Najlacnejšie pre externistov na VŠ je právo, najdrahšia veterina

Externých študentov vysokých škôl vyjde aj v akademickom roku 2016/2017 najlacnejšie štúdium práva. Ročné školné na bakalárskom stupni štúdia ich bude stáť maximálne 650 eur.

24.05.2015 11:02
debata (4)

Za rok štúdia na magisterskom stupni zaplatia najviac 970 eur. Vyplýva to z opatrenia ministerstva školstva, ktorým sa ustanovuje maximálne ročné školné na akademický rok 2016/2017 pre študijné programy v externej forme štúdia na verejných a štátnych vysokých školách. Rezort predložil materiál do medzirezortného pripomienkového konania.

V súčasnosti pritom stojí externé štúdium práva na bakalárskom stupni maximálne 630 eur, za rok štúdia na magisterskom stupni platia najviac 950 eur. V skupine študijných odborov zameraných na spoločenské a behaviorálne vedy majú podľa nového opatrenia zaplatiť externí študenti v bakalárskom stupni maximálne 890 eur, v magisterskom stupni najviac 1 340 eur. Vo viacerých skupinách odborov, ako napríklad v odboroch zameraných na vedy o neživej prírode, na vedy o živej prírode, na ekologické a environmentálne vedy, na architektúru a staviteľstvo, na informatické vedy či obranu a vojenstvo sú maximálne poplatky podľa opatrenia v pripomienkovom konaní stanovené na 1 160 eur v bakalárskom stupni, respektíve 1 740 eur v magisterskom stupni. Najviac si študenti zaplatí za externú formu veterinárskych vied, kde maximálna suma v bakalárskom stupni je stanovená na 2 050 eur a v magisterskom stupni na 3 080 eur.

Ministerstvo školstva upravuje sumy, ktoré môžu vysoké školy žiadať od diaľkových študentov, v opatrení. Rezort ho vydáva každý rok. Suma maximálneho ročného školného závisí od ekonomickej náročnosti, ktorá sa v súčasnosti zohľadňuje v závislosti od študijného odboru a stupňa získavaného vysokoškolského vzdelania. Preto existujú rôzne sumy maximálneho ročného školného v jednotlivých študijných odboroch.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #VŠ #študent #externé štúdium