10 schopností, ktoré potrebuje budúci prvák

Na zvládnutie písania, čítania a celkového nástupu do prvého ročníka je dôležitá dostatočná a rovnomerná úroveň rozvoja poznávacích (kognitívnych), motorických a ďalších schopností. Ide o týchto 10 základných zručností:

, 20.04.2017 06:00
prvák, škola, kreslenie, písanie, Foto:
Deti, ktoré strávia v škôlke o rok dlhšie, majú tendenciu aktívne sa zaujímať o písmená, takže sa naučia abecedu, začnú písať, čítať. V škole sa potom nudia.
debata
 1. Sociálna zrelosť – primeraná miera emocionálnej stability, dieťa nie je priveľmi úzkostné, nevybuchne pre každú maličkosť, vydrží primeraný čas bez rodičov v inom prostredí.
 2. Grafomotorika a pohybové stereotypy – správny úchop – či vie dieťa správne držať ceruzku a má dostatočne uvoľnenú ruku pri písaní, no tiež správne sedenie, rovnováha, správne dýchanie.
 3. Vizuomotorika – príjem, spracovanie, uloženie a znovuvybavenie si videných informácií a ich využitie v procese učenia, zraková pamäť, rozlišovanie.
 4. Audiomotorika – príjem informácií a ich spracovanie do kreslenej, písanej alebo verbálnej podoby, sluchové rozlišovanie, sluchová pamäť.
 5. Základné matematické predstavy – dieťa vie rozlíšiť, ktorá kopa je vyššia, kde je viac guľôčok, vie napočítať do 10.
 6. Komunikačné schopnosti – správna výslovnosť, tvorba viet, dieťa rozumie obsahu počutého (čo, kedy, ako, kedy, kde má dieťa napr. urobiť), informácie o sebe a rodine.
 7. Priestorová orientácia – v priestore, kde sa pohybuje, ale aj v rámci svojho tela, či keď sa vidí v zrkadle, no tiež na ploche – využitie na prácu s knihou a so zošitom.
 8. Intermodalita – schopnosť prepínať medzi rôznymi spôsobmi zmyslového vnímania – ak majú deti problémy v tejto oblasti, nerozumie slovným pokynom, nechápu obsahu školských úloh, môžu mať problém naučiť sa čítať a písať.
 9. Serialita – radenie opakujúcich sa činností, napr. ako to je pri obliekaní či umývaní – problémy sa môžu prejaviť správnym radením alebo vynechávaním písmen vo vete alebo číslic, pri písaní, čítaní vynechávaním znamienok. Táto oblasť tiež výrazne ovplyvňuje správanie sa dieťaťa.
 10. Koncentrácia a pracovné návyky – udržanie a usmernenie zámernej pozornosti a sústredenia na danú úlohu, aj keď si ju nevybralo samo dieťa. Problémy sa môžu prejaviť impulzívnosťou, neudržaním pozornosti, prebiehaním z jednej činnosti k druhej, stratou záujmu.

Problémy, ktoré vás môžu stretnúť

Ak dieťa nastúpi do školy a ešte nie je zrelé:
Dieťa môže mať problémy pri výučbe čítania, písania alebo matematiky – učitelia ho zaškatuľkujú ako slabého žiaka, čo môže u dieťaťa vzbudiť pocit menejcennosti. Takýchto prípadov však býva menej, keďže zápis je predsa len akýmsi sitom pripravenosti.

Ak sa zaškolenie dieťaťa odloží:
V poslednom období je moderné dať dieťaťu odklad automaticky, ak je narodené v júni až auguste, v snahe „predĺžiť mu detstvo“ či „dať mu šancu dozrieť“, aj napriek tomu, že je do školy zrelé. Takýmto prípadom však väčšina psychológov nie je naklonená, keďže vzniká riziko, že o rok bude dieťa už „prezreté“. Deti, ktoré strávia v škôlke o rok dlhšie, majú totiž tendenciu aktívne sa zaujímať o písmená, takže sa naučia abecedu, začnú písať, čítať. V škole sa potom nudia, vyrušujú ostatných žiakov, sú problémové. Nasledujú poznámky a odporúčanie na vyšetrenie pre podozrenie na hyperaktivitu a poruchu pozornosti.

