Vysokoškolské štúdium v zahraničí: teraz je čas na podanie prihlášky

Stredoškoláci si majú čo sa týka štúdia v zaharničí z čoho vyberať - najmä ak sa počas strednej školy zodpovedne venovali angličtine. Čoraz viac z nich totiž mieri do zahraničia, kde ich vysoké školy lákajú výborným vybavením, študijnými odbormi prispôsobenými požiadavkám trhu práce, príležitosťami pre rôzne stáže a štúdium v ďalších krajinách, a širokou ponukou rôznych voľnočasových aktivít.

, 10.02.2017 12:00
vysoká škola, štúdium, štipendium Foto:
Ilustračné foto.
debata

Možností štúdia v angličtine je aj v rámci Európy čoraz viac. Okrem Veľkej Británie, kde sa hlási najviac slovenských študentov, je celkom zaujímavá ponuka študijných odborov vyučovaných v angličtine aj v ďalších krajinách: v Dánsku, Holandsku a Fínsku. Tieto krajiny sú atraktívne nielen moderným školstvom na vysokej úrovni, ale aj finančnými podmienkami: ponúkajú totiž bezplatné štúdium, alebo nízke, štátom dotované školné.

Najširší výber študijných odborov a vysokých škôl je v o Veľkej Británii, ktorá v uplynulom roku zaznamenala výrazný nárast slovenských uchádzačov. Kým sa v roku 2015 hlásilo na bakalárske štúdium na britské univerzity 600 Slovákov, v roku 2016 ich počet stúpol na 835. Prijatých v roku 2015 bolo 370, vlani až 555. Z členských štátov Európskej únie zaznamenali britské univerzity vlani 7% nárast prihlášok a dosiahli rekordných 31 400 uchádzačov. Ak by európski študenti pre Brexit prišli o prístup k financovaniu školného vo Veľkej Británii, nestratili by na tom len študenti, ale aj univerzity, ktoré sú na pravidelný a rastúci príliv študentov z členských štátov EÚ nastavené.

Tak ako Európa „potrebuje“ britské univerzity, aj britské univerzity chcú a potrebujú Európanov. Univerzity, ktorých je viac ako 130, sa preto usilujú o to, aby si študentov z EÚ udržali aj po Brexite. Britská vláda vydala už v októbri vyhlásenie, ktorým garantuje študentom z členských štátov EÚ nastupujúcich na štúdium v septembri 2017 prístup k financovaniu školného za doteraz platných podmienok, čiže možnosť čerpania štátnej študentskej pôžičky. Garancia sa pritom netýka iba prvého ročníka – štátnu pôžičku budú môcť študenti získať na celé 3-ročné štúdium, a to aj v prípade, ak Británia počas tohto obdobia vystúpi z Európskej únie. Či takúto garanciu britská vláda poskytne aj pre študentov začínajúcich až v 2018, je ťažké predpovedať. Tohtoroční maturanti môžu byť teda poslední, ktorí budú môcť na britských univerzitách študovať bez toho, aby si museli zaplatiť školné. To isté platí pre uchádzačov o magisterské štúdium, ktoré v Británii trvá iba jeden rok. Preto každý, kto zvažuje magisterské štúdium vo Veľkej Británii, by to už nemal odkladať.

Vďaka možnosti bezplatného štúdia a získania štátnej podpory je medzi slovenskými študentmi veľmi populárne aj Dánsko, ktoré si určilo internacionalizáciu svojho vysokoškolského vzdelávania ako prioritu. Bezplatne môžu v Dánsku študovať všetci študenti z členských štátov EÚ. Tí, ktorí popri štúdiu aj pracujú, môžu naviac získať podporu v sume približne 800 eur mesačne. Ako študent sa dá v Dánsku bez problémov prežiť s angličtinou, nakoľko väčšina Dánov, aj staršia generácia, hovoria aktívne po anglicky. Kto si však chce nájsť lepšie zamestnanie, alebo chce zostať v Dánsku aj po ukončení štúdia, môže bezplatne navštevovať kurz dánčiny.

