Stredoškolské štúdium v zahraničí: prihlášky do marca až júna

Na stredoškolské programy sa zvyčajne nastupuje v septembri alebo v januári. Keďže väčšina stredoškolákov absolvuje na zahraničnej škole celý školský rok, najviac študentov odchádza do zahraničia na jeseň, v auguste alebo v septembri.

11.02.2016 06:00
škola, štúdium Foto:
Ilustračné foto
debata

V tomto čase je príjem prihlášok v plnom prúde, termíny uzávierok sú pri tzv. kultúrno-výmenných programoch, ktoré sú zároveň finančne najmenej náročné, od konca februára do polovice apríla. Ako a kam sa prihlásiť, radí Mária Kovács z agentúry InterStudy.

Pri niektorých programoch sa cena postupne zvyšuje. Skorším prihlásením môžete ušetriť aj stovky eur, navyše si zvýšite šancu dostať sa na vybrané zameranie v rámci školy alebo na umiestnenie s možnosťou venovať sa vybranému športu.

Pri každom stredoškolskom programe môžete počítať s tým, že budete vypracovávať podrobnú prihlášku, ku ktorej budete prikladať odporúčania zo školy, a pri viacerých programoch aj zdravotnú dokumentáciu (prehľad očkovaní, informácia o prekonaných chorobách, potvrdenie o zdravotnom stave). Takisto bude potrebné absolvovať jazykový test a pohovor. Počítajte s tým, že na kompletizáciu prihlášky budete potrebovať aj niekoľko týždňov.

Pri orientácii v širokej ponuke možností by vám mala pomôcť agentúra tým, že si s vami prejde vaše požiadavky a zisťuje predpoklady študenta – jazykové, akademické a osobnostné. InterStudy pôsobí v oblasti medzinárodného vzdelávania už 18. rok a viaceré stredoškolské programy na Slovensku uviedla ako prvá agentúra. Rodičia a študenti môžu očakávať objektívne a realistické informácie, ktoré im majú pomôcť vybrať si program, v rámci ktorého bude študent úspešný a spokojný.

Vďaka viacročným skúsenostiam vnímame aj niektoré trendy, ktoré sa za posledné roky prejavujú a ktoré v konečnom dôsledku vplývajú aj na zmeny v našej ponuke programov. Rodičia a študenti majú čím ďalej tým špecifickejšie požiadavky, čo sa týka štúdia, predmetov, ubytovania a pravidiel programu. Jednou zo zaujímavých zmien je čoraz vyššia viazanosť študentov na svojich rodičov a túžba vrátiť sa domov na všetky dôležité udalosti ako narodeniny, stužková a sviatky.

Pri väčšine kultúrno-výmenných programov sa pritom očakáva, že študent strávi v krajine pobytu celý školský rok alebo semester bez prerušenia, čo bolo pred pár rokmi ešte bežne akceptované: študenti sa tešili, že môžu zažiť Vianoce v zahraničí a vnímali to skôr ako možno jedinú príležitosť, ktorú si nechcú nechať ujsť.

Čo sa týka dĺžky štúdia, aj tu sa zahraničné organizácie snažia vyhovieť rôznym požiadavkám a umožňujú aj krátkodobé štúdium, pri niektorých programoch už od jedného – dvoch mesiacov. Vo viacerých krajinách či programoch je možné študovať aj dlhšie, čo využívajú najmä tí, ktorí chcú v zahraničí „maturovať“, teda ukončiť stredoškolské vzdelanie s diplomom.

Ak chcete v nasledujúcom školskom roku vyslať stredoškoláka do zahraničia, je najvyšší čas to začať vybavovať alebo si aspoň vybrať program a zistiť si termín uzávierky prihlášok. Pri kultúrno-výmenných pobytoch býva počet miest obmedzený, preto sa neoplatí odkladať prihlásenie. V niektorých krajinách sa miesta rok čo rok zaplnia aj niekoľko týždňov alebo dokonca mesiacov pred oficiálnou uzávierkou. Ak chcete študovať napríklad v Rakúsku a prihlásite sa pár dní pred uzávierkou, s najväčšou pravdepodobnosťou sa na stredoškolský program od septembra už nedostanete.

