Testovanie 5: Zvládli by ste slovenčinu vy alebo váš piatak?

Keďže prvé celoslovenské Testovanie 5 sa nezávratne blíži, v našej rubrike prinášame test, na ktorom si môžete preveriť vaše znalosti zo slovenského jazyka a literatúry prvého stupňa základných škôl.

30.10.2015 06:00
debata (2)
Testovanie 5 Foto: RAABE
Testovanie 5 Testovanie 5

Už 25. novembra 2015 budú mať všetci piataci možnosť dokázať svoje znalosti z učiva slovenského jazyka a literatúry, a tiež z matematiky. Keďže v živote 10-ročných školákov pôjde zrejme o ich prvú dôležitú životnú skúšku, tu je ponuka na jeden z takýchto testov. Dajte ho vyplniť vášmu piatakovi, alebo si len tak pre zábavu vyskúšajte, nakoľko by ste v ňom obstáli vy.

Viac podobných testov nájdete v edícii Testovanie z odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko, ktoré prináša testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry nielen pre piatakov, ale aj pre ôsmakov a deviatakov. Všetky obsahujú presne také typy úloh, aké sú používané v Testovaní 5 a Testovaní 9.

Tie deviatacke sú navyše zamerané na tie oblasti, ktoré podľa ostatných výsledkov robili žiakov najväčšie problémy.

banner RAABE

Test zo slovenského jazyka a literatúry

Preverte si znalosti z učiva prvého stupňa základných škôl.

Ukážka 1

1. Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky 1?

2. Ktorú vlastnosť by si podľa ukážky 1 pripísal novému žiakovi v triede?

3. V ktorej možnosti patria všetky slová medzi ohybné slovné druhy?

4. V ktorom slovnom spojení sa nachádza zámeno?

Ukážka 2

5. Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky 2?

6. V ktorom ročnom období môžu podľa ukážky 2 návštevníci využiť najneskorší vstup do areálu ZOO Bratislava?

7. Ktoré slovo je správne rozdelené na slabiky?

Ukážka 3

8. Akú chybu urobil zajko pred hrou s kamarátmi podľa ukážky 3?

9. Text v ukážke 3 je úryvok

10. V ktorom/-rých odseku/-och ukážky 3 sa nenachádza oslovenie?

11. Ktorý význam nemá zvýraznené slovo vo štvrtom odseku ukážky 3?

Ukážka 4

12. Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky 4?

13. V ktorej možnosti nie je uvedené slovo s dvojhláskou?

14. Koľko vybraných alebo odvodených slov sa nachádza v druhom odseku ukážky 4?

15. V ktorej možnosti sú uvedené všetky povinné časti listu v poradí, v akom sa majú písať?

16. Ktorú najstručnejšiu formu písomného odovzdávania informácií/komunikácie by pravdepodobne využili snúbenci z ukážky 4 dnes?

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #literatúra #Testovanie 5 #slovenský jazyk #test vedomostí