Univerzitné štúdium v zahraničí ešte aj od septembra

Zatiaľ čo súčasní stredoškoláci môžu uvažovať o štúdiu v zahraničí až v januári, maturanti, ktorí neboli prijatí na vysokú školu, alebo majú problém nájsť si zamestnanie, majú stále šancu dostať sa na zahraničnú univerzitu. Veľa času však na vybavovanie nie je.

27.08.2009 11:01
Štúdium, študent Foto:
Ilustračné foto
debata

Voľné miesta sa nájdu na niektorých britských partnerských univerzitách. „Do termínu nástupu, ktorý je na britských univerzitách v období približne od 15. do 20. septembra, je však potrebné vybaviť si viacero formalít, aby sa všetko riadne stihlo, je potrebné prihlásiť sa najneskôr do konca augusta,“ zdôrazňuje Mária Kovácsová z agentúry InterStudy. Prihlasovacie formuláre a všetky potrebné informácie dostanú záujemcovia v kancelárii InterStudy, resp. sú dostupné v elektronickej podobe na www.univerzityEU.sk.

Veľká Británia

Za bakalárske štúdium vo Veľkej Británii nie je potrebné hradiť školné pred začatím ani počas štúdia. Naši študenti ako občania členskej krajiny EÚ môžu školné financovať nekomerčnou študentskou pôžičkou, ktorú začnú splácať najskôr rok po skončení štúdia, a to iba v prípade, ak ich príjem presiahne stanovenú hranicu. „Navyše väčšina partnerských univerzít našej agentúry vypláca slovenským študentom štipendium vo výške od 310 do 2 000 britských libier ročne,“ hovorí Mária Kovácsová.

Prihláška na univerzitu sa podáva v kancelárii InterStudy. Poplatok za spracovanie a kompletné vybavenie nástupu na univerzitu je 33 eur. Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je znalosť anglického jazyka preukázaná medzinárodným certifikátom (napr. IELTS) a maturitné vysvedčenie s prospechom podľa požiadaviek jednotlivých univerzít – obvykle do 2,00 do 2,90. Študenti, ktorí nemajú medzinárodný certifikát, môžu absolvovať skúšku z anglického jazyka v kancelárii InterStudy. Poplatok za skúšku, ktorá platí pre prijatie na konkrétnu univerzitu, je 30 eur.

Dánske a holandské univerzity už ukončili príjem prihlášok na september 2009, na tieto univerzity je možné prihlásiť sa až od nasledujúceho školského roka.

Na britských univerzitách sa viaceré študijné odbory otvárajú dvakrát ročne, preto je možné začať študovať aj od januára. Túto možnosť využívajú najmä študenti, ktorí začnú študovať na domácej univerzite, no po niekoľkých týždňoch zistia, že im nevyhovuje zvolený odbor či spôsob výučby. Na januárový nástupný termín je potrebné podať prihlášky čo najskôr, inak sa môže stať, že študent sa na vybranú univerzitu už nedostane. Od septembra je totiž obmedzený počet študentov, ktorých univerzity môžu prijať. Obmedzenie sa týka uchádzačov z krajín Európskej únie, ako aj domácich študentov.

Pred maturitou

Žiaci, ktorí teraz nastupujú do maturitného ročníka a zvažujú pokračovať v štúdiu na zahraničnej univerzite, sa budú musieť pustiť do vybavovania skôr, ako to bolo potrebné doteraz. „Vzhľadom na spomínané obmedzenia počtu študentov očakávame na september 2010 nedostatok miest,“ hovorí Mária Kovácsová. „Jedna z našich britských partnerských univerzít už avizovala, že príjem prihlášok skončí už v januári.“

Finančne najvýhodnejšou alternatívou pre slovenských študentov zostáva naďalej Dánsko, kde je bakalárske štúdium bezplatné. Študenti si hradia náklady na ubytovanie (cca 230 – 350 € mesačne), pričom majú možnosť pracovať na čiastočný úväzok a tým si pokryť časť nákladov.

