Štát rozbehol portál Mapy regionálneho školstva

Ministerstvo školstva v utorok sprístupnilo portál Mapy regionálneho školstva, informoval minister školstva Eugen Jurzyca.

06.03.2012 14:44
Mapy regionálneho školstva Foto:
Mapy regionálneho školstva
debata

Portál je prístupný na internetovej adrese mapaskol.iedu.sk.

„Novým portálom sme chceli dosiahnuť väčšiu informovanosť verejnosti, najmä rodičov o tom, aké školy na Slovensku sú, v akej sú lokalite, aby si rodičia mohli vybrať pre svoje deti školu, aká im najviac vyhovuje, alebo aby mohli vstúpiť do debaty so školou,“ priblížil projekt minister. Portál má pomôcť rodičom pri porovnávaní efektívnosti fungovania školy s inými školami.

Na digitálnej mape sú farebne odlíšené rôzne základné školy aj podľa toho, kto je napríklad zriaďovateľom, či je to obec alebo cirkev. Dajú sa zobraziť vzdialenosti od ostatných škôl, získať ďalšie informácie o školách, napríklad ako sa škola umiestnila v celoslovenskom testovaní. Taktiež si rodič môže zvoliť porovnávaciu tabuľku, vybrať si dve-tri školy a porovnať ich podľa parametrov, ktoré rodiča zaujímajú.

Podobne je mapa aplikovateľná aj na stredné školy. Pri tých je navyše ešte možné získať údaje o nezamestnanosti v odbore, v ktorom táto stredná škola pôsobí. V tejto súvislosti Jurzyca poukázal na to, že pokiaľ ide o mieru nezamestnanosti absolventov, ani na vysokých, ani stredných školách v minulosti štatistiky neexistovali.

„My sme identifikovali poruchu v informovanosti občanov a verejnosti a dokonca aj štátu. Neboli dostatočné informácie o tom, aká je miera nezamestnanosti absolventov. Potrebovali sme na to zmenu zákona, ktorá nám pomohla spojiť potrebné databázy. Následne sme informovali napríklad zriaďovateľov stredných škôl, že niektoré odbory majú takmer 80-percentnú nezamestnanosť,“ podotkol minister. Dodal však, že na ďalšie zmeny, na ktoré treba zmenu zákona, už čas nemali.

debata chyba