Nahliadli sme do školských toaliet: Deti majú problém s umývaním rúk

Ste rodič, ktorý lipne na tom, aby si jeho dieťa umývalo ruky hneď ako príde zvonku domov, splachovalo po návšteve toalety a udržiavalo čistotu?

06.09.2014 10:40
umývanie rúk - toaleta - škola Foto:
Výskumy ukázali, že malí školáci majú často problém umyť si po toalete ruky.
debata

Nebuďte veľmi prekvapený, keď sa týchto návykov bude postupne zbavovať, len čo začne chodiť do škôlky či školy. Prečítajte si, aké sú hygienické pomery na našich materských a základných školách.

Výskum z lavíc

Každé ráno vašim deťom pripravíte desiatu, dáte si spolu raňajky a zaveziete ich do školy, kde strávia značnú časť dňa. Viete však, v akom prostredí trávi vaše dieťa čas? Nakoľko je jeho trieda uprataná a toalety hygienicky udržiavané? Práve z tohto dôvodu uskutočnil Dr. Ivan Tomek, Mr. Think výskum, ktorého výsledky rodičom pomôžu utvoriť si predstavu o tom, kde a prečo sa ich domáce hygienické návyky vytrácajú.

Ak vám vaše dieťa zahlási, že si musí priniesť do škôlky alebo školy uterák, či vlastný toaletný papier, nečudujte sa. Takmer 40 % oslovených rodičov s tým má osobnú skúsenosť. Hoci sa ukázalo, že až 70 % deťom nastupujúcim do školy boli hygienické návyky známe už z domu, podľa rodičov majú deti najväčšie problémy s umývaním rúk. Ťažkosti im robí aj používanie toaliet a utieranie sa.

Iba 32 % rodičov sa stotožňuje s názorom, že toalety v materských a základných školách sú vybavené dostatkom toaletného papiera a uterákov. Možno práve preto je nutné nosenie vlastnej výbavy z domu. Ani deti veľmi nie sú so svojimi školami spokojné. Len zhruba každé tretie školopovinné dieťa si myslí, že sú školské toalety pekné. A pamätáte si ešte na veľkú miestnosť, v ktorej boli jednotlivé záchody oddelené od seba nízkou priečkou? Tak zhruba rovnaké súkromie má podľa rodičov aj dnes približne 18 % škôl a škôlok. Výskyt vlhkosti a plesní tiež nie je úplným prežitkom a aj dnes je možné sa s nimi na školských toaletách stretnúť. Dôvodom môže byť aj zastaralé zariadenie a nedostatočné čistenie.

Čo treba zmeniť?

Výskumy ukázali, že malí školáci majú často problém umyť si po toalete ruky, pretože vodovodné batérie sú umiestnené tak, že na ne deti nedočiahnu. Ak by si aj mohli pustiť vodu, mnohokrát nemajú k dispozícii žiadne mydlo. A toalety? Neraz upchaté, pretože deti pravidelne nesplachujú, mokrá dlážka navôkol, chýbajúce kľučky a zápach, ktorý neraz cítite i potom, ako si sadnete do školskej lavice.

by malo vedieť, že takéto prostredie, hoci je súčasťou jeho každodenného života, nie je správne. Preto výskum podčiarkol nutnosť doučiť školáčikov a škôlkarov dôkladnému a častejšiemu umývaniu rúk mydlom a správnemu používaniu toalety. Podľa rodičov na základných a materských školách, ktoré zanedbávali čistotu, boli deti častejšie choré a priučili sa zlozvyku nesplachovať po použití WC ani doma. Školy by mali klásť väčší dôraz na potlačenie zápachu na záchodoch, dostatku toaletného papiera a uterákov, funkčnosti vody a dostatočnej úrovne čistoty.

Ako to vidia riaditelia škôl?

Podľa výskumu takmer polovica riaditeľov priznáva, že majú čo zlepšovať a 30 % pripúšťa nedostatočnú úroveň čistoty. Väčšina škôl a materských škôlok má podľa ich vedenia obkladačky vyššie ako jeden meter, ale len menej ako polovica má oddelené toalety pre dievčatá a chlapcov. Bolo potvrdené, že väčšina škôl a škôlok zaisťuje čistenie vlastnými silami, a tak sami zodpovedajú za výber a nákup čistidiel. Hlavnými kritériami sú cena, kvalita a efektívnosť, a súčasne šetrnosť v zmysle vhodnosti pre deti. Bohužiaľ, niekedy je kvalita podceňovaná na úkor nízkej ceny, čo môže mať v konečnom dôsledku dopad i na celkový stav hygieny.

Ponúka sa preto myšlienka pripraviť pre školy a škôlky samostatnú špecifickú ponuku s dôveryhodnou certifikáciou. V čom by spočívala? Jemnosť a vhodnosť pre deti súbežne s vysokou účinnosťou, nízke alergické efekty, absencia nebezpečných prvkov a optimálne zloženie by boli vhodné argumenty, ktoré by prípadne boli podporené ekologickou šetrnosťou.

Preto, aby sa vaši školáci vzdelávali v čistom prostredí, učte ich správnym návykom a nehádžte všetky sťažnosti len na učiteľov. Avšak je úlohou riaditeľov škôl a škôlok vytvárať prostredie, v ktorom bude vzdelávanie nielen príjemne, ale i čisté.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #hygiena #toaleta #umývanie rúk