Učiť sa cez prázdniny? Jazyky predsa

Je najvyšší čas podať si prihlášku na jazykový kurz alebo stáž v cudzine.

17.05.2012 08:45
študent, študentka, prídavky, štipendium,... Foto:
Ilustračné foto
debata

Viacerí využijú leto na prípravu na medzinárodné jazykové skúšky, ktoré potom absolvujú v závere jazykového kurzu na mieste pobytu, prípadne po návrate domov na Slovensku.

Na vybraných jazykových školách vo Veľkej Británii, v Kanade a USA prebiehajú prípravné kurzy na skúšky IELTS, Cambridge a TOEFL aj počas leta. Skúška IELTS je časovo najflexibilnejšia a je všeobecne akceptovaná univerzitami a zamestnávateľmi na celom svete.

Príprava môže trvať v závislosti od vstupných znalostí študenta 4 – 12 týždňov. Termíny skúšok z francúzštiny DELF a DALF sú aj koncom júna a augusta, tieto je teda tiež možné zvládnuť cez letné prázdniny.

Študenti, ktorí majú už relatívne dobré jazykové znalosti, sa prihlasujú na kurzy odborného jazyka, najčastejšie na právnickú či obchodnú angličtinu, alebo jazykový kurz zameraný na umenie, históriu a ďalšie oblasti. Vynikajúcou prípravou na vysokoškolské štúdium v anglicky hovoriacej krajine je kurz akademickej angličtiny, v rámci ktorého získajú študenti nielen jazykové znalosti potrebné na štúdium, ale aj zručnosti, ktoré im budú neskôr veľmi užitočné – napr. písanie esejí, vypracovanie reportov a pod.

Pre vysokoškolákov aj absolventov je určený Work Experience Program v Kanade. Je to kombinovaný program zameraný na štúdium angličtiny alebo francúzštiny a následnú pracovnú stáž vo firme.

Záujemcovia si môžu zvoliť program s celkovým trvaním 6, 12, 18 alebo 24 mesiacov, vždy s rovným podielom štúdia a stáže (napr. pri 6–mesačnom programe sú prvé tri mesiace strávené štúdiom jazyka a ďalšie tri mesiace na stáži). Hlavným prínosom programu je získanie nielen výborných jazykových znalostí, ale aj zahraničných pracovných skúseností a referencií, čo zvyšuje konkurencieschop­nosť mladých ľudí na začiatku svojej kariéry.

Dve verzie programu umožňujú záujemcom zabezpečiť si pracovnú pozíciu individuálne, alebo využiť služby školy, ktorá vyhľadáva potenciálnych zamestnávateľov. Pracovné pozície sú zvyčajne v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva, maloobchodu a administratívy.

Priemerná hodinová mzda stážistov sa pohybuje v rozmedzí od 8 do 15 kanadských dolárov (asi 6,20 – 11,50 eura), pozície sú na plný úväzok s týždenným pracovným časom 30 – 40 hodín. Poplatok za 6–mesačný program s individuálne zabezpečenou stážou je 4 375 kanadských dolárov (približne 3 370 eur). V tomto poplatku je zahrnuté 3–mesačné štúdium, učebný materiál, vybavenie všetkých potrebných povolení a registrácií na príslušných úradoch, príprava na prácu v kanadskom prostredí a monitorovanie a vyhodnocovani­e stáže.

Program v rovnakej dĺžke s využitím služieb školy na zabezpečenie pracovnej pozície stojí 4 775 až 5 355 dolárov (približne 3 670 až 4 120 eur), podľa zvoleného rozsahu služieb. Nástupné termíny na Work Experience Program sú každý mesiac. Vstupné jazykové znalosti musia byť v prípade 6–mesačného pobytu minimálne na stredne pokročilej úrovni, pri dlhších pobytoch postačuje aj mierne pokročilá úroveň.

Pri anglickom programe je možné si zvoliť ako lokalitu výučby Vancouver, Toronto alebo Montreal. Výučba francúzskeho programu prebieha iba v Montreale.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba