Bojí sa vaše dieťa matematiky? Máme pre vás liek. A test k tomu

Matematika – jeden z najväčších strašiakov mnohých školákov. Ak je nejaký predmet, ktorý patrí medzi najmenej obľúbené, určite sa na prvých priečkach objaví práve ona. V čom tkvie príčina?

01.10.2015 12:00
debata (5)
Testovanie 9 - testy z matematiky pre 8 ročník ZŠ Foto: RAABE
Testovanie 9 - testy z matematiky pre 8 ročník ZŠ Testovanie 9 - testy z matematiky pre 8 ročník ZŠ

Čiastočne je dôvodom zrejme aj strach z Testovania, ktoré je zaťažkajúcou skúškou pre mnohých deviatakov, aj piatakov. Len pripomeňme, že v tomto školskom roku sa Testovanie 5 uskutoční pre piatakov už 25. novembra 2015. Deviataci majú čas na prípravu o niečo viac, ich čaká Testovanie 9 až 6. apríla 2016. Ako teda pomôcť školákom prekonať strach zo skúšky z matematiky?

Zvykne sa hovoriť, že „bojíme sa len toho, čo nepoznáme“. Vychádzajúc z tohto konceptu sa ako najjednoduchšie javí pripraviť žiakov na to, čo ich čaká. Ukázať im, ako takéto testy vyzerajú, dať im priestor zažiť túto skúšku aj „nanečisto“, ponúknuť im príklady podobné tým, ako v skutočnom Testovaní. Presne na tomto koncepte je postavená edícia TESTOVANIE, ktorá vychádza v odbornom nakladateľstve RAABE. Ponúka pracovné zošity z matematiky a slovenského jazyka a literatúry pre piatakov, ôsmakov, aj deviatakov.

Ešte predtým, ako vám jeden z takýchto testov ponúkneme, zhrnuli sme pre vás akési Desatoro úspešného absolvovania Testovania a aj najčastejšie chyby, ktorých sa žiaci v rámci doteraz zrealizovaných Testovaní dopustili. Veď, ako sa hovorí: „Múdry sa učí z chýb druhých“.

Desatoro ako úspešne zvládnuť Testovanie:

 • Najlepšou prípravou na Testovanie 9 je čítanie textov.
 • Čítanie nesmie byť mechanické.
 • S prípravou na Testovanie 9 je dobré začať čo najskôr.
 • Vhodné je čítať s dieťaťom už od 3. či 4. ročníka a pýtať sa otázky, ktoré vyplývajú z textu.
 • Od piateho ročníka je pre žiakov vhodné precvičovať si svoje vedomosti na testoch s výberom odpovede, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením a na rôzne jazykové javy.
 • Podoba testu s výberom odpovede by pre žiakov nemala byť niečím novým, mali by sa s ňou pravidelne stretávať od 5. ročníka ZŠ.
 • Pri otázkach, ktoré sa týkajú priamo ukážky, je potrebné poriadne si ukážku prečítať.
 • Pri príprave pomáha, ak majú žiaci skúsenosti s hľadaním informácii a vyvodzovaním tvrdení z rôznych druhoch textov, nie len literárnych (vecné texty – napr.: dopravný poriadok, návod a pod.)
 • Pri vedomostných úlohách je nevyhnutné, aby si žiaci prečítali všetky možnosti, ktoré majú na výber, aby ich zhodnotili, a až potom vybrali tú správnu.
 • Neponáhľať sa: nie je dôležité ako prvý odovzdať text – dôležité je správne odpovedať.

Najčastejšie chyby:

 • Žiaci sa s testami a testovými úlohami, ktoré sa objavujú na Testovaní 9 stretávajú až v poslednom ročníku tesne pred Testovaním 9.
 • Žiaci si dobre neprečítajú zadanie otázky, a preto vyberú nesprávnu odpoveď.
 • Žiaci zvyknú reagovať na informácie, ktoré z textu priamo nevyplývajú, ale ktoré si „domyslia“.
 • Žiaci sa pri testoch s výberom odpovede veľmi ponáhľajú a neprečítajú si poriadne ani text ukážky, ani zadanie otázok.
 • Žiaci, ktorí ukončili test skôr, mali veľa chybných odpovedí.
banner RAABE

Ukážkový test z matematiky

Deviataci naň majú 60 minút. Zvládli by ste to v tomto časovom limite?