Stále viac slovenských študentov sa zaujíma o štúdium v Holandsku, ktoré ako moderná a liberálna spoločnosť priťahuje mladých ľudí zo všetkých kútov sveta. V súčasnosti študuje v tejto 17-miliónovej krajine 90 000 zahraničných študentov, z toho takmer 57 000 z členských štátov EÚ a Európskeho združenia voľného obchodu. Okrem toho, že Holandsko ako také je pre mladých ľudí atraktívnou krajinou, slovenských študentov láka aj prijateľné školné (€ 2 006 na školský rok 2017 –2018), ktoré je naviac možné financovať nekomerčnou študentskou pôžičkou od holandskej vlády. Po splnení určitých podmienok môžu študenti získať aj ďalšiu formu finančnej pomoci.

Študenti z „nízkopríjmových“ rodín (do 30 000 eur ročne), ktorí popri štúdiu pracujú, majú možnosť požiadať o ďalšie finančné prostriedky vo forme pôžičky, z ktorej časť (približne 380 eur mesačne) sa zmení na grant, pokiaľ študent úspešne ukončí štúdium najneskôr do 10 rokov. Podmienkou je, aby študent pracoval aspoň 56 hodín mesačne na riadnu pracovnú zmluvu. O pôžičku je možné požiadať po 3 mesiacoch od príchodu do Holandska. Vďaka týmto výhodám sa Holandsko stáva zaujímavou voľbou pre slovenských uchádzačov o bakalárske aj magisterské štúdium.

Ďalšou krajinou, ktorá sa začína viac angažovať na medzinárodnom trhu vzdelávania je Fínsko, ktoré taktiež ponúka možnosť bezplatného štúdia. Koncom minulého roka podpísala agentúra InterStudy zmluvu o spolupráci s prvou fínskou vysokou školou, na ktorú už prijíma prihlášky na štúdium od septembra 2017. Uzávierka prihlášok však bola už 25. januára.

Slováci študujúci v zahraničí si často pokrývajú veľkú časť životných nákladov prácou popri štúdiu. V Anglicku si študenti zvyčajne ľahšie nájdu brigádu, ako v Dánsku či Holandsku, kde môže byť chýbajúca znalosť úradného jazyka nevýhodou. Či a ako rýchlo si študent nájde prácu, závisí vo veľkej miere od jeho vlastnej iniciatívy.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
vysoká škola , veľká británia Ilustračné foto.

Na britské, dánske a holandské univerzity sa študenti (domáci aj zahraniční) prijímajú na základe maturity, bez prijímacích skúšok. Tzv. portfólio (ukážky študentových prác) a prípadne prijímacie hovory sa vyžadujú len pri niektorých odboroch (napr. umelecké a zdravotnícke odbory). Ak v čase podania prihlášky študent ešte nemá splnené všetky podmienky prijatia, univerzita ho najprv akceptuje podmienečne, a po splnení podmienok (maturita či bakalárska skúška a jazykový certifikát alebo skúška) sa akceptácia zmení na definitívnu. Uchádzači o štúdium vo Fínsku budú pozvaní na prijímacie skúšky v apríli.

Na vysoké školy vo Veľkej Británii, Dánsku, Holandsku a Fínsku (viac ako 40 inštitúcií) je možné si podať prihlášku cez InterStudy, a to buď bezplatne (britské univerzity), alebo za 30-eurový administratívny poplatok. InterStudy pomáha študentom nielen pri výbere univerzity, ale aj s celým prihlasovacím procesom, so žiadosťou o školské ubytovanie a o študentskú pôžičku, a so všetkými súvisiacimi formalitami až po nástup na štúdium a orientáciu na univerzite. Informačné centrum InterStudy usporadúva v spolupráci so zahraničnými univerzitami prednášky o štúdiu v zahraničí, na ktorých sa môžu slovenskí záujemcovia stretnúť s vyučujúcimi a slovenskými študentmi či absolventmi jednotlivých inštitúcií.

Prehľad podmienok vo vybraných štátoch:

Veľká Británia

Populárne študijné odbory: ekonomické odbory, medzinárodné vzťahy, právo, psychológia, film, rádio a televízia, žurnalistika, farmácia, kriminológia, forenzné vyšetrovanie, jazyky, história, hudobná produkcia, módny dizajn, grafický dizajn, fotografia, herectvo, scenáristika, výtvarné umenie, cestovný ruch, športová veda, digitálne médiá, IT, rôzne vysoko špecializované inžinierske odbory.

Pre záujemcov o magisterské štúdium je Veľká Británia veľmi zaujímavá nielen vďaka výhodnej možnosti financovania štátnou pôžičkou, ale aj vďaka flexibilite: v mnohých prípadoch sa môžete uchádzať o magisterské štúdium aj v inom odbore, v akom ste absolvovali bakalárske štúdium, čo vám uľahčí zmenu profilu alebo rozšírenie odbornej kvalifikácie o ďalší odbor.

