Digitálne zručnosti sú dôležité

Vzdelávanie pomocou dotykových technológií sa v čoraz väčšej miere udomácňuje aj v školách na Slovensku. Je to vďaka tomu, že základné a stredné školy dostali od rezortu školstva digitálne pomôcky v podobe 20–tisíc tabletov, ako aj interaktívne tabule.

30.08.2015 19:45
debata

Ďalšie stovky tabletov putovali do škôl zo súkromných zdrojov. Celkovo má byť zriadených 2 900 digitálnych tried v materských školách, 2 400 v základných a 900 digitálnych tried na stredných školách a je predpoklad, že ich počet bude v budúcnosti narastať.

Trend je jednoznačný a ak sa Slovensko nechce stať digitálnym trpaslíkom, nezostáva iné, ako pokúsiť sa udržať tempo s vyspelými krajinami. Jedna vec je však digitálne pomôcky vlastniť a iná je vedieť ich efektívne využívať.

V čase, keď boli súčasní pedagógovia študentmi, buď ešte neexistovali, alebo ich dostupnosť bola v dôsledku vysokých cien minimálna. Takýto stav preto učitelia teraz naprávajú tým, že sa snažia dohnať chýbajúce znalosti. Nie je to ľahká úloha, najmä ak si uvedomíme, že dnešní žiaci sú generáciou, ktorá technológie považuje za prirodzenú súčasť svojho života.

Situáciu možno systémovo vyriešiť iba tak, že pracovať so vzdelávacími technológiami budú učitelia už počas štúdia. A práve na zvyšovanie digitálnych zručností budúcich pedagógov už počas štúdia je zameraný pilotný projekt Škola na dotyk – Univerzita. V spolupráci s troma slovenskými univerzitami – Komenského v Bratislave, Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Konštantína Filozofa v Nitre ho pripravuje nezisková organizácia Edulab.

V prvej fáze projektu získala každá z nich bezplatne nevyhnutný hardvér a softvér. Nasledovať budú aktivity, v rámci ktorých sa študenti naučia zvládať technológie a učiť sa ich využitiu na vyučovaní.

Prečo sa Edulab rozhodol pripravovať práve takýto projekt? „Odpoveď je jednoduchá,“ vysvetľuje Ján Machaj, riaditeľ. „Čoraz väčšie prenikanie technológií do školstva kladie stále vyššie požiadavky aj na digitálne kompetencie učiteľov. Dotykové technológie sa stali v školách každodennou realitou. Preto musia učitelia zvládať výučbu pomocou nových technológií už pred príchodom do praxe.“

Ešte pred začiatkom projektu si urobili prieskum medzi študentmi spolupracujúcich univerzít. Až 95 % z nich v ňom vyjadrilo presvedčenie, že učitelia by mali byť digitálne zruční pre potreby svojej praxe. Učitelia teda tieto zručnosti potrebujú a navyše si to aj uvedomujú. Mnohí od svojich škôl očakávajú vzdelávanie práve v tomto smere.

„Škola sa nesmie stať ostrovom, na ktorom digitálne technológie, na rozdiel od okolitého sveta, nejestvujú,“ zdôrazňuje Machaj.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #počítač #vzdelanie #škola