Duálne vzdelávanie vychováva zručných odborníkov

Duálna akadémia je unikátne vzdelávacie zariadenie na Slovensku, ktorého cieľom je vychovať zo svojich žiakov nadštandardne zručných odborníkov predovšetkým pre automobilový priemysel.

20.01.2017 13:00
treningova hala pre prakticku vyucbu, duálna...
Duálna akadémia využíva skúsenosti a know-how, ktoré získal Volkswagen Slovakia pri podobných projektoch nielen v Nemecku, ale aj v zahraničí.
debata (4)

„Škola pripravuje absolventov priamo pre potreby trhu práce a absolútny dôraz kladie na praktickú časť výučby,“ konštatuje predsedníčka Duálnej akadémie PhDr. Jana Široká.

Ako hodnotíte doterajšie fungovanie Duálnej akadémie v Bratislave?
Pri tvorbe učebných plánov sme vychádzali zo slovenských zákonov, ale aj z predpisov a zo skúseností systému duálneho vzdelávania v Nemecku. Preto praktická časť štúdia vo forme odborného výcviku a praktických cvičení v rámci teoretického odborného vzdelávania vrátane prázdninových stáží žiakov vo forme tzv. brigádnickej činnosti tvorí až 70 percent výučby. Študenti si môžu teoretické poznatky následne overiť a vyskúšať na prístrojoch a zariadeniach v tréningovej hale, čo považujú za veľký prínos. Štúdium na našej akadémii má však pre nich aj ďalšie výhody. Spomeniem príplatok za produktívnu prácu, podnikové štipendium či možnosť zahraničnej stáže. Po úspešnom skončení štúdia získajú výučný list, maturitné vysvedčenie a tiež medzinárodne platný nemecký certifikát odbornej spôsobilosti. Majú tiež garantované pracovné miesto vo Volkswagene Slovakia. Štúdium na Duálnej akadémii je bezplatné.

Aká je štruktúra záujemcov o štúdium na vašej škole?
Záujem o prijatie do prvého ročníka Duálnej akadémie v septembri minulého roku prevýšil očakávania. Aj keď išlo o úplne nový projekt, prihlásilo sa viac ako 160 žiakov. Nehlásili sa len skončení deviataci zo základných škôl, ale aj študenti z gymnázií a iných stredných odborných škôl, ktorí chceli prestúpiť do prvého ročníka našej akadémie. Pochádzali nielen z Bratislavy, Trnavy a blízkeho okolia, ale z celého Slovenska. Prijímacie pohovory boli dvojkolové. Záujemcovia najprv absolvovali pohovory u jedného zo zamestnávateľov – troch zakladajúcich spoločností Duálnej akadémie. Až po ich odporúčaní nasledovalo výberové konanie na samotnej škole. Napokon sme do prvého ročníka prijali 100 študentov. V tomto roku plánujeme viac osloviť aj dievčatá. Časy, keď sa študijné odbory v automobilovom priemysle spájali výlučne s ťažkou fyzickou prácou, sú dávno preč. Naši študenti sa pripravujú v oblasti programovania a riadenia CNC prístrojov. Napríklad v Nemecku tvorí podiel dievčat, ktoré absolvujú štúdium v rámci duálneho vzdelávania, až 40 percent.

Aké podmienky a vybavenie majú študenti v prvom ročníku akadémie? Sú porovnateľné s učebňami a tréningovými halami v Nemecku?
Naši študenti absolvujú praktickú časť výučby v už spomínanej tréningovej hale. Bola zrekonštruovaná pre účely Duálnej akadémie a je vybavená najmodernejšími prístrojmi a zariadeniami, presne takými, aké sa používajú vo výrobných halách Volkswagenu Slovakia. Žiaci sa tak v rámci praktického vyučovania stretávajú so špičkovými technológiami a s procesmi, ako sú napríklad výroba hybridných vozidiel, automobilov na stlačený zemný plyn CNG či dokonca áut na čisto elektrický pohon. Vo vzdelávacích priestoroch v rámci praktického vyučovania pracujú s najmodernejším technickým strojovým vybavením. Od príručných pomôcok cez sústruhy a frézovacie stroje, zváraciu kabínu po cvičné zariadenia pre elektroniku, pohonnú, regulačnú a automatizačnú techniku, pneumatiku, hydrauliku,  elektropneumatiku a mnohé ďalšie.