Ako prebieha testovanie:

 • Vyšetrenie školskej zrelosti v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) pred zápisom nie je povinné a nie je naň potrebné odporúčanie materskej školy či pediatra. Je len na rozhodnutí rodičov. To, že by bolo vyšetrenie potrebné, vám môže povedať učiteľka v materskej škole či psychológ, ktorí s dieťatkom prichádzajú do styku a majú dosť skúseností, aby vedeli zhodnotiť, ak sa im niečo nepozdáva.
 • K najčastejším dôvodom na predškolské psychologické vyšetrenie patrí podozrenie na poruchu pozornosti, hyperaktivita, sťažená adaptácia na cudzie prostredie a nových ľudí, nesamostatnosť, zdravotné problémy (poruchy vývinu reči, slabozrakosť, nedoslýchavosť, nízky vzrast, nevyhranená laterita/pravo-ľavorukosť, predčasné narodenie, iné vrodené vývinové chyby) či mentálne a rozumové zaostávanie.
 • Test všeobecných rozumových schopností sa zisťuje pomocou úloh, ktoré sú pre dieťa zaujímavé (rôzne skladačky, doplňovanie nedokončených obrázkov, hádanky atď.). Určuje sa ním mentálny vek, IQ, pamäťové schopnosti, či má dieťa lepšiu zrakovú alebo sluchovú, logickú alebo mechanickú pamäť. Akú má zrakovo-motorickú koordináciu, pozornosť, logické myslenie, praktický úsudok, zrelosť a dispozíciu na výučbu čítania, písania a matematiky, reakciu na časový stres a neúspech, osobné tempo atď.
 • Robí sa s každým dieťaťom individuálne v dopoludňajších hodinách, bez prítomnosti rodičov, aby psychológ zistil, či je dieťa schopné pracovať s cudzou osobou. Psychológ odborník nie je v bielom plášti, ale v civilnom oblečení.
 • Kontakty na psychologické centrá nájdete na tejto adrese: www.vudpap.sk/adresar-cpppap/. Konzultačné služby sú bezplatné.
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
žiak, prvák, aktovka, škloská taška, batoh, pomôcky Ilustračné foto.

Školské potreby, ktoré bude prvák potrebovať

Školská taška
na trhu sú školské tašky rôzneho druhu, tvaru, s rozličnými motívmi a za rôzne ceny. Jej výber teda vôbec nie je jednoduchý. Treba dbať na váhu aktovky, kvalitu, rozmery, ale musí byť aj praktická, aby mala samostatný priestor na desiatu či fľašu s vodou, ale aj priečinok na prezuvky, aby ich dieťa nemuselo nosiť v rukách.

Peračník
mal by byť taký, aby sa tam zmestilo pero, ceruzky, náhradné perá, strúhadlo, guma, prípadne pastelky.

Pero
by mala odporučiť škola. Vyrábajú sa rôzne druhy plniacich pier. Treba počítať s možnosťou, že perá budete kupovať častejšie, pretože dieťa ho môže stratiť, zlomiť a podobne.

Handrička na utieranie pera
vhodný je kúsok látky z dobre savého materiálu.

Ceruzky
ideálne sú nelámavé, aj keď vyjdú na trochu viac peňazí ako obyčajné.

Guma
ideálna je mäkká biela guma, pri ktorej je menšia pravdepodobnosť, že zašpiní a roztrhá zošit farbou.

Strúhadlo
odporúča sa to, ktoré má uzavretý zásobník na ostrúhaný odpad. Tak si môže dieťa ostrúhať ceruzky aj počas hodiny bez chodenia po triede.

Pravítko
postačí jedno menšie napríklad trojuholníkové, aby sa zmestilo do peračníka alebo do dosiek na zošity.

Nožnice
vhodnejšie sú tie, ktoré majú mierne zaoblené špičky.

Obaly na zošity
ideálne sú čisté priesvitné obaly.

Dosky na zošity
je lepšie, ak má dieťa zošity uložené v ochrannom obale a nie rozhádzané po taške.

Prezuvky
dobré sú klasické papuče s pogumovanou podrážkou alebo pevné sandále.

Vrecúško na prezuvky
malo by sa dať zavesiť a malo by byť z umývateľného materiálu a malo by byť dostatočne veľké, aby dieťa nemalo problém si doň uložiť veci.

Súprava na cvičenie
tepláky by mali byť tenšie, môže byť tričko s krátkym či dlhým rukávom, ak by bolo chladnejšie, teplákovú bundu, ponožky a tenisky.

Potreby na výtvarnú výchovu
ochranné oblečenie, nerozbitná fľaša na vodu, savá handrička na utieranie štetcov, vodové alebo temperové farby, štetce, pastelky alebo voskové farbičky.

Hygienické potreby
papierové vreckovky, toaletný papier, mydlo, malý uteráčik s uškom, aby sa dal zavesiť, v niektorých školách i pohárik na pitie, textilný obrúsok na desiatu (môže byť i staršia utierka na riady, nie je potrebné kupovať nový obrúsok).

Peňaženka
je potrebná, ak sa dieťa stravuje v jedálni na stravné lístky, ale aj v prípade, že je potrebné poslať po dieťati do školy peniaze na výlet alebo iné potreby.

Zdroj: iedu.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prvák #písanie #čítanie #Do prvej triedy
Flowers