Jazyk hrou, deti sa učia nemčinu vďaka pokusom na prírodovede

Vchádzame do štvrtáckej triedy na Základnej škole I. Bukovčana v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Vnútri nás už čaká pani učiteľka a jedenásť školákov v tričkách s nápisom Vedomosti tvoria budúcnosť. Táto hodina prírodovedy však nebude tak celkom tradičná. Žiaci sa totiž okrem prírodovedného učiva, učia aj jazyk. A to všetko prostredníctvom pútavých experimentov.

16.03.2016 11:31
debata
Žiaci sa počas hodiny prírodovedy zahrajú na... Foto: Nadácia Volkswagen, Daniel Kaplavka
skola1 Žiaci sa počas hodiny prírodovedy zahrajú na malých vedcov. Počas experimentu sa s nimi pani učiteľka rozpráva po nemecky.

Jedinečný projekt sa zakladá na metóde CLIL – Content Language Integrated Learning. Tá integruje výučbu cudzieho jazyka do odborného predmetu, v tomto prípade nemčiny do prírodovedy.

Pani učiteľka začala hodinu, na ktorej sa mal preberať magnetizmus, v slovenčine. Po krátkom úvode už vyzvala žiakov po nemecky, aby vyskúšali, ktorý predmet na ich stole magnet pritiahne. Spolu si pomenovali pomôcky a triedili veci na „magnetisch“ a „nicht magnetisch“. Deti pokusy bavia a hravou formou sa učia odbornú terminológiu v cudzom jazyku. Táto forma učenia sa cudzieho jazyka je im prirodzená.

„V rámci Európy je to prvý komplexnejšie vypracovaný materiál takéhoto typu v nemčine pre 1. stupeň základných škôl. Podporuje praktickú výučbu nemčiny prostredníctvom experimentov. Používať ho môžu aj iné štáty Európskej únie,“ opísala význam programu Experimentovanie po nemecky autorka pracovných listov v nemčine pre metodiku CLIL Beata Menzlová zo Štátneho pedagogického ústavu. Tá spolupracuje s Goetheho Inštitútom, ktorý tento projekt vytvoril s finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia. Pracovné listy sú voľne dostupné aj na internete.

Na experiment je už všetko pripravené. Vďaka... Foto: Viera Hebertová, Pravda
magnet Na experiment je už všetko pripravené. Vďaka ľahko dostupným predmetom, ktoré na pokus treba, si ho môžu vyskúšať aj rodičia s deťmi. Pracovné listy sú voľne dostupné na internete.
Deti pokus baví, hlavne že si nemusia písať... Foto: Viera Hebertová, Pravda
magnet3 Deti pokus baví, hlavne že si nemusia písať poznámky.

Balík obsahuje okrem pracovných listov aj metodiku pre učiteľov. Na pracovných listoch sú aj jazykové pomôcky a jazyk môže s dieťaťom natrénovať aj rodič. „Výnimočnosť CLIL spočíva v tom, že jazyk je komplexný a v skutočných situáciách, ktoré nie sú umelo vytvorené, ale sú zo života. Tými experimentmi sa deti dokážu vžiť do situácie a prirodzene reagujú,“ uviedla Beata Menzlová.

Cieľom podľa Menzlovej je moment prekvapenia. Deti by mali plynule prejsť zo slovenčiny do nemčiny a späť. Záleží samozrejme na tom, ako sú jazykovo nadané či koľko času môže v rámci predmetu učiteľ venovať experimentu. Deti sú schopné sa za približne jednu hodinu naučiť päť nových slovíčok.

„Oproti bilingválnemu štúdiu deti nie sú pod takým stresom, pretože učiteľ ich nehodnotí z jazyka, ale z predmetu,“ uviedla Menzlová. Navyše učiteľ sa môže rozhodnúť, aký čas venuje jazyku.

Magnetizmus prakticky. Foto: Nadácia Volkswagen, Daniel Kaplavka
slola3 Magnetizmus prakticky.
Foto: Nadácia Volkswagen, Daniel Kaplavka
skola4

Metóda výučby jazyka formou CLIL je možná vo všetkých nejazykových predmetoch. „Cieľom bolo začať s prírodovedou, keďže je to predmet, na ktorom môžu žiaci experimentovať. Je to pre nich motivácia, lebo oni sami niečo tvoria, skúšajú, sú malými vedcami,“ povedala Menzlová.

Pracovné listy na témy voda, vzduch, magnetizmus, auto, látky či rastliny sú k dispozícii na stránke Goetheho Inštitútu. Zatiaľ sú rozdelené do 15 modulov, 5 ich ešte pribudne. Obsahujú krátke experimenty, cvičenia na slovnú zásobu, teóriu a históriu. Vyhodnotenie prebieha pomocou preukazu vedca. V ňom si žiak svoje experimenty vyhodnotí a napíše, čo ho zaujalo aj aké nové poznatky získal.

odkaz
magnetizmus
odkaz
magnetizmus slovna zasoba
odkaz
voda
odkaz
voda slovna zasoba
odkaz
rastliny
odkaz
rastliny slovna zasoba
odkaz
auto
odkaz
auto slovna zasoba

Autorky: Beata Menzlová a Evelin Fuchs, Ilustrácie a grafika: ové pictures

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #cudzí jazyk #výučba