Termín prihlásenia: bakalárske štúdium: do 30. júna, po tomto termíne iba na odbory, ktoré majú voľné kapacity, magisterské štúdium: najneskôr do konca augusta.

Po termíne už je na Oxford, Cambridge, a na odbory medicína, veterinárne lekárstvo a zubné lekárstvo, na ktoré sa bolo treba prihlásiť do 15. októbra. Taktiež je už malá šanca prijatie na škótske univerzity, ktoré majú prísne kvóty a môžu prijať iba obmedzený počet študentov.

Podmienky prijatia: bakalárske štúdium: maturita s prospechom podľa požiadaviek univerzity/odboru (vysvedčenie sa predkladá dodatočne), doklad o znalosti angličtiny podľa podmienok univerzity/odboru: medzinárodný certifikát, na vybrané univerzity inštitucionálna skúška vykonaná v SR alebo maturita z angličtiny na úrovni B2. Na umelecké odbory sa predkladá portfólio – ukážky z tvorby uchádzača.Magis­terské štúdium: bakalárske štúdium ukončené štátnou skúškou s priemerom známok podľa požiadaviek univerzity/odboru, doklad o znalosti angličtiny: medzinárodný certifikát, na vybrané univerzity inštitucionálna skúška vykonaná v SR.

Dĺžka denného štúdia – Anglicko a Wales:
Bakalárske štúdium: 3 roky, v prípade slabšej znalosti angličtiny je možné si vybrať rozšírené 4-ročné štúdium s integrovanou ročnou jazykovou prípravou.
Magisterské štúdium: väčšinou 1 kalendárny rok

Dĺžka denného štúdia – Škótsko:
Bakalárske štúdium: 4 roky
Magisterské štúdium: väčšinou 1 kalendárny rok

Školné – Anglicko:
Bakalárske štúdium: 6 000 až 9 250 libier ročne, s možnosťou financovania štátnou študentskou pôžičkou. Pôžička sa začína splácať najskôr rok po ukončení štúdia a iba ak príjem absolventa presahuje stanovenú hranicu (zamestnanie v UK: 21 000 libier, zamestnanie v SR 12 600 eur ročne). Splátky sú 9% z časti príjmu, ktorá presahuje uvedenú hranicu. Ak príjem klesne pod stanovenú hranicu, povinnosť splácať je pozastavená. Maximálna doba splácania je 30 rokov, po tomto období je nesplatená časť anulovaná.
Magisterské štúdium: od cca 4 000 do 9 250 libier za celé štúdium, s možnosťou financovania štátnou študentskou pôžičkou. Maximálna výška pôžičky je 10 000 libier. Pôžička sa začína splácať po dosiahnutí ročného príjmu 21 000 libier, splátky budú 6% z časti príjmu nad uvedenou hranicou. Po 30 rokoch bude nesplatená časť pôžičky anulovaná.

Školné – Wales:
Bakalárske štúdium: 6 000 až 9 250 libier ročne, z toho približne 2/3 môžu študenti zo Slovenska financovať grantom od waleskej vlády, zvyšok štátnou študentskou pôžičkou s rovnakými podmienkami, ako v Anglicku.
Magisterské štúdium:** od 4 000 libier za celé štúdium

Školné – Škótsko:
Bakalárske štúdium: Študenti z členských štátov EÚ môžu požiadať o vládny grant na školné v plnej výške, to znamená, že školné neplatia.
Magisterské štúdium:** od 3 800 libier za celé štúdium (väčšinou 1 kalendárny rok), s možnosťou financovania študentskou pôžičkou do výšky 10 000 libier.

Štipendiá:

  • tzv. „bursary“ – vybrané univerzity v Anglicku a Walese poskytujú štipendium vo výške od 500 do 2 000 libier ročne, niektoré podľa rodičovského príjmu, iné vyplácajú paušálnu sumu
  • prospechové štipendiá: udeľujú univerzity podľa vlastných kritérií
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
vysoká škola, oxford, Ilustračné foto.

Dánsko

Populárne študijné odbory: medzinárodný marketing, medzinárodný obchod, cestovný ruch, stavebné technológie a riadenie stavebníctva, stavebné inžinierstvo, logistika, IT, multimediálny dizajn, priemyselný dizajn, maloobchodný dizajn, módny dizajn, multimédiá a komunikácia.

