Inovatívna výučba už od prvej triedy

Výučba pomocou moderných didaktických materiálov prepojených na digitálne učivo je moderným trendom vo vzdelávaní, a zdá sa, že takto chce učiť aj väčšina učiteľov na slovenských školách. Aspoň tak sa to javí na základe prejaveného záujmu škôl o nový projekt neziskovej organizácie EDULAB „Moja prvá škola“, ktorého cieľom je priniesť inovatívnu výučbu už na prvý stupeň základných škôl.

, 27.08.2016 06:00
žiak, žiaci, študent, študenti, škola, učenie,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Projekt odštartoval v máji tohto roku a prakticky obratom oň prejavilo záujem 1 250 základných škôl z celého Slovenska. Školy do projektu prihlásili viac ako 6 000 svojich učiteľov na prvom stupni, ktorí spolu učia približne 80 000 žiakov. A nejde pritom o konečné číslo, lebo školy sa môžu do projektu hlásiť až do decembra, pričom účasť v ňom je pre školy bezplatná.

Prečo taký záujem?

Viaceré výskumy už dávnejšie preukázali, že používanie digitálneho vzdelávacieho obsahu na vyučovacej hodine prispieva k jej pestrosti a robí ju pre žiakov atraktívnou. Nie div, multimediálny obsah žiakov zaujme, je interaktívny a názorný, a preto si takto osvojené vedomosti, na rozdiel od informácií získaných memorovaním, pamätajú dlhý čas. A to je cieľom každého učiteľa. Dôvodov, prečo je to tak, je viacero. Jedným z nich je určite fakt, že deti, ktoré v súčasnosti sedia v školských laviciach, sa narodili do digitálneho sveta, toto prostredie je im úplne prirodzené a takto podávané informácie aj ľahšie vstrebávajú. To, samozrejme, neznamená, že sa má upúšťať od tradičných foriem výučby. Samotní učitelia, ktorí digitálne učivo pravidelne na svojich hodinách využívajú, hovoria o ňom ako o vhodnom doplnku. Je preukázané, že čím viac rôznorodých metód aplikuje učiteľ vo výučbe, tým kvalitnejšie a trvalejšie sú znalosti a spôsobilosti žiakov.

Učenie hravou formou, cez príbehy

Digitálny vzdelávací obsah jeho autori konštruujú tak, aby bol po didaktickej aj metodickej stránke prepracovaný, k tomu graficky pútavý, primeraný veku a podnecujúci zvedavosť. Presne takto je vytvorený aj obsah vzdelávacieho portálu KOZMIX (www.kozmix.sk), ktorý učitelia využívajú v projekte Moja prvá škola. Odborným garantom portálu je Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Obsah portálu korešponduje so Štátnym vzdelávacím programom, obsahuje množstvo materiálov poskytujúcich obrovský potenciál na učenie a rozvíjanie kompetencií žiakov. Učenie napomáhajú aj dobrodružstvá animovaných hrdinov – Kozmixa a jeho kamarátov, ktorí deti sprevádzajú počas celého procesu učenia. V prostredí, ktoré komunikuje ich jazykom, sa deti učia nebadane, prirodzene, bez odporu a námahy, zato s veľkou motiváciou. Nespornou výhodou digitálneho učiva je, že žiakom poskytuje spätnú väzbu okamžite, rovnako ako kontrolu úspešnosti, čo ich veľmi motivuje, keď poznajú výsledok svojho úsilia prakticky hneď po dokončení úlohy.

Obsah vzdelávacieho portálu Kozmix je prepojený na bežne dostupné učebnice používané na 1. stupni základných škôl. Obsahuje viac ako 500 lekcií pre 11 predmetov vyučovaných na prvom stupni základnej školy, okrem toho viac ako 600 animácií a 1 400 digitálnych interaktívnych cvičení.

Keď je domáce učenie zábavou

Portál KOZMIX je okrem využitia na školách vhodný aj na domácu výučbu a uspokojí aj najzvedavejších žiakov. Ak rodič chce, aby sa jeho dieťa na počítači či tablete nielen hralo, ale aj učilo, tento portál je tým pravým prostriedkom pre domáce vzdelávanie. Okrem zmysluplného obsahu spracovaného zábavnou formou tu rodič nájde nástroje na kontrolu práce svojho dieťaťa doma aj v škole. Na portáli je možné nájsť množstvo lekcií a materiálov vytvárajúcich pozitívny vzťah k celoživotnému učeniu. Budujú funkčnú gramotnosť a učia základné vzťahy a súvislosti pre orientáciu dieťaťa v okolitom svete.

Portál ponúka rodičom detí na prvom stupni základných škôl možnosť vyskúšať si digitálne učivo pomocou ukážkových lekcií. Prístup k celému obsahu portálu je pre rodičov počas trvania projektu Moja prvá škola bezplatný, je však podmienený zapojením školy svojho dieťaťa do projektu, čo je potrebné overiť u triedneho učiteľa. Keďže je do projektu už teraz zapojená väčšina základných škôl na Slovensku, pravdepodobnosť, že rodičia môžu zaregistrovať svoje dieťa na portáli, je pomerne vysoká.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #žiaci #technológie #škola #digitalizácia #učenie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy