Dieťa v škole môže prísť k úrazu

September a začiatok školy prinášajú rodinám nové výdavky. Učebné pomôcky, poplatky škole, oblečenie, topánky i školský batoh. Na niektorých výdavkoch sa dá ušetriť, na iných sa to nevyplatí. Dieťa sa totiž v škole dostáva do nových situácií.

, 30.08.2016 06:00
korčule, dieťa rana, šport, poistenie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Divoká hra cez prestávku, keď v triede nie je žiaden dospelý, pobyt a hry na ihrisku v školskom klube, keď vaše dieťa zabúda na vlastnú bezpečnosť, len aby sa ukázalo pred kamarátmi. Cesta do jedálne a potom domov osamote, cez priechod, na ktorom nebýva vždy semafor, a doma si ešte bude treba prihriať jedlo alebo čaj, kým sa vám podarí dostať domov z práce… Vo všetkých spomenutých situáciách hrozí nebezpečenstvo úrazu alebo hmotnej škody. Či už priamo vášho dieťaťa, alebo napríklad spolužiaka, ktorému vaše dieťa neúmyselne niečo poškodí alebo nechtiac zapríčiní úraz.

Škola môže zabezpečiť dieťaťu poistenie pre prípad krádeže vecí alebo úrazu počas výučby. Často sa však stáva, že škodu nechtiac spôsobí práve vaše dieťa. „V takýchto prípadoch odporúčame rodičom, aby si uzatvorili poistenie zodpovednosti. Zvyčajne je súčasťou poistenia domácnosti. Poistenie zodpovednosti ponúka finančné krytie za škody na zdraví a majetku, ktoré nechtiac spôsobia členovia vašej domácnosti – teda i vaše deti,“ hovorí Dana Macková, manažérka produktového oddelenia poisťovne Aegon.

Pre školopovinné deti sa odporúča uzavrieť životné poistenie s úrazovým krytím. Pri tomto poistení nehrá úlohu, kde a za akých podmienok sa úraz stal. „Detské životné poistenie poskytuje ochranu v prípade úrazu, choroby alebo trvalých následkov úrazu. Pri takýchto zraneniach poisťovňa neskúma, či sa úraz stal v prostredí školy, alebo mimo nej, s dozorom dospelých, alebo mimo ich prítomnosti,“ vysvetľuje Dana Macková.

Toto však neplatí, pokiaľ bude dieťa chrániť pre prípad úrazu iba povinné poistenie samotnej školy. Aby boli z takejto poistnej zmluvy vyplatené peniaze, musí byť zrejmé, že škola bola v čase úrazu za dieťa zodpovedná (napríklad počas školskej družiny a nie po odchode z nej).

Poisťovne ponúkajú rodičom a školám rôzne druhy poistenia. „Dobré poistenie kryje aj následky zranení, ktoré sa deťom prihodia počas mimoškolských aktivít organizovaných školou vrátane výletov, škôl v prírode, lyžiarskych zájazdov, športových výcvikov, súťaží, exkurzií alebo počas praktického vyučovania,“ radí Blanka Hatalová z Komunálnej poisťovne. Ak má škola poistenú zodpovednosť za škodu, poistenie kryje aj úrazy, ktoré žiak spôsobí iným osobám. „Z tohto poistenia sa hradia aj také prípady, keď žiaci vyhodia z okna nejaké predmety a zrania osobu, ktorá ide pod oknom,“ vysvetľuje Patrícia Lajová z UNIQA poisťovne. Poistenie rovnako platí aj pre zranenia, ktoré sa študentom stanú na internátoch, ktoré sú pridružené ku školám. "Krádež vecí si však škola alebo žiaci musia pripoistiť, " upozorňuje Lajová.

