Časté chyby pri písaní maturitného testu

Pri písaní maturitného testu študenti často robia zbytočné chyby. Prinášame tie najčastejšie chyby, ktorým sa určite treba vyhnúť.

06.03.2017 10:00
maturita, škola, študenti Foto:
Ilustračné foto.
debata

Časté chyby pri písaní maturitného testu

 • Antonymá (slová s opačným významom, protiklady, opozitá)
 • Antonymné dvojice tvoríme najčastejšie z akostných prídavných mien, napr. dobrý/zlý, pekný/škaredý, prísloviek, napr. dobro/zlo. Z podstatných mien menej často, napr. múdrosť/hlúposť, svetlo/tma.
 • Niektoré antonymné slovesá tvoríme s iným slovotvorným základom, napr. spať/bdieť, no najčastejšie pomocou predpony ne-, napr. hovoriť/nehovoriť.
 • Antonymami nie sú dvojice, ktoré nemajú protikladný význam, napr. ja/ty, chlapec/dievča, sedieť/stáť.

Číslovky a ich skloňovanie

 • Rozlišujeme základné a radové číslovky: v mojich trinástich rokoch (množstvo rokov = základná číslovka), počas oslavy mojich trinástych narodenín (číslo narodenín v poradí = radová číslovka)
 • Pri skloňovaní základných čísloviek sa píšu oddelene tvary, ktoré sa skloňujú, napr. dvadsiatich piatich, sedemdesiatimi tromi, dvestodvadsiatich piatich, tisíctristose­demdesiatimi tro­mi.
 • Číslovky typu prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát aj výrazy prvý raz, druhý raz, tretí raz klasifikujeme ako číslovky radové, riadime sa číselnou časťou slova, t. j. tretí (krát v poradí) a pod.

Skloňovanie osobných zámen

 • Singulár inštrumentálu osobných privlastňovacích zámen podľa vzoru môj píšeme s dlhou príponou – s mojím psom a plurál s krátkou príponou – s mojimi psami.

Vzor nepatrí medzi gramatické kategórie

 • Gramatické kategórie sú rod, číslo, pád, kategória zhody, životnosť/neži­votnosť.
 • Úloha: Urči gramatické kategórie podstatného mena v spojení „o krásnom kvete“.
 • Pravdivé by o danom podstatnom mene bolo tvrdenie: mužský rod, singulár, lokál a vzor dub. Ako správna odpoveď by sa to však neuznalo, lebo pri určovaní gramatických kategórií podstatného mena sa neurčuje vzor. Správna odpoveď by bola bez určenia vzoru. Preto je veľmi dôležité prečítať si všetky možnosti odpovede.

Vid slovesa

 • vid určujeme z neurčitku (minulý čas sa javí ako dokončený dej/dokonavý vid, napr. hrali sme divadlo).
 1. hrať divadlo – dlhodobo, neukončený dej/nedokonavý vid
 2. zahráme divadlo – iba raz, následne bude dej ukončený/doko­navý vid.
 • Pozor! Niektoré slovesá rozlišujeme vo vide podľa slovotvorného základu, napr. skákať – opakovane – nedokonavý vid, skočiť – raz – dokonavý vid.

Podstatné meno vo vete rozvíjame prívlastkom

 1. zhodným, napr. mesačný svit,
 2. nezhodným, napr. svit mesiaca.
 • Pozor! Vždy sa pýtame: Aký svit? (mesačný/mesiaca) a nie: Svit koho, čoho? Pádovými otázkami okrem nominatívu sa pýtame na predmet, ktorý rozvíja prísudok, napr. čakal kamaráta (Koho čakal?)

Pripravené v spolupráci so Spojenou školou Mokrohájska v Bratislave

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #chyby #písomné testy #maturitné skúšky #Ako si poradiť so slovenčinou