Domáce vzdelávanie – alternatíva aj pre vás?

V súčasnosti je domáce vzdelávanie už bežným štandardom v mnohých krajinách; napr. v Spojených štátoch amerických sa doma vzdeláva okolo dvoch miliónov detí, vo Francúzsku asi sedemdesiattisíc, v Česku približne tisíc. Ako je na tom Slovensko?

20.09.2016 06:00
dieťa, škola, učenie Foto:
Uvažujete aj vy nad tým, že by ste prevzali vzdelávanie vašich detí do vlastných rúk?
debata

V súčasnosti sa už aj u nás nájdu rodičia, ktorí sa rozhodli vzdelávať svoje deti formou domáceho vzdelávania, t.j. v rodinných/sú­kromných podmienkach namiesto vzdelávania poskytovaného vo formálnom prostredí štátnych alebo neštátnych škôl. Hoci ide stále o malé percento rodičov (v roku 2015 sa vzdelávalo v domácom prostredí len okolo sto detí), zákon takéto vzdelávanie umožňuje. Ale pozor! Zatiaľ výlučne v rámci primárneho vzdelávania a so súhlasom riaditeľa kmeňovej školy žiaka.

Uvažujete aj vy nad tým, že by ste prevzali vzdelávanie vašich detí do vlastných rúk? Azda vás niektoré s nasledujúcich informácií správne navigujú…

Čo tvrdia zástancovia domáceho vzdelávania o jeho výhodách?

Za klady domáceho vzdelávania považujú:

 • čas, ktorý

  rodina stráca prepravou dieťaťa do školy a zo školy, skoré ranné vstávanie, stres spojený s odchodom do školy…,

  trávia rodičia so svojím dieťaťom – budovanie lepšieho a hlbšieho vzťahu s rodičmi,

  sa denne venuje vzdelávaniu dieťaťa – doma na 1 dieťa = 1 učiteľ (v škole 1 učiteľ na 15 – 25 detí, každému venuje max. 2 minúty za hodinu) – doma sa stačí vzdelávať 2 – 3 hodiny denne,

 • praktickejšie organizovanie vlastného času v rodine,
 • lepšie porozumenie skutočným potrebám dieťaťa, nie napĺňanie nesplnených vlastných ambícií rodičov,
 • kvalitnejšie školské výsledky,
 • vyššia úroveň kreativity,
 • lepšie rozvinuté sociálne zručnosti: viac času práve na sociálnu interakciu – na nadväzovanie vzťahov so susedmi, s dôchodcami, s deťmi z okolia, s dospelými…,
 • ľahšiu komunikáciu o vzťahoch,
 • lepšie určovanie hraníc,
 • rešpektovanie hraníc iných,
 • pocit slobody,
 • pocit bezpečia,
 • väčšia samostatnosť,
 • väčší priestor na diskusiu a riešenie problémov,
 • väčší priestor na hru, ktorá je danému veku prirodzená,
 • dieťa nemusí po celý čas počas vyučovania sedieť v miestnosti a namiesto čítania a písania o rôznych veciach tieto veci zažíva, prežíva, pozoruje, žije s nimi,
 • spravodlivosť – domáce vzdelávanie je podľa výskumov jediné spravodlivé vzdelávanie; výsledky detí nesúvisia

  so sociálnou situáciou,

  vzdelaním rodičov,

 • častejšie absolvovanie exkurzií, návštevy múzeí, galérií, výletov…,
 • lepšie sa rozvíja talent dieťaťa – väčší priestor na koníčky: hudba, šport, tanec…,
 • viac voľného času na trávenie s blízkymi, so známymi…,
 • deti nie sú známkované, testované…,
 • nie sú nálepkované,
 • sú prirodzene motivované učiť sa nové veci, rozširovať vlastný potenciál.

Čo tvrdia učitelia, ktorí hodnotili deti absolvujúce domáce vzdelávanie?

Deti, ktoré sa vzdelávali formou domáceho vzdelávania, sú

 • sociálne zdatnejšie
 • tvorivejšie
 • slobodnejšie

Nevýhody domáceho vzdelávania podľa učiteľov:

 • doma ťažko možno vytvoriť také podnetné a dostatočne bohaté prostredie na vzdelávanie ako v škole,
 • pre zdravý vývoj dieťaťa je dôležité vyrastať v kolektíve rovesníkov,
 • chýba spolupráca s rovesníkmi,
 • absentuje súdržnosť so skupinou,
 • absencia rozmanitosti krúžkovej činnosti v škole,
 • nie je dostatočná výchova k zodpovednosti,
 • nedostatočná výchova k samostatnosti,
 • buduje sa strach z nudy, zo zlyhania a z nepochopenia…

Domáce vzdelávanie veľmi zasiahne do fungovania rodiny. Treba si dobre zvážiť, či sa pre tento spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky rozhodnúť. Čo to znamená pre rodinu?

 • Potreba nájsť pedagóga s adekvátnym vzdelaním, ktorý zabezpečí garanciu domáceho vzdelávania,
 • tlak okolia,
 • zmena režimu dňa v rodine,
 • stres z pravidelného polročného skúšania,
 • veľká zodpovednosť rodiča za vzdelanie svojho dieťaťa,
 • zníženie životného štandardu (rodina príde o príjem jedného rodiča)…

Z uvedeného vyplýva, že v mnohých rodinách sa spoločný život ešte viac posilní alebo naopak, úplne rozvráti. Preto domáce vzdelávanie nie je pre všetkých rodičov!

Školské dokumenty Foto: RAABE
Školské dokumenty, RAABE Školské dokumenty

A čo je ešte dobré uvedomiť si pri domácom vzdelávaní? Faktom totiž je, že školy dnes dostávajú len 10 % normatívu na žiaka, ktorý sa vzdeláva individuálnym spôsobom. Často to demotivuje školy venovať sa aktívnejšej spolupráci s rodičmi doma vzdelávaných detí v rámci materiálnej i didaktickej stránky… Nuž, išli by ste do toho?

Viac informácií o postupe zákonných zástupcov pri individuálnom (domácom) vzdelávaní, podmienkach na plnenie povinnej školskej dochádzky formou individuálneho (domáceho) vzdelávania, či formách preskúšavania nájdete v publikácii Školské dokumenty, ktorá prináša aktualizované informácie o vytváraní a riadení dokumentácie súvisiacej s organizáciou a riadením školy. Priložené CD navyše obsahuje aj množstvo vzorov na CD s ukážkami tlačív aj vyplnených dokumentov na okamžité použitie.

banner RAABE

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vzdelávanie #RAABE