Aj na strednej škole možno získať sociálne štipendium

Štúdium na strednej škole je pre niektoré rodiny veľkým finančným výdavkom. Štát preto ponúka sociálne štipendium aj stredoškolákom. Požiadať oň možno hocikedy. Štipendium môžete získať ako študent denného štúdia na niektorej z týchto typov stredných škôl: stredná škola, špeciálna stredná škola, osemročné gymnázium, odborné učilište, praktická škola, nadstavbové a pomaturitné štúdium.

03.12.2016 06:00
študent, študentka, štúdium, vzdelanie, škola Foto:
Ilustračné foto.
debata

Prvou podmienkou je zlá sociálna situácia rodiny, do ktorej sa počítajú rodičia a nezaopatrené deti (t. j. súrodenci mladší ako 15 rokov alebo súrodenci študujúci dennou formou na SŠ a VŠ).

Rodina musí poberať dávky v hmotnej núdzi, alebo jedna dvanástina celkového ročného príjmu rodiny v predošlom kalendárnom roku nepresahuje hranicu, aktuálneho v čase podania žiadosti.

Druhou podmienkou je prospech na vysvedčení v predchádzajúcom polroku, najviac 3,5. Do tohto prospechu sa nezarátavajú známky z nepovinných predmetov. Štipendium nedostanú tí študenti, ktorí sú podmienečne vylúčení zo školy, a to aj v prípade, že spĺňajú obe podmienky.

  1. Mesačne získate sumu 45,21 €, ak máte priemer známok na vysvedčení do 2,0. Suma mesačného štipendia predstavuje 50 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Keďže výška sociálneho štipendia závisí od životného minima, každý rok sa táto suma mierne zvyšuje.
  2. Mesačne získate 31,65 €, ak máte priemer známok na vysvedčení horší ako 2,0, ale najviac 2,5 vrátane. Suma mesačného štipendia predstavuje 35 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Keďže výška sociálneho štipendia závisí od životného minima, každý rok sa táto suma mierne zvyšuje.
  3. Mesačne získate 22,61 € ak je priemer známok na vysvedčení horší ako 2,5, ale najviac 3,5 vrátane. Suma mesačného štipendia predstavuje 25 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Keďže výška sociálneho štipendia závisí od životného minima, každý rok sa táto suma mierne zvyšuje.

Ako na to?

Škola však musí mať podpísanú zmluvu s Ústavom informácií a prognóz školstva, ktorý spadá pod ministerstvo školstva. Len študenti takýchto škôl môžu dostávať štipendium. Treba spoločne s rodičmi vyplniť žiadosť na tlačive a odovzdať ho v škole. K žiadosti treba ešte priložiť potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že rodina poberá dávku v hmotnej núdzi, alebo doklad o výške príjmu za predchádzajúci kalendárny rok spolu s dokladom o počte spoločne posudzovaných osôb. Môže ísť o originály alebo riaditeľom školy overené kópie.

V žiadosti podpisujete aj písomný záväzok, že oznámite škole všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na vyplácanie štipendia (napr. niekto z rodičov sa zamestná a príjem rodiny tak presiahne sumu životného minima…) a že vrátite celú sumu neoprávnene poberaného štipendia, ak ste uviedli nesprávne údaje v žiadosti alebo neohlásili zmenu.

Ak splníte všetky podmienky, začnete štipendium dostávať od toho mesiaca, kedy ste podali žiadosť. Štipendium sa vypláca každý mesiac.

Peniaze sú vyplácané zvyčajne v období medzi 20. a 30. dňom v mesiaci, presný termín si určuje každá škola. Preberáte si ho sami, ale aj riaditeľ školy môže rozhodnúť, že peniaze budú preberať rodičia, ak zistí, že s peniazmi nenakladáte dobre.

Ak si štipendium neprevezmete v škole ani v náhradnom termíne, môžu ho poslať poštou, ale odrátajú si z neho poštovné.

Každý polrok, na základe polročného vysvedčenia, sa výška a oprávnenosť poberania štipendia prehodnocuje. Preto musíte znovu predložiť potvrdenie, že rodina poberá dávky v hmotnej núdzi alebo dokladovať príjem za predchádzajúci kalendárny rok.

Ak vám už štipendium bolo priznané, ale zhoršil sa výrazne prospech, máte výrazne zlú dochádzku alebo ste hrubo porušili školský poriadok, môže vám riaditeľ školy stopnúť vyplácanie peňazí. To isté platí aj v prípade podmienečného vylúčenia zo školy. Nasledujúci mesiac po vylúčení už peniaze nedostanete a štipendium vám začnú zasa vyplácať, až keď uplynie doba podmienečného vylúčenia.

Zdroj: studentskefinan­cie.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #štúdium #študent #stredná škola #štipendium #príloha Vzdelávanie