozvojovej oblasti, ktoré prebiehajú v neziskových organizáciách či inštitúciách, a vzdelávacie stáže s možnosťou výučby jazyka a iných predmetov v školách, vzdelávacích inštitúciách a univerzitách,“ tvrdí Jana Vadišová zo študentskej organizácie Aiesec v Bratislave.

Ak má študent záujem ísť na takúto stáž, musí prejsť úvodným výberovým kolom pohovoru. Po jeho absolvovaní je záujemca zaradený do databázy študentskej organizácie a má možnosť sám si aktívne vyhľadávať stáž v zahraničí. Vek pritom nie je rozhodujúci. Ak by však išlo o študenta prvého ročníka vysokej školy, dôležité je, či má firma v zahraničí o neho záujem.

Možnosť odísť do zahraničia môžu využívať aj študenti nižších ročníkov, závisí to od odboru, ktorý študujú. Stanislava Švecová odporúča, na čo sa zamerať: „Ak študujete jazyk, bolo by ideálne, ak už počas rokov v škole získate čo najviac príležitostí na spoznávanie krajín a kultúr, ktorých jazyk študujete. Keď však študujete úzku špecializáciu, napríklad IT technológie, ďalšou z možností pre vás je zapájať sa do medzinárodných projektov, ktoré usporiada vaša univerzita. Samozrejme veľa závisí aj od možností, ktoré školy ponúkajú."

Za odchodom do cudziny však neraz môžu stáť aj iné dôvody. „Niektorí študenti odchádzajú na zahraničné študijné výmeny či stáže len preto, aby oddialili skončenie školy, pretože im vyhovuje mať štatút študenta a nemusia niesť na svojich pleciach zodpovednosť za rozhodnutie, čo bude ďalej. Mnoho programov v zahraničí je skutočne o tom, že študenti sa síce veľa nenaučia, ale prežijú skvelý polrok v novej krajine s iným študentmi, prípadne na inej univerzite. Urobia si tak vzrušujúcu prestávku v štúdiu. Existujú však aj programy, ktoré berú rôzne projekty veľmi vážne. Pre študenta je také štúdium veľkou výzvou, ale veľa sa od neho aj očakáva,“ dopĺňa Stanislava Švecová.

Príležitosti a riziká pri hľadaní práce v zahraničí

1. Absolvovanie stáže. Dajte si pozor na to, s ktorou organizáciou na stáž pôjdete. Často nie sú očakávania 100 % vyjasnené a môžete sa ocitnúť v krajine s vysokými životnými nákladmi a minimálnym príspevkom na život, teda platom na stáži. O výške príspevku možno viete, aj o výške životných nákladov, ale firma vám mohla sľúbiť zabezpečenie ubytovania, z ktorého vzišlo, lebo sa v lokálnej pobočke vymenili ľudia, alebo sa jednoducho zmenili podmienky.

2. Pracovať na hlavný pracovný pomer. Je potrebné mať vyjasnené očakávania týkajúce sa dĺžky pracovného pomeru. Ide o pretrvávajúci kontrakt, alebo o fixne stanovený čas na projekte? Je v zmluve uvedená výpovedná lehota? Závisí od firmy, v ktorej ste zamestnaný, ale niekedy sa stáva aj to, že ak firma považuje za nefér, že odchádzate, tak vám nevyplatí mesačný plat, alebo vám to jednoducho iným spôsobom vráti.

3. Študovať popri práci. Túto možnosť si pravdepodobne zvolíte v prípade, ak sa rozhodnete v cudzej krajine študovať a nájsť si prácu na pokrytie životných nákladov. Treba si však rozmyslieť, či tá práca skutočne stojí za to. Často sa stáva, že študenti zoberú hocijakú prácu, len aby zarobili, ale neuvedomujú si, že daná práca im často zoberie množstvo energie, času a dodáva stres.

Zdroj: Stanislava Švecová, riaditeĺka portálu Karié ra za hranicami

debata chyba