Výučba je v anglickom jazyku, študenti získavajú kredity prenosné v rámci európskeho systému prenosu kreditov (ECTS) a medzinárodne uznávanú kvalifikáciu. V Dánsku sa väčšina odborov otvára iba raz ročne – v septembri. Na architektúru je však možné nastúpiť aj od januára.

Podmienky prijatia sú podobné ako vo Veľkej Británii: stredoškolské vzdelanie s maturitou s prospechom do 2,9 a znalosť anglického jazyka preukázaná medzinárodným certifikátom alebo absolvovaním skúšky a pohovoru v kancelárii agentúry. Na niektoré odbory sa vyžaduje aj maturita z určitého predmetu.

Možnosti od januára

Najbližší možný nástupný termín na stredoškolský program je začiatok druhého polroka, t.j. január/február 2010. Polročný pobyt na strednej škole v zahraničí má niekoľko výhod v porovnaní s ročným pobytom: kratší pobyt predstavuje menšiu psychickú záťaž pred nástupom – žiaci sa menej obávajú a veria si, že 5-mesačný pobyt v cudzom prostredí bez svojej rodiny a kamarátov zvládnu. Navyše neprekonávajú typicky krízové obdobie Vianoc bez svojich blízkych. Väčšia psychická pohoda má pozitívny vplyv aj na adaptáciu v novom prostredí. Študenti si druhý polrok viac užívajú aj vďaka lepšiemu počasiu, ktoré umožňuje venovať sa viac športovým aj spoločenským aktivitám.

Dôležité pri dlhodobom pobyte v zahraničí je byť stále aktívny. Tráviť čas s kamarátmi a byť čo najviac medzi ľuďmi, čo je ľahšie a príjemnejšie, ako počas zimných mesiacov. Niektorí rodičia sa obávajú, že polročný pobyt nedá ich deťom toľko, čo sa týka jazykových znalostí, ako ročný pobyt. Žiaci však už po troch mesiacoch urobia výrazný pokrok v jazyku, keďže sú nútení stále ho aktívne používať. Podľa našich prieskumov je najvyššia miera spokojnosti práve medzi našimi stredoškolákmi, ktorí v zahraničí strávili 2. polrok.

InterStudy ponúka stredoškolské programy v 17 krajinách sveta. Zatiaľ sú voľné miesta na druhý polrok vo všetkých krajinách, ale kapacity sú obmedzené. Do niektorých krajín (napr. škandinávske krajiny) sú stanovené veľmi nízke kvóty vzhľadom na veľký záujem študentov z iných krajín sveta. Do Spojených štátov, ktoré sú dlhodobo najžiadanejšou krajinou, sú taktiež obmedzené počty študentov pre všetky nástupné termíny.

Polročný pobyt na strednej škole v zahraničí sa dá absolvovať za programový poplatok už od 3 400 €. V niektorých krajinách je možný aj kratší pobyt s trvaním 2 až 3 mesiace. Žiaci absolvujú jazykový test a pohovor s pracovníkom agentúry. Úroveň jazykových znalostí požadovaná pre prijatie závisí od zvolenej krajiny. V niektorých krajinách, ako napr. v Kanade, sú postačujúce aj základné znalosti, keďže tamojšie stredné školy sú na zahraničných študentov dobre pripravené a v rámci štandardného rozvrhu vyučujú aj angličtinu ako cudzí jazyk. Do škandinávskych krajín sa vyžaduje iba znalosť angličtiny, študenti sa jazyk krajiny začínajú učiť po príchode. Najskôr komunikujú v angličtine, ktorá je v týchto krajinách veľmi rozšírená. Postupne si osvojujú miestny jazyk a čoraz aktívnejšie sa zapájajú do vyučovacieho procesu a života komunity.

debata chyba