Kto boli faraóni, kde a ako ich pochovávali?

Vyše 3000 rokov bol Egypt domovom jednej z najpokročilejších civilizácií sveta. Egypťania zanechali veľa dokladov o spôsobe života od náboženských textov až po obrovské pyramídy.

29.12.2014 14:13
debata
zväčšiť Sfinga a Rachefova pyramída v Gize. Foto: SHUTTERSTOCK
sfinga, pyramída, Egypt, Giza Sfinga a Rachefova pyramída v Gize.

Starým Egypťanom vládli králi nazývaní faraóni, o ktorých sa verilo, že sú potomkami božstiev. Zložitá spoločnosť sa delila na striktné spoločenské triedy, počnúc kňazmi, guvernérmi a starostami a končiac vojakmi a pastiermi, a vytvorila si detailný systém písma, aby mala doklady o majetkoch a vlastníctve. Život Egypťanov vypĺňali rituály. Uctievali stovky bohov a bohýň a faraóni s kňazmi vykonávali zložité rituály na zabezpečenie dobrej úrody, na odvrátenie chorôb a získanie úspechov vo vojnách. Budovali aj mohutné hrobky pre svojich zosnulých, pričom mnohé z nich zapĺňali zlatom a pokladmi.

Obrázkové písmo
Staroegyptské písmo používalo obrázky nazývané hieroglyfy. Každý symbol mohol reprezentovať zvuk, slovo alebo činnosť. Namiesto papiera Egypťania používali pásy zhotovené z trstiny nazývané papyrus. Nápisy sa mohli uvádzať aj v hline, namaľované na keramike alebo vytesané do kameňa. Písmo sa pokladalo za dar od boha múdrosti Thovta, čítať a písať sa učili len kňazi a špeciálne vyškolení pisári.

zväčšiť Egyptský papyrus s hieroglyfmi. Foto: SHUTTERSTOCK
papyrus, Egypt, hieroglyf Egyptský papyrus s hieroglyfmi.

Slávne mená
Mená dôležitých postáv, ako boli králi a kráľovné, sa písali na obrúbenú oválnu tabuľku nazývanú kartuša. Šlo o symbol večného života.

Kráľovstvá
Starý Egypt predstavoval dve kráľovstvá, ktoré zjednotili faraóni. Dolný Egypt bola krajina okolo ústia Nílu. Poľnohospodárska pôda pozdĺž Nílu smerom ďalej proti prúdu predstavovala Horný Egypt. K ich spojeniu došlo okolo roku 3000 pred n. l. Starý Egypt sa člení podľa celkovej úrovne krajiny na tri obdobia: Starú ríšu, Strednú ríšu a Novú ríšu. Spájali ich obdobia, keď krajinu oslabili vojny a pohromy, ako bola neúroda.

Abú Simbel
Tieto chrámy dal postaviť kráľ Ramesse II. okolo roku 1260 pred n. l., aby urobil dojem na svojich susedov. Vchod strážia sochy faraóna a jeho kráľovnej.

Veľká pyramída
Táto obrovská kamenná pyramída bola dielom faraóna Starej ríše Chufua. V jej vnútri sú tri pohrebné komory. Dokončená bola okolo roku 2560 pred n. l.

Sfinga
Obrovská socha s telom leva a hlavou človeka. Pravdepodobne ju postavili okolo roku 2550 pred n. l., ale jej príbeh ostáva záhadou.

Údolie kráľov
V časoch Novej ríše kráľov často nepochovávali do pyramíd, ale pod zem. V tomto údolí je veľa kráľovských hrobiek.

Cesta mŕtvych
Egypťania verili, že duša mŕtvych sa vydáva na nebezpečnú cestu do iného sveta. Po smrti duša putovala do podsvetia, kde ju mali súdiť bohovia. Boh Anup vážil srdcia, aby určil ich hodnotu. Dobrí ľudia boli odmenení šťastným posmrtným životom, zlých však zožral Amemait – netvor z hlavou krokodíla, hruďou leva a zvyšnou časťou v podobe hrocha.

Život na Níle

Egypt obklopuje púšť, takže staroveké kráľovstvo bol závislé výlučne od rieky Níl. Každoročné záplavy tejto rieky zalievali poľnohospodársku pôdu pozdĺž jeho brehov a prinášali úrodnú pôdu z vrchovín na juhu. Po oboch stranách juhu Egypťania hĺbili jamy a stavali hrádze, aby zachytili bahno a vodu na poliach, čím získali úrodnú pôdu na pestovanie takých plodín, ako sú pšenica, jačmeň, hrozno a zeleniny. Od záplav záviselo celé kráľovstvo. V suchom roku veľa ľudí hladovalo.

Bohovia a bohyne
Egypťania uctievali veľký počet bohov a bohýň, často v podobe zvierat a prírodných živlov. Najvýznamnejším bohom bol boh Slnka Re, ktorý stvoril vesmír. Hathor s kravskou hlavou bola bohyňa materstva. Thovt, boh múdrosti, mal hlavu ibisa, kým Sobek – boh Nílu – mal podobu krokodíla. Bohyňa Nut sa klenula nad zemou ako obloha.

Symbol Rea
Boh Re cestuje po oblohe ako Slnko a šíri svetlo z disku na svojej hlave. Stojí pritom na člne, ktorý pláva po oblohe od rána až do noci.

Faraóni

Starým Egypťanom vládli faraóni – mocní králi uctievaní ako bohovia. V súčasnosti sú známi najmä kvôli tomu, že nechali postaviť veľké pyramídy a chrámy, ale aj preto, lebo ich v hrobkách sa našli nevyčísliteľné poklady.

Moc egyptského faraóna bola neobmedzená. Mohol písať zákony, zavádzať dane, viesť armády do vojen a rozhodovať súdne spory. Pokladali ho aj za vládcu Nílu, ktorý bol dôležitý na zabezpečovanie potravy v celom kráľovstve. Ak prišlo k pohrome alebo hladomoru, faraón musel prosiť bohov o pomoc, keď sa však situácia nezlepšila, ľud pripisoval vinu jemu. Faraónov a iné významné osobnosti po smrti mumifikovali , aby sa ich telá zachovali pre posmrtný život. Niektorých najstarších egyptských panovníkov ukladali na odpočinok do rozľahlých pyramíd, neskorších kráľov však pochovávali do podzemných hrobiek.

Tutanchamonova hrobka
Tutanchamon sa stal faraónom ako deväťročný. Zomrel náhle, po deviatich rokoch, v roku 1327 pred n. l. Pochovali ho do podzemnej hrobky v Údolí kráľov, na západnom brehu rieky Níl. Hoci vykrádači hrobov ukradli niektoré z jeho pokladov, tisíce cenných predmetov tam ležali v neporušenom stave vyše 3 000 rokov, kým archeológovia v roku 1922 neobjavili jeho hrobku.

zväčšiť Sarkofág s Tutanchamonom - v egyptskom Údolí... Foto: SHUTTERSTOCK
tutanchamon Sarkofág s Tutanchamonom - v egyptskom Údolí kráľov.

Ukladanie telesných orgánov
Súčasťou mumifikovania bol aj odstraňovanie vnútorností z tela zosnulého. Po vybratí z tela ich vkladali do nádob nazývaných kanopy, ktoré potom ukladali do svätyne.

Zhotovenie múmie

Starí Egypťania verili, že ak mŕtve telo zhnije alebo sa poškodí na tomto svete, v posmrtnom živote bude jeho duša trpieť. Preto sa bohatí Egypťania postarali o to, aby ich telá zachovali pre posmrtný život. Techniky ich postupov boli také dokonalé, že mnohé múmie sa v neporušenom stave zachovali až do súčasnosti.

zväčšiť Múmia faraóna. Foto: SHUTTERSTOCK
múmia, faraón Múmia faraóna.

Odstránenie orgánov
Po umytí tela vo víne kňazi z neho odstránili vnútornosti. Na vybratie mozgu cez nozdry sa používali špeciálne háčiky. Srdce ostalo v tele, lebo starí Egypťania verili, že v ňom sídli duša.

Vysušenie tela
Telo bez vnútorných orgánov naplnili vreckami s uhličitanom sodným – prírodnou soľou, ktorá z mäsa odoberala vodu. Túto látku potom nechali pôsobiť 40 dní.

Umytie tela
Keď telo dokonale vyschlo, umyli ho vínom, aby odstránili soľ, potom ho naplnili pilinami a plátnom, ktoré bolo napustené voskom. Kožu natreli olejmi a parfumami, a aby bolo lepšie chránené, niekedy ho ešte potreli voskom.

Balenie do ovínadiel
Ďalším štádiom bolo balenie múmie do vrstiev ovínadiel. Medzi ne vkladali aj amulety (šperky s magickým účinkom), aby zabezpečili, že duša sa dostane do podsvetia v neporušenom stave. Záverečným činom bolo priloženie zdobenej masky.

Vloženie do rakvy
Múmiu umiestnili do rakvy alebo sarkofágu, ktoré mali na povrchu namaľovanú alebo vyrezávanú podobu osoby zaživa. Múmie bohatých ľudí sa ukladali do niekoľkých rakiev, ktoré sa potom umiestnili do priestorných drevených svätýň.

Vedomosti v kocke Foto: Ikar
Vedomosti v kocke Vedomosti v kocke

Pohreb
Múmie ukladali na odpočinok presne po 70 dňoch od smrti osoby. Pohrebný sprievod niesol rakvu a milodary do hrobky, ktorú potom zvyčajne zamurovali, aby sa tam nedostali zlodeji.

Pod dozorom kňazov proces mumifikovania bol náboženský rituál, na ktorý prísne dozerali kňazi. Jeden mal na sebe masku šakala predstavujúcu Anupa – boha sprevádzajúceho duše mŕtvych.

Väčšina hrobiek v Údolí kráľov obsahovali nástenné maľby, len v Tutanchamonovej hrobke sú maľby len v pohrebnej komore. Zdá sa, že ju pripravovali náhlivo.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Egypt #múmia #Tutanchamón #pyramídy #sfinga