Deti naučme:

 • chodiť po chodníku všade, kde je to možné
 • vozovku prechádzať iba cez priechod pre chodcov, resp. na inom bezpečnom mieste
 • pred priechodom zastaviť a pozrieť sa na obe strany
 • cestu prejsť iba v prípade, že ňou práve neprechádza žiadne auto, ani iné vozidlo
 • na vozovku nevstupovať spoza zaparkovaných vozidiel, ktoré znemožňujú výhľad
 • počas prechádzania cez cestu nepoužívať mobil
 • samozrejmosťou by mali byť reflexné prvky na oblečení alebo školskej taške

Nebezpečenstvo predstavuje už samotná cesta do školy. Deti často musia prejsť viacero prechodov a najmä na menších dedinách, ktoré nemajú vybudované chodníky pre chodcov, kráčajú deti po ceste. Nakoľko majú deti tendenciu opakovať správanie dospelých, mali by sme im ísť príkladom. V každom prípade, keď ideme s dieťaťom, dodržujme pravidlá cestnej premávky!

Vysoké percento detských úrazov sa stane počas rôznych športových aktivít. Medzi najnebezpečnejšie druhy športov, ktoré žiaci v škole počas hodín telesnej výchovy alebo na školských dvoroch hrajú, sú basketbal, futbal a gymnastika. Dochádza pri nich k zlomeninám prstov, vykĺbeniam alebo natiahnutiam zápästí, kolien či lakťov. Vhodnou prevenciou viacerých z týchto poranení je dynamická rozcvička. V škole sa okrem úrazov hromadia aj prípady krádeží. Ak pre dieťa uzavriete kvalitnú poistku s pripoistením, poisťovňa vám preplatí nielen ukradnuté veci osobnej spotreby vášho dieťaťa súvisiace so školským vyučovaním, ale aj prípadnú krádež prenosného teda mobilného zariadenia. „Poistenie je dôležité aj preto, že poisťovňa hradí aj materiálnu škodu spôsobenú dieťaťom v školskom zariadení,“ zdôrazňuje Hatalová.

Príbeh zo školského života… Aj na Slovensku sa už stalo niekoľko kurióznych školských úrazov. Príkladom je prípad 12– ročných školákov tancujúcich na školskom dvore Labutie jazero. Pri tanci, ktorý bol súčasťou choreografie, spolužiaci vyhodili jedno z dievčat do vzduchu tak nešikovne, že žiačka dopadla medzi ostatné prizerajúce sa deti. Pri dopade zranila jedného chlapca, ktorý skončil so zlomenou rukou v nemocnici.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
prechod, cesta, pozor, poistenie Ilustračné foto.

Situácie a ako to pri nich bude s poistením

 1. Dieťa utrpí úraz na kurze plávania, ktorý síce organizuje škola, ale uskutočňuje sa mimo priestorov školy a zabezpečuje ho súkromná spoločnosť.

  Plnenie zo zmluvy životného poistenia: V prípade, ak má dieťa uzatvorené životné poistenie spolu s úrazovým doplnkovým poistením, poisťovňa vyplatí poistné plnenie.

  Plnenie zo zmluvy neživotného poistenia: V prípade trvalých následkov úrazu alebo zlomenín kostí poskytne poisťovňa poistné plnenie v rámci uzatvoreného úrazového poistenia, ktoré je možné dojednať spoločne s poistením bývania. Poistenie platí pre všetkých členov domácnosti a kdekoľvek na svete.

 2. Dieťa nechtiac ublíži spolužiakovi pred školou, rodičia ublíženého si nárokujú peniaze za ošetrenie.

  Poisťovňa poskytne finančné plnenie v rámci poistenia zodpovednosti. To je možné uzavrieť spolu s poistením bývania, platí pre všetkých členov rodiny, ktorí bývajú v spoločnej domácnosti.

 3. Na hodine chémie dieťa rozbije zariadenie či poškodí vybavenie školy. Ublíži sebe a zraní sa aj spolužiak.

  Pokiaľ nejde o úmyselné alebo nedbanlivé konanie, tak poisťovňa poskytne finančné plnenie v rámci poistenia zodpovednosti.

  Úraz samotného dieťaťa môže pokryť uzatvorené doplnkové poistenie v rámci životného poistenia dieťaťa.

 4. Školák pozve kamaráta po vyučovaní domov, kde však nie sú rodičia. Pri hre mu nechtiac spôsobí úraz.

  Finančné výdavky, spojené s ošetrením kamaráta je možné kompenzovať v rámci poistenia zodpovednosti. Dôležité sú okolnosti vzniku úrazu, zranenie nesmie byť spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #deti #poistenie #žiaci #výdavky #technológie #škola #úrazy
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy