Ako si vybrať strednú školu?

Žiakov deviatych ročníkov základných škôl čaká onedlho jedno z najväčších rozhodnutí. Budú podávať prihlášky na stredné školy.

20.01.2017 06:01
dievča, študentka, ruksak, stredná škola Foto:
Ilustračné foto
debata

Tí, čo sa rozhodnú pre školu, ktorá vyžaduje talentové skúšky, musia podať prihlášku najneskôr 20. februára. Pri ostatných odboroch je tak potrebné urobiť do 10. apríla.

Každý si pritom môže vybrať dve školy, na ktoré si podá prihlášku. Mnohí to riešia tak, že jednu prihlášku dajú na ich vysnívanú strednú školu, druhú zase na školu, kde majú väčšiu šancu, že budú prijatí. Ak sa niekto rozhodne pre školu, na ktorú sa robia talentové skúšky a neuspeje, nemusí sa báť. Stále má možnosť podať ďalšie dve prihlášky na školy, ktoré talentové skúšky nevyžadujú.

„Pred vyplnením prihlášky by si mal žiak aj so zákonným zástupcom pozrieť charakteristiku odboru nielen po stránke uplatniteľnosti a študijných predmetov, ale aj toho, či mu bude vyhovovať po zdravotnej stránke,“ povedal Ján Piešťanský, zástupca riaditeľa SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave.

Podľa personálneho riaditeľa skupiny Wincott People Adriana Suchánka by si žiaci mali vyberať strednú školu predovšetkým podľa uplatnenia, ktoré im ponúkne pre ich budúcu kariéru. „Nemali by sa teda rozhodovať emotívnym spôsobom: ,Nebudem trhať partiu, a tak pôjdem tam, kam kamaráti zo základnej'. O tom, ktoré sú žiadané pozície, sa dozvedia bez problémov z médií, stačí stráviť päť minút na internete,“ tvrdí Suchánek.

Ministerstvo školstva každoročne zverejňuje zoznam odborov, z ktorých je nadbytok absolventov, ale aj tých, ktorých je na trhu práce nedostatok. V súčasnosti chýbajú najmä elektromechanici, absolventi geológie, operátori sklárskej výroby či chemici. Pri výbere školy sa možno orientovať aj podľa toho, koľko absolventov daného odboru zostalo nezamestnaných. Napríklad v prípade odboru výroba konfekcie bolo v septembri 2016 bez práce až 21 percent z absolventov, ktorí skončili štúdium v posledných dvoch rokoch. Spomedzi autoopravárov je vyše 15-percentná nezamestnanosť a medzi murármi je bez práce vyše 24 percent absolventov.

Pomerne nízka nezamestnanosť je medzi absolventmi gymnázií, keď bez práce je len 4,6 percenta z tých, ktorí skončili všeobecné gymnázium. Spomedzi gymnazistov si najťažšie hľadajú prácu absolventi športových gymnázií, keď v septembri bolo bez práce 8,8 percenta z nich. Väčšina gymnazistov však nesmeruje po skončení školy do zamestnania, ale pokračujú v štúdiu na vysokej škole, preto nerozširujú rady nezamestnaných.

Kým pre niektorých zamestnávateľov je dôležité, aby vyštudovali daný odbor, pre iných sú dôležité iné kvality ako konkrétna škola, pretože uchádzača o zamestnanie zaškolia. Predovšetkým v technických odboroch firmy uprednostňujú uchádzačov s patričným vzdelaním. „Je niečo iné zaškoliť si napríklad CNC obrábača kovov, ak mladý človek presne takýto odbor vyštudoval, ako keby išlo napríklad o absolventa odboru kuchár-čašník,“ vraví Suchánek.

Podľa zamestnávateľov by mali pri výbere školy pomáhať deťom aj ich rodičia. „Z mojich skúseností žiaci na základnej škole len veľmi ťažko vedia, čo by chceli robiť v budúcnosti, preto sú často vedení rodičmi, prípadne kamarátmi pri výbere strednej školy. Rodičia by mali pri výbere školy dbať na to, čo ich dieťa chce a aj zvládne. V tomto období je dieťa tvarovateľné a v mnohých prípadoch dá na odporučenie svojho rodiča. Pokiaľ plánuje svoj ďalší rozvoj formou štúdia na vysokej škole, určite by si žiaci mali vybrať štúdium na gymnáziu, ktoré pripraví študenta na prijímacie skúšky na vysokú školu,“ hovorí Lucia Čišková, obchodná riaditeľka Business Lease Slovakia.