Obrázok je vždy nad otázkou, ku ktorej patrí.

1. Číslo 123 467 zaokrúhlite na tisícky nahor.

2. V škatuli sú 3 červené, 5 modrých a 2 zelené guľôčky. Najmenej koľko guľôčok z nej musíme vytiahnuť so zatvorenými očami, aby sme s istotou mali modrú guľôčku?

3. Na školskej akadémii bolo v rade nastúpených 20 dievčat. Potom k nim pribehli chlapci a postavili sa tak, že medzi každé dve dievčatá sa postavil jeden chlapec. Koľko žiakov bolo v takto vytvorenom rade?

4. Mestský park má tvar kruhu s obvodom 314,15 m. Koľko metrov dlhý je rovný chodník, ktorý vedie cez stred tohto parku?

5. Vypočítajte aritmetický priemer čísel 3,5; 5,4; 2,3; 6,8; 4,6; 4,1; 3,8; 4,0.

teleso

6. Teleso na obrázku je zlepené zo šiestich zhodných kociek s hranou dlhou 3 cm. Kocky sú k sebe zlepené celými stenami. Vypočítajte v cm 2 povrch tohto telesa.

7. Vypočítajte v cm obvod trojuholníka, ktorého jedna strana je 18 cm dlhá. Druhá strana je od nej o 4 cm dlhšia a tretia je o 6 cm kratšia ako najdlhšia strana tohto trojuholníka.

mačka Micka

8. Samko a Monika majú mačku Micku, ktorá váži 3 240 g. Rodičia jej kupujú krmivo pre mačky, na ktorom je odporúčané dávkovanie (na obrázku). Najmenej koľko dní vydrží dvojkilogramové balenie krmiva pre Micku, ak ho budú dávkovať podľa odporúčaní?

9. Bankomat vydáva bankovky v hodnote 10 €, 20 €, 50 € a 100 €. Ponúka aj možnosť voľby bankoviek. Koľkými všetkými spôsobmi môže vydať sumu 220 €, ak nechcete viac ako 6 bankoviek?

10. Vyberte príklad, ktorého výsledok je najväčšie číslo:

krivka pozornosti

11. Spoločné zadanie k úlohám č. 11 až 13: Deň trvá 24 hodín. Časový úsek dňa ovplyvňuje aj náš denný režim. Graf na obrázku znázorňuje krivku pozornosti. O ktorej hodine dosahuje pozornosť človeka opäť približne rovnakú hodnotu ako o 10:00 hodine?

12. V ktorom časovom intervale je pokles pozornosti najväčší?

Ako zvoní

13. Počas ktorých vyučovacích hodín by mal byť žiak najpozornejší?

14. V trojuholníku ABC má uhol α veľkosť 36°. Uhol β je trikrát väčší ako uhol α. Trojuholník ABC je:

15. Simona si v obchode vyberá televízor. Páči sa jej taký, ktorého pôvodná cena bola 496 €. Práve na tento televízor je zľava 30 %. Má vernostnú kartu, pri pokladni jej ešte odrátali ďalšiu zľavu 7%. Koľko eur (zaokrúhlené na stotiny) zaplatila za televízor?

16. Ak má sud objem 1 hl, je to:

17. Koľko všetkých rôznych párnych trojciferných čísel môžeme vytvoriť z číslic 1, 5, 6, 8, ak sa číslice vo vytvorenom čísle neopakujú?

nepriama úmera

18. Hodnoty v tabuľke predstavujú závislosť nepriamej úmernosti. Ktoré číslo je potrebné doplniť do podfarbenej bunky tabuľky?

19. Dané sú tvrdenia: Prvé tvrdenie: Počet nepárnych čísel deliteľných dvoma je menší ako počet párnych čísel deliteľných siedmimi. Druhé tvrdenie: Každé číslo deliteľné štyrmi má súčet cifier deliteľný štyrmi. Rozhodnite o pravdivosti oboch tvrdení.

20. Číslo 0,24 sme zmenili v neznámom pomere na 1,8. Určte číslo, ktoré dostaneme vypočítaním číselného výrazu –3 – (– 4,8) v tom istom pomere.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #testovanie #matematika #test vedomostí #RAABE
Flowers