Najväčší záujem je o anglicky hovoriace krajiny, najmä o Spojené kráľovstvo, USA a Kanadu. Z európskych krajín sú najžiadanejšie Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko a Belgicko. Pri škandinávskych krajinách sa rodičia často obávajú ďalšieho cudzieho jazyka (štúdium nie je v angličtine, ako si mnohí myslia, ale v úradnom jazyku krajiny), ale študenti, ktorých to neodradí, a ktorí sú pripravení na výzvu, sú takmer bez výnimky nadšení.

Prehľad stredoškolských programov od septembra

Krajina Programový poplatok za školský rok
USA od € 6 354*
Kanada od € 13 230*
Anglicko od € 7 864
Írsko od € 7 795
Nový Zéland € 10 392
Nemecko od € 5 920
Rakúsko € 6 700
Švajčiarsko € 6 710
Taliansko od € 5 350
Belgicko € 4 500
Francúzsko od € 5 450
Španielsko od € 7 890
Švédsko € 6 480*
Nórsko € 6 480*
Dánsko od € 6 480*
Fínsko od € 6 480*
Holandsko € 5 700

*vrátane povinného poistenia

USA

V Spojených štátoch si môžete vybrať z troch programov:

 • Kultúrno-výmenný program: ide o finančne najvýhodnejšiu možnosť štúdia na americkej strednej škole. Študenti však musia byť otvorení a prispôsobiví: musia akceptovať umiestnenie, ktoré pre nich zabezpečí americká organizácia, a musia splniť niekoľko podmienok (znalosť angličtiny na dobrej stredne pokročilej úrovni, dobrý zdravotný stav bez alergií, ochota stráviť na programe celý školský rok či semester bez prerušenia). Športovci sú zvlášť vítaní a majú nádej na včasné umiestnenie a šancu aktívne sa zapojiť do školského či komunitného športu počas celého programu.
 • Účastníci si môžu za príplatok zadať preferenciu troch štátov alebo jedného regiónu, čo sa pri zabezpečovaní umiestnenia zohľadní, ale nie je na sto percent garantované, nakoľko tak rodiny, ako aj školy prijímajú študentov na dobrovoľníckej báze. Ak sa nepodarí študenta umiestniť vo vybranom štáte či v regióne, príplatok sa mu, samozrejme, vracia. Kultúrno-výmenný stredoškolský program má obmedzenú kapacitu a maximálna dĺžka pobytu je jeden školský rok.
 • Študenti a rodičia majú často očakávania, ktoré pri kultúrno-výmennom programe nie je možné splniť. Čoraz špecifickejšie požiadavky, najmä čo sa týka lokality, boli impulzom na vytvorenie nového programu, ktorý sa rozbehol pred piatimi rokmi. InterStudy má takýto program v ponuke pod názvom Premium program. Ide o štúdium na štátnych školách s ubytovaním v hostiteľských rodinách.
 • Na rozdiel od kultúrno-výmenného programu si tu študenti môžu vybrať z ponuky lokalít, ktorá zahŕňa aj vytúžené mestá v Kalifornii a na Floride. Zároveň sa na tento program môžu prihlásiť aj študenti, ktorí majú špeciálne požiadavky vyplývajúce zo zdravotného stavu. Napriek vyšším cenám aj pri tomto programe často dochádza k zaplneniu kapacít v najžiadanejších lokalitách, preto sa aj tu odporúča včasné prihlásenie. Maximálna dĺžka pobytu je aj pri tomto programe jeden školský rok.
 • Treťou možnosťou sú súkromné školy, ktoré majú v USA dlhú tradíciu a väčšinou sa zameriavajú na prípravu študentov na vysokú školu. Veľa škôl bolo zriadených cirkvou a sú aj v súčasnosti viac či menej prepojené s cirkevnými organizáciami alebo sú nimi čiastočne financované.
 • Každá škola však prijíma študentov bez ohľadu na vierovyznanie. Existujú aj školy bez náboženskej afiliácie, je ich však výrazne menej. Hlavný rozdiel medzi štátnymi a súkromnými školami je vo veľkosti tried, ako aj samotných škôl. Vďaka menším triedam (asi o polovicu v porovnaní so štátnymi školami) sa môžu učitelia omnoho intenzívnejšie venovať študentom.
 • Výhodou súkromných škôl je vyššia akademická úroveň, motivovaní vyučujúci a podpora úzko spätej komunity. Na druhej strane sú na týchto školách vysoké očakávania, čo sa týka prístupu k štúdiu a správania. Niektoré školy majú aj vlastný internát a dĺžka pobytu môže byť jeden semester až niekoľko rokov.
 • Začnite s vybavovaním pobytu v USA včas, ak už nie z iného dôvodu, tak aspoň preto, aby ste si stihli vybaviť všetky očkovania. V USA sa totiž vyžadujú aj také, ktoré v SR nepatria medzi povinné. Americké školské úrady môžu nezaočkovanému študentovi zakázať nástup do školy. Následkom môže byť nielen neskorší nástup do školy, ale môže sa to aj riadne predražiť. Očkovanie totiž nekryje žiadne poistenie a poplatky môžu byť aj 100 dolárov a viac.

