Možnosti štúdia na zahraničných univerzitách od januára 2009

Aj keď sa na väčšinu študijných odborov na zahraničných univerzitách nastupuje v septembri, niektoré odbory sa otvárajú dva razy ročne, preto majú ešte príležitosť aj študenti, ktorí by chceli nastúpiť na univerzitu od januára 2009.

27.11.2008 08:08
Štúdium
Ilustračné foto
debata

Optimálny štart univerzitného štúdia pre slovenských študentov je jednosemestrálna jazyková a akademická príprava, ktorú môžu absolvovať na Canterbury Christ Church University a Southampton Solent University vo Veľkej Británii.

Počas prípravného semestra sa nielen zdokonalia v angličtine, ale získajú aj mnoho ďalších zručností, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné štúdium, ako napr. tvorba akademických textov, príprava prezentácií, práca s odbornou literatúrou a efektívny zápis poznámok pri prednáškach.

Po úspešnom absolvovaní prípravného semestra nastupujú študenti do prvého ročníka bakalárskeho štúdia alebo na magisterské štúdium. Obidve univerzity sa čoskoro predstavia aj v Bratislave, ako prvá Canterbury Christ Church University v sobotu 29. novembra. Informácie o podujatí získajú študenti v kancelárii InterStudy.

Možnosti štúdia nie sú všade rovnaké

InterStudy, ako agentúra špecializovaná na štúdium v zahraničí, je zmluvne povereným zástupcom britských, dánskych a holandských štátnych univerzít a inštitútov vyššieho vzdelávania. Na týchto univerzitách a inštitútoch môžu slovenskí študenti študovať za veľmi výhodných podmienok – ako domáci študenti. Všetky študijné odbory sa vyučujú v anglickom jazyku, sú plne akreditované a fungujú na základe Európskeho systému prenosu kreditov.

Absolventi získajú medzinárodne uznávanú kvalifikáciu, ktorá im umožní dobré uplatnenie v praxi, alebo pokračovanie v štúdiu nielen v krajine štúdia, ale po celej Európe a v mnohých iných krajinách sveta. Univerzity ponúkajú širokú škálu študijných odborov, aj také, ktoré na Slovensku nie je možné študovať, ako aj najžiadanejšie odbory, pri ktorých záujem niekoľkonásobne prevyšuje kapacity slovenských univerzít.

Štúdium je možné aj urýchliť

Na University of Bedfordshire (Veľká Británia) je možné v januári 2009 nastúpiť na zrýchlené bakalárske štúdium v odboroch Business Management a Computer Science. Štúdium je náročnejšie vzhľadom na intenzívnejší študijný program, ktorý umožňuje získať bakalársky titul už za dva a pol roka štúdia. Univerzita otvára aj vyše 20 odborov na úrovni magisterského štúdia v oblastiach Business, IT, Umenie a médiá a Biotechnológia. Na zrýchlené dvaapolročné bakalárske štúdium v odboroch Business Studies a Business Management je možné nastúpiť aj na Middlesex University (Londýn, Veľká Británia). Štandardné trojročné bakalárske študijné programy sa na tejto univerzite v januári 2009 otvárajú v oblasti IT.

Coventry University (Veľká Británia) otvára sedem odborov bakalárskeho štúdia v oblasti Business v kombináciách s príbuznými odbormi, ako aj veľký počet odborov na úrovni magisterského štúdia vrátane financií, marketingu, práva, automobilového inžinierstva, environmentálneho manažmentu, komunikácie a mnohých ďalších. Na Via University College (Horsens, Dánsko) je v januári možné nastúpiť na bakalárske štúdium v odbore Architektúra a riadenie stavebníctva. Štúdium trvá tri a pol roka vrátane stáže v dĺžke jedného semestra.

Dvojročné vyššie odborné štúdium je možné začať od januára na Inštitútoch vyššieho profesijného vzdelávania v Dánsku. ATC v meste Aarhus otvára odbor Multimedia Design & Communication, TCC v Kodani a OTC v Odense otvárajú odbor IT a elektronické inžinierstvo.

Ako získať peniaze na štúdium

Na britských univerzitách môžu študenti financovať školné, ktorého výška je v súčasnom školskom roku 3 145 britských libier (111–tisíc Sk), nekomerčnou študentskou pôžičkou od britskej vlády. Pôžička sa spláca najskôr rok po ukončení štúdia a iba v prípade presiahnutia stanovenej hranice zárobku.

Navyše získajú slovenskí študenti študujúci na našich partnerských univerzitách štipendium vo výške 310 až 2 000 libier ročne (11–tisíc až 70–tisíc Sk) podľa pravidiel konkrétnej univerzity. Náklady na ubytovanie predstavujú v priemere 320 libier mesačne (11–tisíc Sk). Študenti majú možnosť popri štúdiu pracovať a tým aspoň čiastočne pokryť svoje náklady.

Prihlášky na štúdium od januára alebo februára 2009 sa odporúča doručiť do kancelárie InterStudy do 10. decembra.

debata chyba