Trápi vášho školáka nedoslýchavosť? Poradíme vám

Žijeme v období, keď sú deti prestimulované zrakovými podnetmi, preto nie je nič nezvyčajné, že sluchové vnímanie je u nich častokrát málo rozvinuté. A pritom je to práve sluch, pomocou ktorého si deti osvojujú materinský jazyk.

09.02.2016 06:00
debata

Učiteľky v materských školách hovoria o stále narastajúcom počte škôlkarov s oneskoreným vývinom reči alebo aj s narušeným vývinom reči, u ktorých býva sluchové vnímanie často deficitné. A práve u týchto detí je potrebné sluchové vnímanie správne a intenzívne stimulovať.

Otázka je, vedia rodičia, ako odhaliť, že ich dieťa môže trpieť niektorou z porúch sluchového vnímania? A vedia, ako postupovať, aby tieto prejavy zmiernili?

Jeden príklad za všetky

Do prvej triedy začal chodiť chlapček, ktorý sa zdal veľmi neposlušný. Učiteľka u neho avizovala poruchu pozornosti a mala podozrenie aj na poruchu správania. Preto začal pracovať so školským špeciálnym pedagógom. Pri individuálnej práci sa okrem iného prišlo na to, že dieťa ma deficity v sluchovom vnímaní. Okrem iného si ale špeciálny pedagóg všimol iné reakcie pri práci, keď dieťa bolo blízko špeciálneho pedagóga a keď od neho bolo ďalej. Špeciálny pedagóg spozoroval aj to, že dieťa pri očnom kontakte sleduje ústa a akoby odzerá. Po konzultácii s matkou, po analýze jeho správania a orientačnej diagnostike sluchu ho odporučili na lekárske vyšetrenie sluchu. Potvrdilo sa, že u dieťaťa nejde o poruchu pozornosti ani o poruchu správania, ale o nedoslýchavosť.

Rozoznáte signály poruchy sluchu:

 • slovná zásoba môže byť chudobnejšia,
 • problémy s artikulačnou obratnosťou alebo s výslovnosťou,
 • komolenie slov,
 • nemá zmysel pre rytmus,
 • pred nástupom do školy nie je schopné vytlieskať slová na slabiky a rozoznať prvú hlásku v slove,
 • má problém so zapamätávaním básničiek,
 • má problém naučiť sa pojmy, farby, geometrické tvary a pod.,
 • je nepokojné a má problém sústrediť sa,
 • máte pocit, že nerozumie inštrukciám,
 • dieťa má problém spoznať predmet, len keď mu ho opíšete

Najčastejšie chyby rodičov

Foto: RAABE
kuliferdo titulka

Rodičia si často len ťažko pripúšťajú, že s ich dieťaťom nie je niečo v poriadku. Stáva sa, že sa spoliehajú na to, že veci sa vyriešia samy, alebo že dieťa z toho vyrastie. Často, ak aj navštívia odborníka, vyhľadávajú ďalších len preto, aby im povedali, že je všetko v poriadku. Niektorým rodičom trvá dlho, kým sa zmieria s problémom a priznajú, že ich dieťatko je iné ako ostatné deti a že napríklad málo rozpráva, nevie sa naučiť básničky, nekreslí a pod.

Niekedy rodičia prechádzajú fázou sebaobviňovania, že niečo zanedbali, ale aj obviňovania okolia. Je to normálna reakcia pri zmierovaní sa s problémami. A sú aj takí rodičia, ktorí problémy svojich detí neprijmú nikdy. Prijatie problému znamená, že prijímam svoje dieťa také, aké je, formujem jeho zdravé sebavedomie a robím také opatrenia, ktoré mu pomôžu prekonať jeho problémy. Jednou z možností sú napríklad aj pracovné zošity Kuliferdo z RAABE, s ktorými môžu rodičia spolu s deťmi eliminovať nedostatky napríklad aj v sluchovom vnímaní.

Nepodceňujte zápaly ucha!

Toto ochorenie sa u detí predškolského veku vyskytuje pomerne často. Ak sa včas zachytí a lieči, nemusí sluchové vnímanie dieťaťa významne ovplyvniť. V prípade, že tento zápal je dlhodobý a neliečený, môže spôsobiť jeho významné narušenie. Zhoršuje sa hlavne kvalita spracovania sluchových podnetov: dieťa zachytáva len niektoré fragmenty slov, zvukov, mení sa kvalita zvukov. Toto ochorenie môže dokonca spôsobiť narušenie rečového vývinu, rečových procesov, ale aj sluchovej diferenciácie.

Deti trpiace častým zápalom stredného ucha sú často nachladnuté, dýchajú ústami, javia sa rozptýlené, stratené v priestore, ťažšie sa koncentrujú na sluchové podnety, majú tendenciu vyhýbať sa očnému kontaktu, reagujú pomalšie, na otázky odpovedajú nesúvisle. Môžu komunikovať obmedzene, nedokážu sledovať rozprávanie rozprávky, pokiaľ nemajú vizuálnu oporu ( obrázky alebo film), majú problém naučiť sa poradie dní v týždni a pod. Majú problém aj s rečovou pamäťou a zle sa učia napríklad básničky spamäti a pod.

Čo by mal predškolák zvládať v súvislosti so sluchovým vnímaním?

 • Vedieť si zapamätať pesničku, básničku, dni v týždni, farby, tvary.
 • Vedieť zreprodukovať jednoduchý rytmus.
 • Vedieť rozdeliť slová na slabiky s tlieskaním alebo dupaním.
 • Vedieť diferencovať prvé písmeno slov — ak dokáže diferencovať aj posledné písmeno alebo urobiť analýzu krátkych slov, je to výborné.
 • Dokáže sa sústrediť na počúvanie rozprávky (5 — 10 minút), na základe počutého dokáže povedať, čo počul, prípadne dokáže odpovedať na otázky o texte.

Aktivity pre rodičov so školákmi, ktoré majú problémy so sluchovým vnímaním (PDF súbory na stiahnutie):

odkaz Foto: RAABE
obrázky, RAABE
odkaz Foto: RAABE
hádanky, RAABE
odkaz Foto: RAABE
zvieratá RAABE
odkaz Foto: RAABE
slovný futbal, RAABE
banner RAABE

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #sluchové postihnutie