Prečo si vybrať USA?

 • študuje sa viac predmetov ako napr. v Británii
 • možnosť venovať sa športom v rámci školy či komunity

Spojené kráľovstvo

 • V Anglicku a Škótsku je v ponuke základný program, ktorý je podobný americkému výmennému programu – je možné si vybrať región, nie však konkrétnu lokalitu. O niečo drahšie sú programy, kde si môžete vybrať konkrétnu lokalitu alebo školu.
 • Študenti sa umiestňujú vo dvoch typoch škôl, ktoré sa líšia skôr prostredím, nie výučbou. Klasické „high schools“ navštevujú študenti do 18 rokov, tieto školy sú podobné našim osemročným gymnáziám. Tzv. Sixth Form alebo Further Education Colleges poskytujú výučbu od maturitného stupňa vyššie a navštevujú ich študenti od 16 rokov. Ide teda o prostredie pripomínajúce skôr vysokú školu.
 • Posledné dva roky stredoškolského štúdia sú kompletne venované príprave na britskú „maturitu“, ktorá sa od slovenskej líši aj tým, že neexistujú povinné maturitné predmety – každý študent si vyberie tri až štyri predmety podľa vlastných záujmov.
 • Ponuka predmetov je široká, preto je väčšinou možné splniť požiadavky stredoškolákov čo sa týka predmetov počas pobytu na zahraničnej strednej škole. Vzhľadom na zvyšujúci sa záujem a rastúci počet zahraničných študentov o štúdium na colleges ponúkajú niektoré z nich program aktivít špeciálne určený pre zahraničných študentov, ako aj extra výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka.
 • Pri všetkých britských stredoškolských programoch je možné absolvovať aj dvojročné štúdium ukončené britskou „maturitou“, ako aj krátkodobé pobyty (s výnimkou niektorých škôl). Zaujímavou možnosťou je medzinárodný stredoškolský program, pri ktorom sa vyučuje štandardné stredoškolské učivo v kombinácii s angličtinou v škole, ktorú navštevujú len zahraniční stredoškoláci.
 • Najdrahšie sú v Anglicku súkromné internátne školy, ktoré majú v krajine dlhú tradíciu. Vďaka výbornej povesti je o britské súkromné školy veľký záujem po celom svete, preto v prípade záujmu je nutné včasné prihlásenie.

Prečo si vybrať Spojené kráľovstvo?

 • kvalitné školy, náročné štúdium
 • dôkladná príprava na vysokoškolské štúdium
 • slobodný výber predmetov
 • možnosť štúdia predmetov, ktoré sa na slovenských stredných školách nevyučujú (právo, medzinárodné vzťahy, politika, klasické štúdiá, špecializované prírodovedné predmety, umenie a mnoho ďalších

Kanada

 • Vďaka veľkým investíciám do školstva (najviac z krajín G8) sú kanadské stredné školy moderné a veľmi dobre vybavené.
 • Výber predmetov je široký, a často sa študenti môžu v rámci školy venovať aj rôznym umeleckým a športovým aktivitám.
 • Ponuka lokalít je v rámci Kanady široká, študenti si môžu vybrať podľa toho, či preferujú prírodu, alebo veľkomesto. V Ottawe je dokonca možné skombinovať štúdium na anglickej škole s ubytovaním v bilingválnej alebo vo francúzsky hovoriacej rodine.
 • Ďalšie obľúbené lokality sú Vancouver a okolie, ostrov Salt Spring Island a Toronto. Kanadské stredné školy ponúkajú výborné podmienky aj pre mladých slovenských hokejistov, niektoré školy majú dokonca vlastnú hokejovú akadémiu.
 • Okrem štátnych škôl si môžete v Kanade vybrať aj súkromnú medzinárodnú školu v Toronte. Je ideálnou voľbou pre študentov, ktorí sa najskôr potrebujú zlepšiť v angličtine, preferujú rodinnú atmosféru a menšie triedy alebo chcú mať možnosť získať kanadský stredoškolský diplom počas jedného roka. Školné je porovnateľné so štátnymi strednými školami.