Termín prihlásenia: bakalárske, vyššie odborné a tzv. „top-up“ štúdium: do 15. marca, na vybrané univerzity do konca júna, neskôr len v prípade voľných kapacít.

Podmienky prijatia: bakalárske a vyššie odborné štúdium: maturita, na niektoré odbory aj z konkrétnych predmetov (vysvedčenie sa predkladá dodatočne), inštitucionálna skúška z angličtiny vykonaná v SR prostredníctvom slovenskej agentúry, alebo medzinárodný certifikát podľa požiadaviek vybranej inštitúcie. Na umelecké odbory sa predkladá portfólio – ukážky z tvorby uchádzača, alebo sa vypracováva zadanie. Top-up bakalárske štúdium: úspešne ukončené minimálne 2 roky vysokoškolského štúdia v relevantnom odbore, a inštitucionálna skúška z angličtiny vykonaná v SR alebo medzinárodný certifikát podľa požiadaviek vybranej inštitúcie.

Dĺžka denného štúdia:

  • Vyššie odborné štúdium (tzv. AP Degree): 2 až 2,5 roka
  • Bakalárske štúdium: 3,5 až 4,5 roka
  • Top-up bakalárske štúdium: 1,5 roka

Školné:
V Dánsku je štúdium bezplatné. Na niektorých inštitúciách sa po potvrdení prijatia alebo pred zápisom hradí poplatok za služby pre zahraničných študentov a/alebo za študijný materiál vo výške od cca 100 do 300 eur na rok. Kurzy dánskeho jazyka sú taktiež bezplatné. Slovenskí študenti majú v Dánsku nárok aj na bezplatnú zdravotnú starostlivosť.

Štipendium:
Študenti z Európskej únie, ktorí popri dennom štúdiu pracujú minimálne 10 až 12 hodín týždenne, môžu získať štipendium až približne 800 eur mesačne. Podmienkou je, aby pracovali pravidelne na riadnu pracovnú zmluvu. Priemerná mzda za študentské práce je okolo 13 eur na hodinu.

Holandsko

Populárne študijné odbory: medzinárodné vzťahy, európske štúdiá, medzinárodné a európske právo, medzinárodný obchod a manažment, rôzne ekonomické odbory, prírodné vedy, anglický jazyk a kultúra, americké štúdiá, fyzioterapia, hudba. Niektoré vysoké školy ponúkajú aj štúdium v nemčine.

Termín prihlásenia: v závislosti od inštitúcie a odboru: do 15. apríla alebo do 1. mája. Niektoré inštitúcie prijímajú prihlášky aj neskôr – do 15. júna až 15. augusta. Po 15. auguste je možné sa prihlásiť iba na niekoľko inštitúcii a len na odbory, ktoré ešte majú voľné kapacity. Na odbor fyzioterapia (Groningen) sa prijímajú prihlášky len do 1. februára.

Podmienky prijatia: bakalárske štúdium: stredoškolské vzdelanie s maturitou. Pri niektorých odboroch sa môže vyžadovať maturita z konkrétneho predmetu, pri umeleckých odboroch vypracovanie zadania alebo prijímacia skúška. V prípade štúdia v angličtine niektoré univerzity vyžadujú medzinárodný certifikát, pre viaceré však stačí maturita z angličtiny na úrovni B2. Pre štúdium v nemčine je potrebná maturita z nemčiny alebo certifikát. Magisterské štúdium: bakalárske štúdium v relevantnom odbore ukončené štátnou skúškou, medzinárodný certifikát z angličtiny.

Dĺžka denného štúdia:

  • Bakalárske štúdium: 3 alebo 4 roky
  • Magisterské štúdium: 1 až 2 roky

Školné:
bakalárske a magisterské štúdium: 2 006 eur na školský rok 2017–2018 (s výnimkou študijného programu BSc Physiotherapy, pri ktorom je ročné školné 3 006 eur), s možnosťou financovania v plnej výške štátnou študentskou pôžičkou. Pôžička sa začína splácať 2 roky po ukončení štúdia. Maximálna doba splácania je 15 rokov. Na vysokých školách typu „university of applied sciences“ môže byť školné za magisterské štúdium vyššie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vysoké školy #univerzity #štipendium #štúdium v zahraničí #Kam na vysokú školu
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy