Škola hrou, toto pravidlo platí aj cez prázdniny

Pomaly sa prázdniny prehupli do poslednej štvrtiny. Veľa rodičov v tomto čase chce, aby sa deti začali pripravovať na školu, opakovali si učivo.

16.08.2014 17:00
škola, žiak, domáce úlohy Foto:
Deti sa cez prázdniny majú učiť hravou a zábavnou formou.
debata

Treba to však? Mnohých k tomu vedie napríklad fakt, že koncoročné vysvedčenie ich ratolestí nedopadlo podľa ich predstáv, alebo aby nevyšli z cviku a v septembri neboli prekvapené školským režimom. Ale čo na to odborníci? Psychologička radí – na bifľovanie zabudnite! Ak sa učiť, tak hravou formou a spoznávaním.

„Je dobré, ak rodičia vedia efektívne, zmysluplne a zábavne zorganizovať letný prázdninový čas svojho dieťaťa. Akékoľvek činnosti, ktoré má dieťa rado, tvorivé aktivity, šport a podobne, sú vždy obohatením pre dieťa a rozvoj jeho zručností,“ radí psychologička Eva Smiková z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Odborníčka však zdôrazňuje, že ak sa učiť, tak hravou a zábavnou formou. Napríklad získavaním nových zážitkov, sociálnych zručností alebo rozvíjaním záujmov a koníčkov. „Ak majú rodičia potrebu motivovať deti k učeniu cez prázdniny, malo by to byť napríklad formou čítania kníh alebo písania listov z prázdnin,“ radí odborníčka.

5 odporúčaní pre rodičov – od psychologičky Evy Smikovej

1. Na prvom mieste oddych a zábava
Zo psychologického hľadiska nie je potrebné, aby sa deti cez prázdniny učili. Prázdniny sú v prvom rade priestor na oddych, relaxáciu, zábavu, spoznávanie nových vecí, krajín, ľudí. Na druhej strane môžeme hovoriť o tom, že cez prázdniny sa deti majú „učiť“ iným spôsobom – získavaním nových zážitkov, utužením rodinných vzťahov, sociálnym zručnostiam, prispôsobeniu sa novým miestam, napr. v letných táboroch, rozvíjaním záujmov, koníčkov.

2. Vyskúšajte čítanie kníh či písanie listov
Ak majú rodičia potrebu motivovať deti k učeniu cez prázdniny napr. pre zlé koncoročné vysvedčenie, malo by to byť nenásilne – napr. formou čítania kníh alebo písania listov z prázdnin. Môžu sa učiť cudzie jazyky konverzáciou s kamarátmi, absolvovať prázdninovú univerzitu a pod. Diktáty a rátanie príkladov z učebnice nie sú motiváciou pre žiadne dieťa.

3. Čaká vaše dieťa reparát?
Učenie v lete pripadá do úvahy pre žiakov, ktorí z rôznych dôvodov nemajú skončený školský rok známkou z nejakého predmetu, resp. robia opravnú skúšku. Vtedy je výhodné určitú časť prázdnin venovať „prázdninovaniu“ a ku koncu leta mať plán na učenie. V tom čase príde vhod pomoc rodiča v nasmerovaní dieťaťa tak, aby nemalo pocit učenia za trest, ale ako motiváciu k zvládnutiu náročnej skúšky.

4. Potrebuje budúci prváčik špeciálnu prípravu?
Deti, ktoré navštevovali materskú školu, nemusia mať žiadnu špeciálnu prípravu. Dieťa dozrieva prirodzeným vývinom. Niektoré zručnosti v prípade, ak je ich rozvíjanie indikované odborníkom (napr. psychológom, logopédom), je potrebné špeciálne rozvíjať – ale to by sa malo diať dlhší čas a formou hry, súťaží, atraktívnou formou prirodzenou pre predškolský vek.

5. Dôležitý je čas strávený s rodičmi
Nemalo by sa zabúdať ani na to, že pre dieťa je prioritou , aby strávilo čas aj so svojimi rodičmi a súrodencami, a nemusí to byť na drahej zahraničnej dovolenke. Rodičia počas roka často na deti a ich záujmy či koníčky nemajú čas a riešia iné priority. Preto by v týchto výnimočných voľných dňoch mali svojim deťom dopriať spoločný zážitok, byť spolu a pre seba.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prázdniny #škola #učenie