Absolventi ktorých odborov si najľahšie hľadajú prácu?

Absolventi niektorých stredných škôl majú problém sa uplatniť a sú nezamestnaní. Niektorí absolventi sú naopak veľmi žiadaní a prácu si nájdu veľmi ľahko. Pozrite si podrobný prehľad odborov a ich uplatnenie v praxi.

23.01.2017 06:00
stredné školy, práca, vzdelanie, študent Foto:
Ilustračné foto.
debata (6)

Nezamestnanosť absolventov s nižším odborným vzdelaním

Odbor Počet absolventov 2015+2016 Nezamestnaní absolventi v septembri 2016 Percento nezamestnaných absolventov
stavebná výroba 574 94 16,4 %
výroba konfekcie 429 90 21,0 %
praktická žena 157 35 22,3 %
strojárska výroba 259 25 9,7 %
lesná výroba 89 24 27,0 %
technické služby v autoservise 68 20 29,4 %
potravinárska výroba 77 17 22,1 %
poľnohospodárska výroba 67 11 16,4 %
spracúvanie dreva 58 8 13,8 %
pomocník v kuchyni /exp./ 12 6 50,0 %
textilná výroba 25 2 8,0 %
technické služby v autoservise 39 1 2,6 %
obrábanie kovov 9 0 0,0 %  
výroba úžitkového skla 8 0 0,0 %
výroba obuvi 6 0 0,0 %
výroba koženej galantérie 4 0 0,0 %

Nezamestnanosť absolventov so stredným odborným vzdelaním

Odbor Počet absolventov 2015+2016 Nezamestnaní absolventi v septembri 2016 Percento nezamestnaných absolventov
autoopravár – mechanik 2083 329 15,8 %
kuchár 1920 305 15,9 %
kaderník 1706 283 16,6 %
murár 675 165 24,4 %
čašník, servírka 945 155 16,4 %
hostinský, hostinská 718 129 18,0 %
stolár 467 89 19,1 %
cukrár 589 82 13,9 %
inštalatér 500 79 15,8 %
elektromechanik – silnoprúdová technika 356 55 15,4 %
autoopravár – elektrikár 384 49 12,8 %
strojný mechanik 243 44 18,1 %
mechanizátor lesnej výroby 125 42 33,6 %
autoopravár 147 41 27,9 %
agromechanizátor, opravár 177 41 23,2 %
obrábač kovov 198 24 12,1 %
mechanik opravár – stroje a zariadenia 161 24 14,9 %
predavač 131 23 17,6 %
autoopravár – karosár 130 20 15,4 %
autoopravár – lakovník 153 18 11,8 %
montér suchých stavieb 58 18 31,0 %
maliar 88 16 18,2 %
krajčír – dámske odevy 27 15 55,6 %
technicko – administratívny pracovník 136 15 11,0 %
záhradník 75 14 18,7 %
fotograf 66 13 19,7 %
cukrár pekár 76 12 15,8 %
tesár 85 12 14,1 %
cukrár kuchár 138 11 8,0 %
čalúnnik 38 11 28,9 %
aranžér 28 9 32,1 %
mechanik špecialista automobilovej výroby 59 8 13,6 %
elektromechanik – úžitková technika 71 7 9,9 %
nástrojár 62 6 9,7 %
pekár 47 6 12,8 %
kachliar 13 6 46,2 %
manikér – pedikér 22 6 27,3 %
mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia 30 5 16,7 %
lakovník 15 4 26,7 %
mäsiar 32 4 12,5 %
elektromechanik 20 3 15,0 %
viazač – aranžér kvetín 63 3 4,8 %
rybár 7 3 42,9 %
operátor strojárskej výroby 21 2 9,5 %
mechanik opravár 4 2 50,0 %
polygraf – knihár 2 2 100,0 %
poľnohospodár – služby 9 2 22,2 %
umelecký smaltér 11 2 18,2 %
klampiar – stavebná výroba 9 1 11,1 %
operátor sklárskej výroby – brúsenie skla 1 1 100,0 %
mäsiar kuchár 25 1 4,0 %
krajčír 19 1 5,3 %
strechár 15 1 6,7 %
poľnohospodár – mechanizácia 26 1 3,8 %
poľnohospodár – farmárstvo 7 1 14,3 %
mechanik opravár – plynárenské zariadenia 22 0 0,0 %
elektromechanik – automatizačná technika 13 0 0,0 %
operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych autom. 1 0 0,0 %
tlačiar na polygrafických strojoch 5 0 0,0 %
mäsiar, lahôdkar 10 0 0,0 %
chovateľ – chov koní a jazdectvo 25 0 0,0 %
včelár, včelárka 37 0 0,0 %
umelecký kováč a zámočník 7 0 0,0 %
umelecký rezbár 8 0 0,0 %
umelecký stolár 11 0 0,0 %

Nezamestnanosť absolventov s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie

Odbor Počet absolventov 2015+2016 Nezamestnaní absolventi v septembri 2016 Percento nezamestnaných absolventov
hotelová akadémia 3640 576 15,8 %
mechanik počítačových sietí 1890 423 22,4 %
mechanik elektrotechnik 2208 405 18,3 %
grafik digitálnych médií 1121 281 25,1 %
pracovník marketingu 1233 253 20,5 %
kuchár 954 216 22,6 %
čašník, servírka 694 185 26,7 %
kozmetik 601 170 28,3 %
mechanik hasičskej techniky 405 144 35,6 %
mechanik strojov a zariadení 444 96 21,6 %
operátor stavebnej výroby 350 84 24,0 %
mechanik nastavovač 780 77 9,9 %
mechanik stavebnoinšta­lačných zariadení 255 70 27,5 %
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 374 69 18,4 %
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 182 48 26,4 %
technik energetických zariadení budov 182 41 22,5 %
komerčný pracovník v doprave 210 40 19,0 %
technik informačných a telekomunikačných technológií 154 34 22,1 %
obchodný pracovník 112 28 25,0 %
mechanik – mechatronik 202 24 11,9 %
grafik tlačových médií 51 20 39,2 %
operátor lesnej techniky 104 18 17,3 %
kaderník – vizážista 101 17 16,8 %
poštový manipulant 33 11 33,3 %
umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce 27 10 37,0 %
kontrolné analytické metódy 125 9 7,2 %
kontrolór potravín 52 9 17,3 %
podnikateľ pre rozvoj vidieka 63 8 12,7 %
pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu 30 8 26,7 %
hutník operátor 40 7 17,5 %
mechanik lietadiel 16 7 43,8 %
operátor tlače 27 6 22,2 %
umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce 21 5 23,8 %
mechanik lietadiel – mechanika 39 4 10,3 %
operátor farmaceutickej výroby 10 3 30,0 %
mechanik lietadiel – avionika 26 3 11,5 %
mechanik automobilových liniek 2 2 100,0 %
bezpečnostné systémy v doprave a priemysle 17 2 11,8 %
operátor gumárskej a plastikárskej výroby 31 1 3,2 %
polygrafický priemysel 9 1 11,1 %
telová kozmetika 12 1 8,3 %
mechanik číslicovo riadených strojov 10 0 0,0 %
chemik operátor 3 0 0,0 %
chemik – spracúvanie kaučuku a plastov 1 0 0,0 %
tech. a informat. služby – mechaniz. a dopr. v poľnohos. 4 0 0,0 %
umeleckoremeselné sprac. kovov 3 0 0,0 %
umeleckoremeselné spracúvanie dreva 6 0 0,0 %

Nezamestnanosť absolventov, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie

