Vysoké školy stále hľadajú študentov

Univerzity a vysoké školy na Slovensku stále prijímajú prihlášky na štúdium. Aj keď väčšina škôl uzatvárala prihlášky už na jar, na stovky odborov možno dať koncom júla alebo v auguste dodatočnú prihlášku.

31.07.2017 11:30
vysoká škola, dievča, štúdium, Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Vysoké školy sa takýmto spôsobom snažia získať študentov na študijné odbory, na ktoré sa neprihlásil dostatočný počet uchádzačov v riadnom termíne. Niektoré školy zároveň obsadzujú každoročne časť miest až v lete, aby mohli získať kvalitných študentov, ktorí neuspeli na škole, ktorá bola ich prvou voľbou.

„Prvé kolo prijímacieho konania prebieha ešte pred maturitnými skúškami, takže sú študenti, ktorí si nepodajú prihlášku na vysokú školu a ešte zvažujú, aké budú ich ďalšie kroky po maturite. Tým, ktorí si prihlášku podali, v tomto období prichádzajú informácie o prijatí či neprijatí, chceme im rovnako dať druhú šancu,“ vraví rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer. Ktoré školy a na ktoré odbory ešte prijímajú študentov a dokedy je potrebné podať prihlášku, si možno pozrieť na portáli vysokých škôl (www.portalvs.sk). Kým niektoré univerzity naplnili svoje kapacity už počas prvého kola prijímacieho konania, iné majú ešte veľa voľných miest a ďalšie obsadzujú už len posledné miesta v niektorých odboroch. Najväčšia Univerzita Komenského v Bratislave vôbec termíny na podávanie dodatočných prihlášok nevypísala. Rovnako Ekonomická univerzita v Bratislave už nehľadá ďalších študentov.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
vysoká škola, chlapec Ilustračné foto.

„Aktuálne je druhé kolo prijímacieho konania len na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,“ vraví hovorkyňa univerzity Mária Hrehová. V súčasnosti hľadajú študentov pre odbory verejná správa a európska verejná správa v bakalárskom i magisterskom študijnom programe. Podať prihlášku na tieto odbory možno až do 15. augusta.

Slovenská technická univerzita plánuje v druhom kole obsadiť miesta ešte na viacerých fakultách. Záujemcovia o štúdium by sa však mali poponáhľať. Napríklad na materiálovotechno­logickej fakulte je uzávierka prihlášok už v pondelok 31. júla. Viaceré fakulty Slovenskej technickej univerzity však budú brať prihlášky na prvý stupeň vysokoškolského štúdia do 10. alebo do 11. augusta.

„Technické vzdelávanie stojí na znalostiach z oblasti matematiky či fyziky, na Slovenskej technickej univerzite je založené na experimentoch, riešení reálnych problémov, ktoré riešia aj firmy, či už z IT, či iných oblastí priemyslu, preto je našou snahou nájsť študentov, ktorých bude práca v laboratóriách a bádanie naozaj baviť. Prípadné ťažkosti s prechodom na vysokoškolský systém vzdelávania im u nás pomôžu prekonať ich starší rovesníci v rámci programu študentský couching,“ vraví rektor Slovenskej technickej univerzity.

Najdlhšie sa pravdepodobne možno prihlásiť na súkromné vysoké školy. Napríklad Paneurópska vysoká škola prijíma prihlášky na všetky fakulty na akademický rok 2017/2018 až do konca augusta. Vysoká škola manažmentu zase namiesto klasických semestrov má akademický rok rozdelený na tri trimestre. Uchádzačom pritom umožňuje nástup od ktoréhokoľvek trimestra, čo znamená, že aj prihlášky je možné podávať priebežne počas celého roka.

Aké sú podmienky prijatia na vysokú školu?

Každý má právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium a ďalšie podmienky určené fakultou alebo vysokou školou poskytujúcou zvolený študijný program.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Túto podmienku spĺňajú absolventi strednej školy s vysvedčením o maturitnej skúške vydaným po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky.

Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je základnou podmienkou prijatia uznanie, že úspešne vykonaná záverečná skúška a doklady potvrdzujúce ukončený stupeň štúdia zodpovedajú požiadavkám zákona na požadovaný stupeň úplného stredného vzdelania.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium si určuje samotná fakulta/vysoká škola. Informácie o podmienkach štúdia, o prijímacom konaní a požiadavkách na prijímacie skúšky sú zverejnené na internetových stránkach fakúlt a vysokých škôl.

Zdroj: Ministerstvo školstva

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #štúdium #vysoké školy #prihlášky #Prihlášky na VŠ #prijímacie skúšky