Ako ste využili nemecké skúsenosti pri vzniku vašej akadémie?
Duálna akadémia využíva skúsenosti a know-how, ktoré získal Volkswagen Slovakia pri podobných projektoch nielen v Nemecku, ale aj v zahraničí. Pri jej vzniku sme úzko spolupracovali s obdobným vzdelávacím zariadením v sídle materskej spoločnosti Volkswagen vo Wolfsburgu, ako aj so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou (SNOPK) v Bratislave. Študenti tak absolvujú stredoškolské štúdium podľa nemeckého systému duálneho vzdelávania. Spomínaný medzinárodne platný dvojjazyčný certifikát, čiže doklad o odbornej spôsobilosti, ktorý po skončení štúdia získajú, je uznávaný nemeckou Asociáciou obchodných komôr (AHK). To im potom umožní uplatniť sa popri Slovensku aj na nemeckom trhu, ale tiež vo všetkých krajinách na svete, v ktorých má spomínaná AHK zastúpenie. O nemecké skúsenosti v oblasti duálneho vzdelávania je v Európe značný záujem. Aj keď Duálna akadémia existuje v Bratislave len pár mesiacov, práve prostredníctvom spomínanej SNOPK zavítala na našu školu delegácia estónskych zamestnávateľov, firiem, bánk i predstaviteľov tamojšieho ministerstva školstva. Zaujímal ich spôsob založenia aj fungovanie Duálnej akadémie, spolupráca so slovenskými firmami a naše zámery v oblasti rozvoja duálneho vzdelávania do budúcnosti.

Ako ste vyberali učiteľov a majstrov odbornej prípravy, aby aj oni vedeli narábať s najmodernejšou technológiou potrebnou na výučbu?
Zvýšený počet žiakov a nové odbory štúdia si vyžadujú najmä kvalifikovaných a kvalitných učiteľov, trénerov a majstrov pre odborné predmety z oblasti strojárenstva a elektrotechniky. Pre odborných učiteľov je požadovaný minimálne II. stupeň vysokej školy a odbornosť zodpovedajúca našim odborom vzdelávania. Výhodou je, samozrejme, aj odborná prax a pedagogické skúsenosti. Nie sú však podmienkou pre prijatie do pracovného pomeru. Majstri a tréneri odbornej výchovy nemusia mať pedagogické vzdelanie. Majú možnosť doplniť si pedagogické minimum do dvoch rokov od nástupu do pracovného pomeru. Duálna akadémia ako nový zriaďovateľ školy má nastavené systémy celoživotného vzdelávania a prípravy odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Súčasťou Duálnej akadémie je aj bývalé rekvalifikačné stredisko Volkswagenu Slovakia. Našich študentov tak pripravujú majstri a tréneri, ktorí majú dlhoročné praktické skúsenosti a know-how v odbornom vzdelávaní a vo výchove v tejto spoločnosti.

Ktoré študijné odbory sú v súčasnosti pre Volkswagen Slovakia najdôležitejšie? Plánujete otvoriť v novom školskom roku ďalšie?
V tomto školskom roku študuje v prvom ročníku, v ktorom je nastavený systém duálneho vzdelávania, 100 žiakov. Pripravujú sa v štyroch štvorročných študijných odboroch: mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení a mechanik nastavovač. V budúcom školskom roku pribudne ďalší študijný odbor autotronik, ktorý má obrovskú budúcnosť. Autotronik je odborník, ktorý automobily nielen opravuje pri mechanických poruchách, ale vie ich aj diagnostikovať. V Nemecku, ale takisto v Českej republike zaviedli tento štvorročný študijný odbor už pred niekoľkými rokmi. Celkovo plánujeme prijať od začiatku nového školského roku ako nových prvákov do systému duálneho vzdelávania ďalších 120 študentov.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #stredné školy #duálne vzdelávanie #Kam na strednú školu