Odbor Počet absolventov 2015+2016 Nezamestnaní absolventi v septembri 2016 Percento nezamestnaných absolventov
obchodná akadémia 6 337 934 14,7 %
elektrotechnika 2 514 285 11,3 %
zdravotnícky asistent 1 999 196 9,8 %
obchod a podnikanie 877 178 20,3 %
manažment regionálneho cestovného ruchu 1 088 172 15,8 %
technika a prevádzka dopravy 758 157 20,7 %
kozmetička a vizážistka 434 155 35,7 %
staviteľstvo 1 120 149 13,3 %
prevádzka a ekonomika dopravy 768 140 18,2 %
škola podnikania 782 136 17,4 %
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 1 241 127 10,2 %
sociálno-výchovný pracovník 641 127 19,8 %
propagačná grafika 490 114 23,3 %
masér 541 90 16,6 %
strojárstvo 551 76 13,8 %
informačné a sieťové technológie 548 64 11,7 %
služby v cestovnom ruchu 387 61 15,8 %
technické lýceum 549 60 10,9 %
animátor voľného času 239 55 23,0 %
technické a informatické služby – v elektrotechnike 324 51 15,7 %
lesníctvo – lesnícka prevádzka 228 49 21,5 %
fotografický dizajn 215 48 22,3 %
propagačné výtvarníctvo 298 46 15,4 %
biotechnológia a farmakológia 289 43 14,9 %
mechatronika 417 42 10,1 %
technické a informatické služby – v strojárstve 325 42 12,9 %
farmaceutický laborant 396 39 9,8 %
dizajn – grafický a priestorový dizajn 136 33 24,3 %
logistika /exp./ 171 30 17,5 %
geodézia, kartografia a kataster 313 27 8,6 %
styling a marketing 113 26 23,0 %
agropodnikanie – kynológia 143 26 18,2 %
odevný dizajn 124 25 20,2 %
ekonomické a obchodné služby 202 24 11,9 %
informačné systémy a služby 121 20 16,5 %
tvorba nábytku a interiéru 83 20 24,1 %
zdravotnícky laborant 191 19 9,9 %
ekonomické lýceum 83 19 22,9 %
elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 113 18 15,9 %
technické a informatické služby – v stavebníctve 134 18 13,4 %
obchodná akadémia – bilingválne štúdium 299 18 6,0 %
informačné a digitálne technológie 99 17 17,2 %
staviteľstvo – pozemné staviteľstvo 203 15 7,4 %
veterinárne zdravotn. a hygiena 69 14 20,3 %
informačné technológie a informačné služby v obchode 34 14 41,2 %
športový manažment 56 14 25,0 %
informačné systémy a služby – hospodárske informácie 65 14 21,5 %
agropodnikanie – chov koní a jazdectvo 97 13 13,4 %
pedagogické lýceum 137 13 9,5 %
animovaná tvorba 83 13 15,7 %
reklamná tvorba 110 13 11,8 %
dizajn interiéru 100 13 13,0 %
ochrana osôb a majetku 43 13 30,2 %
výživa a šport 58 12 20,7 %
dopravná akadémia 89 12 13,5 %
polytechnika 33 12 36,4 %
záhradnícka výroba a služby 62 12 19,4 %
veterinárne zdravotníctvo a hygiena 151 12 7,9 %
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 69 12 17,4 %
drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo 51 11 21,6 %
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 44 11 25,0 %
záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo 35 11 31,4 %
ochrana osôb a majetku pred požiarom 56 10 17,9 %
agropodnikanie – farmárstvo 51 10 19,6 %
asistent výživy 57 10 17,5 %
obchodné a informačné služby – informatika 31 10 32,3 %
technické a informatické služby 45 9 20,0 %
ekonomika pôdohospodárstva 55 9 16,4 %
dizajn – fotografický dizajn 41 9 22,0 %
multimédiá 52 8 15,4 %
agropodnikanie – agroturistika 51 8 15,7 %
očný optik 47 8 17,0 %
zubný asistent 25 8 32,0 %
obchodné a informačné služby – medzinár. obchod. vzťahy 61 8 13,1 %
životné prostredie 34 7 20,6 %
agropodnikanie – poľnohospodársky manažment 71 7 9,9 %
veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov 18 7 38,9 %
obchodné a informačné služby 29 7 24,1 %
dizajn – priemyselný dizajn 27 7 25,9 %
grafický dizajn 38 7 18,4 %
technické a informatické služby – spracúvanie dreva 42 6 14,3 %
lesníctvo – krajinná ekológia 48 6 12,5 %
konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb 17 6 35,3 %
staviteľstvo – požiarna ochrana 57 5 8,8 %
agropodnikanie – pestovateľstvo 22 5 22,7 %
masmediálne štúdiá 53 5 9,4 %
dizajn a tvarovanie dreva 26 5 19,2 %
polygrafia – grafika tlačovín 17 4 23,5 %
staviteľstvo – stavebný manažment 17 4 23,5 %
rybárstvo 11 4 36,4 %
mechan. pôdohosp. – technické služby na vidieku 57 4 7,0 %
veterinárne zdravotníctvo a hyg. – chov cudzokrajných zvierat 11 4 36,4 %
služby a súkromné podnikanie – hotelierstvo 10 4 40,0 %
právo a podnikanie 85 4 4,7 %
úžitková maľba 24 4 16,7 %
hudobnodramatické umenie 207 4 1,9 %
scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba 28 4 14,3 %
potravinárstvo – potravinár – kvalitár 11 3 27,3 %
výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín 30 3 10,0 %
poštové a peňažné služby 23 3 13,0 %
vinohradníctvo a ovocinárstvo – somelierstvo 25 3 12,0 %
informačné technológie a inform. služby v cestov. ruchu 27 3 11,1 %
služby a súkromné podnikanie – marketing 30 3 10,0 %
tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov 14 3 21,4 %
scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba 21 3 14,3 %
scénické výtvarníctvo – tvorba a konštrukcia scény 24 3 12,5 %
drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo 21 2 9,5 %
agropodnikanie – poľnohospodárske služby 54 2 3,7 %
boienergetika /exp./ 12 2 16,7 %
veterinárne zdravotn . a hyg. – hygienická a lab. služba 22 2 9,1 %
dizajn 23 2 8,7 %
úžitková fotografia 15 2 13,3 %
výt. sprac. kovov a drahých kameňov – zlatníctvo 21 2 9,5 %
ručné výtvarné spracúvanie textílií 16 2 12,5 %
konzervát. a reštaurátor. – papier, staré tlače a knižné väzby 3 2 66,7 %
scénická kostýmová tvorba 20 2 10,0 %
scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba 16 2 12,5 %
masmediálna tvorba 12 2 16,7 %
technické a informatické služby – zasielateľstvo 44 1 2,3 %
agropodnikanie – produkcia potravín 9 1 11,1 %
agropodnikanie – chov koní a jazdectvo 8 1 12,5 %
záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba 21 1 4,8 %
vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie 19 1 5,3 %
vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika 7 1 14,3 %
ortopedický technik 99 1 1,0 %
tanec 113 1 0,9 %
hudba 47 1 2,1 %
výt. sprac. kovov a drahých kameňov 7 1 14,3 %
výtvarné spracúvanie skla – výroba sklenej vitráže 6 1 16,7 %
konzervátorstvo a reštaurátorstvo 7 1 14,3 %
konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky 10 1 10,0 %
kameňosochárstvo 13 1 7,7 %
scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba 30 1 3,3 %
obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih 13 1 7,7 %
obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika 10 1 10,0 %
tvorba vitrážového skla a smaltu 6 1 16,7 %
geológia, geotechnika a environmentalistika 9 0 0,0 %
mechanik požiarnej techniky 46 0 0,0 %
technológia ochrany a tvorby životného prostredia 3 0 0,0 %
technológia kozmetiky a chemických liečiv 6 0 0,0 %
chemik operátor – priemyselná chémia 8 0 0,0 %
potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve 4 0 0,0 %
polygrafia – polygrafická technológia 11 0 0,0 %
staviteľstvo – rekonštrukcia a adaptácia budov 9 0 0,0 %
staviteľstvo – technické zariadenia budov 9 0 0,0 %
komerčný pracovník v doprave – cestná a mestská doprava 38 0 0,0 %
technické a informatické služby – v strojárstve 5 0 0,0 %
veterinárstvo – starostlivosť o hospodár. zvieratá 5 0 0,0 %
masér 10 0 0,0 %
hudobnodramatické umenie – muzikál /exp./ 10 0 0,0 %
spev 112 0 0,0 %
hudba – skladba 11 0 0,0 %
hudba – dirigovanie 6 0 0,0 %
hudba – hra na klavíri 68 0 0,0 %
hudba – hra na organe 11 0 0,0 %
hudba – hra na flau., hob., klar., fag., trúb,…,bic. nástr. 92 0 0,0 %
hudba – hra na husliach, viole,…, harfe, gitare, cimbale 126 0 0,0 %
hudba – hra na akordeóne 19 0 0,0 %
hudba – cirkevná hudba 2 0 0,0 %
výt. sprac. kovov a drahých kameňov – zlatníctvo 4 0 0,0 %
výt. sprac. kovov a drahých kameňov – um. zámočníctvo 10 0 0,0 %
textilné výtvarníctvo 3 0 0,0 %
konzer. a rešt. práce – papier, staré tlače a kniž. väz. 7 0 0,0 %
dizajn a tvarovanie skla /exp./ 5 0 0,0 %
konzervátorské a reštaurátorské práce – drevo 17 0 0,0 %
obrazová a zvuková tvorba – umelecká produkcia 2 0 0,0 %
keramický dizajn 13 0 0,0 %
odevný dizajn 5 0 0,0 %

Nezamestnanosť absolventov gymnázií

Odbor Počet absolventov 2015+2016 Nezamestnaní absolventi v septembri 2016 Percento nezamestnaných absolventov
gymnázium 24861 1139 4,6 %
gymnázium – bilingválne štúdium 2846 88 3,1 %
gymnázium – šport 865 76 8,8 %
gymnázium – cudzie jazyky 1666 37 2,2 %
gymnázium – informatika 305 20 6,6 %
gymnázium – biológia a chémia 132 4 3,0 %
tvarovanie priemyselných výrobkov 95 4 4,2 %
gymnázium – matematika 138 2 1,4 %
gymnázium – programovanie 96 2 2,1 %
gymnázium – matematika a fyzika 96 1 1,0 %
gymnázium – ekológia a cudzie jazyky 38 1 2,6 %
gymnázium – umelecká výchova 35 1 2,9 %
Midlle Years Program (MYP) 100 0 0,0 %

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #nezamestnanosť #absolventi #škola #stredná škola #Kam na strednú školu