Tri typy škôl

Gymnáziá
Stredoškolské všeobecné vzdelávanie a výchova prebieha hlavne na gymnáziách, ktoré pripravujú predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Ďalej pripravujú aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a v ďalších oblastiach. Všeobecné vzdelávanie a výchova sú tiež súčasťou vzdelávania a výchovy na stredných odborných školách a konzervatóriách.

Stredné odborné školy
Stredoškolské odborné vzdelávanie a príprava sa uskutočňujú v stredných odborných školách. Žiaci sa tu pripravujú predovšetkým na výkon odborných činností, najmä technicko-hospodárskych, ekonomických, pedagogických, zdravotníckych, sociálno-právnych, správnych, umeleckých a kultúrnych, prípadne aj na štúdium na vysokej škole.

Konzervatóriá
Komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie poskytuje konzervatórium. Pripravuje žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.

Dokedy treba podať prihlášku?

  • Prijímaciu skúšku píšu uchádzači na väčšine škôl zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, na odborných školách môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov (napr. fyzika, chémia, prírodopis, cudzie jazyky). Ministerstvo školstva každoročne vydáva zoznam profilových predmetov pre jednotlivé typy škôl.
  • Do 20. februára treba podať prihlášky riaditeľovi základnej školy na odbory, kde sa vyžaduje talentová skúška. Pre ostatné odbory je určený termín 10. apríl. Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v uvedených termínoch.
  • Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom možno podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
  • Ak sa žiak hlásil na strednú školu, ktorá vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a neuspel, môže si v riadnom termíne podať ďalšie dve prihlášky na bežné stredné školy.
  • Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza, a výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl.
  • Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní odo dňa konania druhého termínu na výveske školy. V prípade, ak žiak nebol prijatý v riadnom termíne na žiadnu strednú školu, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole.
  • Aktuálne informácie o možnostiach štúdia, počtoch prijímaných na jednotlivé stredné školy a kritériá prijímania nájdete na stránke Školských výpočtových stredísk. Odkaz na stránku je www.svs.edu.sk/prehlady.aspx. Štátny inštitút odborného vzdelávania vydal informačnú brožúru o možnostiach štúdia na stredných odborných školách Zo školy do zamestnania.
Zdroj: Ministerstvo školstva
Ilustračné foto Foto: SHUTTERSTOCK
SS-mamina 5x Ilustračné foto
Aké predmety vás čakajú na prijímacích skúškach?
Gymnáziá
Gymnázium slovenský jazyk, matematika
Gymnázium – bilingválne štúdium talentová skúška
Gymnázium – šport talentová skúška
Triedy pre získanie diplomu KMK II. stupňa slovenský jazyk, matematika, nemecký jazyk
Stredné odborné školy
Baníctvo, geológia a geotechnika slovenský jazyk, matematika
Hutníctvo slovenský jazyk, matematika
Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba slovenský jazyk, matematika
Informačné a komunikačné technológie slovenský jazyk, matematika
Elektrotechnika slovenský jazyk, matematika
Technická chémia silikátov slovenský jazyk, matematika
Technická a aplikovaná chémia slovenský jazyk, matematika
Potravinárstvo slovenský jazyk, chémia
Textil a odevníctvo slovenský jazyk, matematika
Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi slovenský jazyk, matematika
Spracúvanie dreva slovenský jazyk, matematika
Polygrafia a médiá slovenský jazyk, matematika
Stavebníctvo, geodézia a kartografia slovenský jazyk, matematika
Doprava, pošty a telekomunikácie slovenský jazyk, matematika
Špeciálne technické odbory slovenský jazyk, matematika
Životné prostredie slovenský jazyk, chémia, biológia
Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka slovenský jazyk, biológia
Veterinárske vedy slovenský jazyk, biológia
Ekonomika a organizácia, obchod a služby slovenský jazyk, matematika
Obchodná akadémia – bilingválne štúdium talentová skúška
Hotelová akadémia slovenský jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk
Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie slovenský jazyk, matematika
Učiteľstvo slovenský jazyk, biológia
Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo talentová skúška
Animátor voľného času slovenský jazyk, dejepis
Umenie a umeleckoremeselná tvorba talentová skúška
Konzervatóriá
Umenie a umeleckoremeselná tvorba talentová skúška
Zdroj: Ministerstvo školstva

Pozn.:
1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu sa vzťahuje aj na triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním, triedy športových škôl a športové triedy v stredných školách.
2. Pre stredné školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín sú profilové predmety doplnené o vyučovací jazyk strednej školy.
3. Na prijímacie skúšky na stredných školách môžu byť určené najviac tri profilové predmety.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #škola #základná škola #žiak #stredná škola #prihláška