Nový Zéland

 • Nepochybne najexotickejší je stredoškolský program na Novom Zélande. Študenti si môžu vybrať umiestnenie na Severnom alebo Južnom ostrove.
 • Školský rok sa začína v januári, nástup na program je však možný aj v júli, čo je začiatok druhého novozélandského školského polroka. Dĺžka pobytu je v oboch prípadoch možná na školský polrok alebo na celý školský rok (11 mesiacov, pri nástupe v júli 12 mesiacov).

Nemčina: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko

 • Stredoškoláci, ktorí sa chcú zdokonaliť v nemčine, sa môžu prihlásiť na stredoškolský program do Nemecka, Rakúska alebo do Švajčiarska. Vo všetkých týchto krajinách sa účastníci umiestňujú na štátnych školách a ubytovaní sú v hostiteľských rodinách.
 • V Nemecku navštevuje väčšina študentov gymnázium, pre ktoré sa vyžaduje aspoň stredne pokročilá znalosť nemčiny. V ponuke sú dva typy programov, jeden fungujúci na dobrovoľníckej báze (preto aj cenovo výhodnejší), pri ktorom určí lokalitu umiestnenia prijímajúca organizácia, a druhý s možnosťou výberu lokality. Študenti si môžu vybrať Berlín, Potsdam, Frankfurt, Wiesbaden, Norimberg, Augsburg, Oldenburg, Bonn a Kolín, resp. ich blízke okolie.
 • Výborný stredoškolský program je aj v Rakúsku, ale pre obmedzenú kapacitu a veľký záujem z rôznych krajín sveta sa miesta vždy zaplnia niekoľko týždňov aj mesiacov pred uzávierkou (1. máj).
 • Vo Švajčiarsku sa zahraniční študenti umiestňujú v nemecky hovoriacich kantónoch, od septembra 2016 pribúda do ponuky umiestnenie vo francúzsky hovoriacej časti, zatiaľ s veľmi obmedzeným počtom miest.

Francúzština – Francúzsko a Belgicko

 • Štúdium vo francúzskom jazyku je možné absolvovať vo Francúzsku a v Belgicku, kde sa študenti umiestňujú na štátnych školách typu gymnázia so spoločenskovedným alebo prírodovedným zameraním. Najmä v prípade záujmu o prírodovedné zameranie vo Francúzsku je dôležité včasné prihlásenie.
 • V rámci výmenného programu sa študenti vo Francúzsku umiestňujú po celej krajine. Jeden z programov umožňuje výber umiestnenia na juhu Francúzska. V rámci ďalších programov si môžu účastníci vybrať umiestnenie v okolí Paríža alebo si vybrať jeden zo šiestich regiónov. Do 1. februára platí akcia francúzskej prijímajúcej organizácie, v rámci ktorej je programový poplatok znížený o 400 eur. Podmienkou je prihlásenie sa do programu a absolvovanie jazykového testu do 1. februára.
 • V rámci Belgicka je možné si vybrať aj umiestnenie vo Flámsku, kde študenti navštevujú školy s vyučovacím jazykom holandským. Program v Belgicku je finančne o niečo výhodnejší.

Španielsko, Taliansko

 • Okrem klasického programu bez možnosti výberu lokality je v Španielsku možné si vybrať zo širokej ponuky lokalít. V ponuke je aj súkromná medzinárodná škola v blízkosti Malagy. V Taliansku je v ponuke výhodnejší výmenný program bez možnosti výberu lokality, ako aj výrazne drahší program s možnosťou výberu umiestnenia v Ríme alebo v Miláne.

Škandinávske krajiny

 • Pre prijatie stačí znalosť angličtiny, ktorá slúži ako dorozumievací jazyk v škole a v rodine počas prvých týždňov pobytu. Ako si študenti začínajú osvojovať miestny jazyk, čoraz aktívnejšie sa zapájajú aj do vyučovania.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prihlášky #štúdium v zahraničí #Kam na strednú školu