Nová možnosť pre budúcich policajtov - pomaturitné štúdium

Keďže políciu už roky trápi nedostatok ľudí, rozhodla sa vychovávať si svoj dorast. Ministerstvo vnútra od nového školského roka otvára dvojročné pomaturitné štúdium v odbore bezpečnostné služby – základná policajná príprava. Prihlásiť sa môžu záujemcovia už od 18 rokov, čas na to majú do konca júla.

17.05.2017 06:00
policajt, policia, policajti, doprava Foto: ,
Rady polície by už o dva roky mohli rozšíriť absolventi pomaturitného štúdia.
debata

Cieľom pilotného projektu je osloviť a pripraviť na službu v polícií mladých ľudí, najmä absolventov stredných odborných škôl, ktorí nepokračujú v štúdiu na vysokej škole.

„Práve táto skupina mladých, po zvýšení vekovej hranice prijatia od 21 rokov, nemá možnosť vstúpiť do služieb polície. Potrebovali sme však získať zrelších a stabilnejších uchádzačov a predísť často sa vyskytujúcej fluktuácii mladých policajtov. Pomaturitným štúdiom vytvárame priestor na ich dôkladnejšiu prípravu a profesionálne formovanie,“ priblížila zámer Silvia Keratová z tlačového odboru ministerstva vnútra.

Ako dodala, obsadenosť na polícii sa už dlhodobo pohybuje na úrovni asi 92 percent, pretože splniť kritériá na prijatie do Policajného zboru je náročné. Vzhľadom na charakter policajného povolania však podľa nej nie je možné od týchto požiadaviek upustiť. Uchádzači musia byť bezúhonní a spoľahliví, mať úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou a úspešne absolvovať prijímacie skúšky, ktoré preveria znalosť slovenčiny, fyzickú zdatnosť, ale aj psychickú spôsobilosť.

Štúdium sa otvára od septembra na stredných odborných školách Policajného zboru v Pezinku a v Košiciach. Študenti tam získajú komplexnú teoretickú a praktickú prípravu na jednotlivé služby v polícii s dôrazom na kondičnú prípravu, streľbu, sebaobranu a odborné činnosti. Absolvujú základný policajný výcvik a teoreticko-praktickú prípravu zo služieb poriadkovej, dopravnej, hraničnej a cudzineckej polície.

Získajú tiež základy trestného, priestupkového a správneho práva. Vo výučbe je zahrnutá i psychológia, komunikácia a etika v policajnej práci a odborný výcvik ako strelecká príprava, sebaobrana, kondičná príprava, no aj odborná príprava – taktická, chemická, civilná ochrana, pátracia akcia či topografia. Vo voľnom čase môžu študenti využívať posilňovňu, telocvične, strelecký trenažér či knižnično-mediálne centrum.

Ako však Keratová upozornila, študenti ešte nebudú v služobnom pomere, no zámerom ministerstva je zabezpečiť im bezplatné vzdelanie, ubytovanie a stravovanie. Štúdium sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie a rodičia majú nárok na prídavok na dieťa. Úspešné ukončenie štúdia je potom vstupnou bránou do služieb polície. Po zvládnutí prijímacieho konania do policajných radov môže byť absolvent ihneď zaradený do výkonu služby na základných policajných útvaroch.

Informácie študenti získajú na školách, kde policajti propagujú túto formu štúdia. Všetky podstatné informácie sú aj na Facebooku, na nedávno spustenom profile „Staň sa policajtom“ a na stránke ministerstva, kde je i kontaktný formulár. Po jeho vyplnení uchádzačovi na e-mail zašlú tlačivo prihlášky a všetky potrebné informácie. Prihlášku je potrebné poslať poštou do 31. júla na vybranú strednú odbornú školu Policajného zboru.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #policajti #štúdium #vzdelávanie