Ktoré školy ešte prijímajú študentov?

Nestihli ste si podať prihlášku na vysokú školu? Nič to, ešte stále je ich niekoľko, na ktoré môžete naskočiť aj do tohto ročníka.

06.09.2016 07:00
debata

K dispozícii je niekoľko odborov na verejných a aj súkromných školách v dennej a tiež externej forme štúdia. Na niektoré z nich je možné nastúpiť aj bez prijímacích skúšok na základe doterajších študijných výsledkov na SŠ alebo na základe individuálnych podmienok danej vysokej školy.

Azda najširšie možnosti ponúka ešte v septembri najväčšia súkromná škola na Slovensku – Paneurópska vysoká škola v Bratislave. Tá má komplexnú akreditáciu na všetkých 20 študijných programov v dennej a externej forme, naprieč všetkými piatimi fakultami. Študentov na všetkých stupňoch štúdia prijíma fakulta práva, fakulta masmédií, fakulta informatiky, fakulta ekonómie a podnikania a fakulta psychológie. Prijatie na konkrétny odbor závisí od vybranej fakulty a stupňa štúdia, prihlášky je možné podávať až do konca septembra.

Prihlásiť sa môžete ešte na Stredoeurópsku vysokú školu v Skalici alebo Akadémiu médií v Bratislave, na Hudobnú a umeleckú akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici len po absolvovaní prijímacích skúšok. Trenčianska univerzita A. Dubčeka má otvorené študijné odbory iba v Púchove na materiálovom inžinierstve a materiálovej technológii. Pokiaľ ste fanúšikom bezpečnostných systémov, ešte stíhate nastúpiť na Vysokú školu bezpečnostného manažérstva v Košiciach.

Poslednú možnosť pre budúcich vysokoškolákov prihlásiť sa ponúka aj Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM). Na fakulte prírodných vied a na fakulte sociálnych vied existuje príležitosť podať si prihlášku do 9. 9. 2016. Na základe doterajších výsledkov na SŠ a VŠ vás na niektoré študijné smery UCM zoberú bez prijímacích skúšok. Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave, má pre budúcich študentov „otvorené dvere“ až do 15. 9. 2016, dokedy je možné prihlásiť sa na štúdium v odboroch marketingová komunikácia a mediálna komunikácia.

Rozhodovanie budúcich študentov o škole, ktorú budú navštevovať, ovplyvňuje nielen zameranie, možnosť následného uplatnenia v odbore a vzdialenosť od domova, ale aj výška platieb školného a možnosti ich hradenia. Poplatky na súkromných vysokých školách sa líšia a pohybujú sa od približne 500 eur až do výšky vyše 2 000 eur za akademický rok. Zo súkromných však napríklad Paneurópska vysoká škola v Bratislave umožňuje študentom rozložiť platby na mesačné splátky. „Ročný poplatok za štúdium u nás dokonca nie je nutné platiť jednorazovo,“ povedala hovorkyňa Paneurópskej vysokej školy Jana Gemeranová.

Posledné termíny

Názov vysokej školy / Fakulta / Štúdijný program / Stupeň štúdia / Podmienky prijatia / Podanie dodatočnej prihlášky do dátumu:

BANSKÁ ŠTIAVNICA

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

Hudobná interpretácia a teória

1. Prijímacia skúška 10.9.2016

Hudobná tvorba a teória 1.

Hudobná interpretácia a teória 2.

Hudobná tvorba a teória 2.

BRATISLAVA

Paneurópska vysoká škola

Fakulta práva

1. Prijímacia skúška 30.9.2016

2. Bez prijímacích skúšok na základe splnenia podmienok prijatia 30.9.2016

Fakulta masmédií

1. Prijímacia skúška 30.9.2016

2. Bez prijímacích skúšok na základe splnenia podmienok prijatia 30.9.2016

Fakulta informatiky

1. Prijímací pohovor 30.9.2016

2. Prijímací pohovor 30.9.2016

Fakulta psychológie

1. Prijímacia skúška 30.9.2016

2. Bez prijímacích skúšok na základe splnenia podmienok prijatia 30.9.2016

Fakulta ekonómie a podnikania

1. Prijímací pohovor 30.9.2016

2. Prijímací pohovor 30.9.2016

Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie

Masmediálne štúdiá, Marketingová komunikácia

1. Prijímacia skúška 15.9.2016

KOŠICE

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Riadenie bezpečnostných systémov 1., 2. Bez prijímacích skúšok na základe doterajších výsledkov na SŠ/VŠ 15.9.2016

SKALICA

Stredoeurópska vysoká škola

Medzinárodné vzťahy

1., 2., Bez prijímacích skúšok na základe doterajších výsledkov na SŠ/VŠ 9.9.2016

Životné prostredie

1., 2., Bez prijímacích skúšok na základe doterajších výsledkov na SŠ/VŠ 9.9.2016

Enviromentálne manažérstvo

1., 2., Bez prijímacích skúšok na základe doterajších výsledkov na SŠ/VŠ 9.9.2016

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

LEN programy: Materiálové inžinierstvo a Materiálová technológia

1. denne Bez prijímacích skúšok na základe doterajších výsledkov na SŠ 25.9.2016

1. externe (Odbor Materiálové inžinierstvo do 25.9.2016)

2. denne Bez prijímacích skúšok na základe doterajších výsledkov na VŠ 11.9.2016

TRNAVA

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Filozofická fakulta

1., 2. Bez prijímacích skúšok na základe doterajších výsledkov na SŠ/VŠ 9.9.2016

3. Výberové konanie 9.9.2016

Fakulta sociálnych vied

1., 2. denne Bez prijímacích skúšok na základe doterajších výsledkov na SŠ/VŠ 9.9.2016

Fakulta prírodných vied

Bez prijímacích skúšok na základe doterajších výsledkov na SŠ/VŠ 9.9.2016

debata chyba
Viac na túto tému: #VŠ #prijímacie skúšky