Čo viete z histórie? Vyskúšajte test vedomostí z dejín na území Slovenska

Veľká Morava, Rakúsko-Uhorsko, uzákonenie slovenčiny, prvá československá republika či SNP. Desať otázok z histórie - viete na ne odpovedať?

02.09.2014 06:00
debata (3)

Vyskúšajte ďalší test vedomostí, ktoré by mal mať každý, kto vychodil deväť tried základnej školy. Test je výrazne ľahší ako boli tie zo slovenského jazyka. Trúfnete si na desať správnych odpovedí?


Otestujte svoje vedomosti z dejepisu (1)

Vyskúšajte si, čo viete z histórie na územiach dnešného Slovenska.

1. V ktorom roku a akým spôsobom vznikla Veľká Morava?

2. Za vlády ktorého veľkomoravského panovníka prišli na Veľkú Moravu solúnski bratia?

3. Ktorý panovník sa stal prvým uhorským kráľom?

4. Ako sa nazýva dokument z roku 1222 v Uhorsku, ktorý upravoval práva a povinnosti šľachty?

5. Ako sa nazývala najstaršia univerzita na území Slovenska, ktorá bola založená v roku 1467 za vlády Mateja Korvína?

6. Ktorý národ v priebehu 16. a 17. storočia predstavoval neustálu hrozbu pre obyvateľov slovenského územia:

7. Pragmatická sankcia z roku 1713, ktorú vydal Karol VI., predstavovala:

8. Ktorý výrok o uzákonení spisovnej slovenčiny je správny:

9. Kto sa stal prvým prezidentom tzv. 1. Československej republiky?

10. Ktorý výrok o SNP je pravdivý?

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #test vedomostí #dejepis