Polročné vysvedčenie nepodceňujme. A trestať dieťa za zlé známky?

S koncom prvého polroka sa na našich školách spája polročné vysvedčenie, ktoré ponúka prehľad výsledkov žiakov a ich snaženia. Polročné vysvedčenie žiaci dostávajú vždy na konci januára.

02.02.2016 06:00
vysvedčenie, škola, školák, žiak, študent, prvák Foto:
Ilustračné foto.
debata

Klasické vysvedčenie dnes nahradil výpis hodnotení z jednotlivých predmetov, ktoré udeľujú školy od roku 2012. V porovnaní s minulosťou tak školáci neprinesú domov oficiálne tlačivo s vodoznakom a štátnym znakom. Svoj význam si však naďalej udržalo.

Na prvý pohľad sa môže zdať zbytočné. Žiak nemusí opakovať ročník, ak by dostal z niektorého predmetu nedostatočnú známku – teda päťku. Väčšina škôl ho ani neberie do úvahy pri prijímacích skúškach. Z tohto pohľadu sa môže zdať, že nie je potrebné a ide iba o zaužívanú formalitu.

Pre študentov a rodičov by malo mať polročné vysvedčenie svoj význam. Je zhodnotením toho, ako sa žiak prvých päť mesiacov v škole snažil, zapájal sa do vyučovania a plnil si svoje úlohy. Učiteľom zároveň napovie, kde treba so žiakom pridať, čomu sa viac venovať a kde sú jeho slabé stránky. Rodičom poskytne celkový prehľad o tom, ako dieťa napreduje. Preto ho netreba podceňovať, tvorí dôležitú súčasť polročného snaženia, je pomocníkom pre žiaka, učiteľa a rodiča. V neposlednom rade ho možno brať ako „generálku“ ku koncoročnému vysvedčeniu.

Strach zo zlých známok

Vysvedčenie by nemalo byť strašiakom pre študenta. Ak sa žiak bojí prísť domov so zlým hodnotením, treba zvoliť racionálny prístup. Pozrieť sa na príčinu zlých výsledkov v škole. Za zlými známkami nestojí vždy len lenivosť žiaka. Treba ho vedieť motivovať, najmä zo strany rodičov by mal cítiť oporu. Ak bolo napríklad dieťa dlhodobo choré, nemôžeme od neho očakávať najlepšie výsledky. Takisto to platí aj o situácii v rodine, kedy rodičia majú problémy medzi sebou a často ich nechtiac prenášajú na deti. V takomto prípade sa žiak nevie sústrediť na vyučovaní, nedáva pozor, vynucuje si svoju pozornosť. A možno práve zlými známkami.

Čo robiť v takýchto prípadoch? Dôležitá je komunikácia rodiča nielen s dieťaťom, ale treba sa porozprávať aj s pedagógom. Zistiť príčinu a zvoliť vhodnú motiváciu. V ťažších prípadoch sa nebáť poprosiť o radu psychológa. V prípade, že dieťa nejaví záujem o školu, nerobí si domáce úlohy, skúsiť v ňom prebudiť záujem. Ak rodič zistí, že u dieťaťa ide len o lenivosť, nebáť sa zvoliť prísnejší postup, aby si žiak uvedomil svoje povinnosti.

Odmeniť či potrestať?

Za dobré známky zvyknú rodičia deti odmeniť. Vhodne zvolená forma odmeny môže žiaka správne motivovať. Pravidlo – za každú jednotku dostať nový mobil alebo playstation – môže priviesť rodiča čoskoro na mizinu. V prvom rade by malo platiť, že sám žiak by mal chcieť dobré známky.

Čo je však najdôležitejšie a často sa na to zabúda? Pochvala. Každého z nás teší, keď nás chvália a dajú nám pocítiť, že si vážia našu prácu, snaženie, výsledky. To isté platí aj pri deťoch a dokonca dvojnásobne.

Protikladom odmeny sú tresty. Ako správne potrestať dieťa a kedy je vhodné zvoliť formu trestu? Je to ťažká otázka, pretože každé dieťa je iné, má iný prístup k učeniu. Taktiež má talent na rôzne veci, niečo mu ide ľahšie a naopak, niečo s veľkými problémami. Sú žiaci, ktorí sú výborní v matematike, ale napríklad slovenčina im spôsobuje nočné mory a naopak. Je dobré poznať limity svojich detí a snažiť sa vyťažiť z nich čo sa dá. Samozrejme, všetko s mierou. A to isté platí s udeľovaním trestov. Najčastejšie rodičia zakážu deťom televízor, mobil, počítač či internet, nedovolia im stretnutia s kamarátmi alebo im jednoducho odmietnu kúpiť to, čo im predtým sľúbili.

Rodič pozná svoje dieťa najlepšie a mal by vedieť posúdiť, čo je najvhodnejšie. Určite pomôže pri rozhodovaní poradiť sa s pedagógom, ktorý upozorní na to, ako žiak pracuje počas vyučovania. Spoločne môžu nájsť vhodný spôsob, aby dieťa dosiahlo lepšie výsledky a zároveň malo z toho i radosť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #trest #známky #vysvedčenie