Štát chce zamestnať absolventov prestížnych univerzít

Ministerstvo školstva chce opäť pritiahnuť absolventov prestížnych univerzít do štátnej správy.

02.04.2016 16:59
debata (13)

Aj tento rok preto otvorí grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe. Slovenskí študenti najlepších svetových univerzít budú môcť získať štipendium na pokrytie študijných nákladov v prípade, ak sa zaviažu po skončení štúdia zamestnať sa na tri roky v niektorom z vybraných ministerstiev či v Úrade vlády SR. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Ministerstvo vypisuje grantový program kontinuálne od roku 2014. Podporiť plánujú štúdium zamerané na oblasti ekonómie, matematiky, štatistiky a verejnej politiky. Absolventov budú vyberať na 10 možných pozícií, o ktoré prejavili záujem ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja – Inštitút stratégie, ministerstvo financií – Inštitút finančnej politiky, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministerstvo vnútra – Analyticko-metodická jednotka verejnej správy, ministerstvo životného prostredia – odbor ekonomických nástrojov a analýz, ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu – Inštitút vzdelávacej politiky a Úrad vlády SR – Analytická jednotka.

O štipendium sa môžu uchádzať občania Slovenska prijatí na štúdium alebo už študenti niektorej z vysokých škôl umiestnenej do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2015 alebo do 200. miesta v rebríčku RePEc. So žiadateľmi, ktorí uspejú v dvojkolovom hodnotení, následne uzatvoria zmluvu o udelení štipendia a o spolupráci. Úspešný uchádzač si bude môcť vďaka získanému grantu pokryť počas dvoch akademických rokov všetky náklady spojené so štúdiom, vrátane školného, nákladov na živobytie, na študijné pomôcky, cestu do a z miesta štúdia či cestovné poistenie.

Plánovaný objem prostriedkov vyčlenených na podporu študentov, ktorí sa hlásia o štipendium na akademický rok 2016/2017, je spolu 41 000 eur. Počet udelených štipendií bude závisieť od finančnej náročnosti jednotlivých študijných programov a od výšky ostatných nákladov spojených so štúdiom. V roku 2015 získali toto štipendium štyria študenti a v roku 2014 traja.

Ak štipendista z vlastného zavinenia odpracuje vo verejnej správe menej ako tri roky alebo vysokoškolské štúdium neukončí, peniaze vo výške poskytnutého štipendia bude musieť vrátiť. Povinnosť odpracovať určené obdobie mu však zanikne, ak príslušné ministerstvo nebude môcť štipendistovi ponúknuť štátnozamestnanecké miesto a ani iné ministerstvá neprejavia záujem o jeho zamestnanie. Žiadosti o poskytnutie štipendia treba posielať na adresu ministerstva školstva do 29. apríla. Podrobnejšie informácie, vrátane vzoru žiadosti, nájdu uchádzači na internetovej stránke ministerstva školstva www.minedu.sk.

13 debata chyba
Viac na túto tému: #štátna správa #univerzita