Desať pravidiel e-mailu

Prinášame 10 pravidiel, ktoré by ste mali dodržiavať pri písaní e-mailu.

09.03.2017 06:00
e-mail, pošta, poštová schránka, klávesnica,...
Ilustračné foto.
debata (3)

1. Stručnosť

 • e-mailová komunikácia má šetriť čas
 • celý text by nemal presiahnuť 20 – 25 riadkov, aby sa vošiel na jednu obrazovku,
 • všetko ostatné patrí do prílohy

2. Konkrétnosť

 • oficiálne e-maily majú byť vecné a čo najkonkrétnejšie
 • neposielajte e-mail bez predmetu, adresát má vedieť, o čo ide, inak vaša pošta môže putovať do koša skôr, ako si ju vôbec otvorí
 • predmet e-mailu má byť stručný a čo najpresnejší (napr. Ospravedlnenie alebo Žiadosť či Prosba o konzultáciu a pod.)

3. Logika

 • najdôležitejšie informácie uvádzajte hneď v prvom odseku
 • všetky najpodstatnejšie informácie uvádzajte v tele správy, prílohy sú na to, aby ste adresáta informovali podrobnejšie
 • ak pripájate k e-mailu prílohy, uveďte v tele správy, čo je ich obsahom (napr. Návrh jednotlivých tém pripájam v prílohe.)
 • zvážte, kedy je potrebné odpovedať na e-mail aj s históriou a kedy nie

4. Slušnosť

 • v oficiálnom styku platia základy slušnosti
 • k prejavom slušnosti patrí oslovenie, používanie zdvorilostných fráz a celkový zdvorilý tón
 • neposielajte e-mail iba s prílohami, bez textu v tele správy – adresát nevie, o čom je reč a je to nezdvorilé

5. Jazyková správnosť

 • e-mail je list v elektronickej podobe, treba používať spisovný jazyk
 • medzi pravidlá písania listov patrí aj správne oslovenie, vykanie či podpis (pri oslovení sa používa veľké písmeno – Vaša ponuka – na znak úcty)
 • slovenčina používa diakritiku – nezabúdajte na to ani v e-mailoch
 • e-mail je list, nie je SMS, používajte celé vety s veľkým písmenom na začiatku a bodkou na konci
 • v oficiálnej komunikácii nepoužívajte jazyk SMS – ani slangové skratky či emotikony (napr. OK, XiXi, pls)

6. Formálny jazyk

 • adresáta oslovte
 • ak píšete konkrétnej osobe, oslovte ju menom, ak používa titul, tak titulom, prípadne funkciou (Vážená pani doktorka, Vážený pán inžinier, Vážená pani riaditeľka)
 • ak píšete inštitúcii, adresáta môžete osloviť všeobecne (Vážení/Vážení pá­ni)
 • za oslovením vždy nasleduje čiarka a pokračuje sa malým písmenom
 • v závere e-mailu sa s adresátom rozlúčte zdvorilostnou formulkou (S úctou, S pozdravom…)

7. Úprava

 • oficiálny styk je vždy formálny a formálna úprava e-mailu vypovedá o pisateľovi rovnako ako obsah
 • dodržiavajte formálne členenie textu (vynechané riadky, odseky, správne umiestnené medzery či úvodzovky)
 • dôležitá je aj adresa, z akej píšete, v oficiálnom styku nepoužívajte adresu s prezývkami či so zdrobneninami

8. Podpis a kontakt

 • podpisujte sa plným menom, meno z vašej e-mailovej adresy nestačí
 • bežne sa používa funkcia tzv. automatického podpisu, ktorý by mal obsahovať plné meno vrátane titulov aj kontakt
 • kontakt v styku s úradmi či inštitúciami, ako je aj škola, by mal obsahovať tiež vašu poštovú adresu – inštitúcie nekomunikujú výhradne e-mailom

9. Kópie a história

 • v kópii posielajte e-mail adresátom, ktorým chcete dať e-mail na vedomie a zároveň tým poskytnete všetkým informáciu, že nie sú jedinými adresátmi
 • v hromadnej korešpondencii môžete použiť funkciu skrytá kópia
 • ak preposielate e-mail ďalšiemu adresátovi, skontrolujte, či história neobsahuje nevhodné sprievodné komentáre

10. E-mailovanie nie je chatovanie

 • ak si s niekým vymieňate oficiálne e-maily v rozpätí krátkeho času, nezabudnite, že je to stále oficiálna komunikácia
 • v odpovediach nevynechajte oslovenie ani podpis, zopakujte ich (napr. Vážená pani profesorka, ešte raz ďakujem. S úctou …)
 • v oficiálnom styku platí pravidlo: radšej byť o stupeň slušnejší, než treba, ako naopak

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #email